Projektant (stavebníctvo a reality) - Kurzy pre projektanta (v stavebníctve, realitách)

Práca Projektant (stavebníctvo a reality), poradenstvo pre pracovné ponuky Projektant (stavebníctvo a reality)

Práca Projektant (stavebníctvo a reality), poradenstvo pre pracovné ponuky Projektant (stavebníctvo a reality)
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, sketchup, autocad, photoshop, outlook, powerpoint, teams, project
Čo robí Projektant (stavebníctvo a reality) ?

Projektant v oblasti stavebníctva a realít je zodpovedný za návrh a plánovanie stavebných projektov, ktoré zahŕňajú obytné, komerčné a priemyselné stavby. Hlavnou úlohou projektanta je vytvárať detailné stavebné plány, ktoré spĺňajú technické, funkčné a estetické požiadavky klientov, ako aj všetky relevantné predpisy a normy. Projektant úzko spolupracuje s architektmi, inžiniermi, dodávateľmi a klientmi, aby zabezpečil úspešné dokončenie projektov. Táto pozícia vyžaduje silné technické znalosti, kreativitu a schopnosť efektívne komunikovať a riadiť projekty.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Projektant (stavebníctvo a reality)

 • Tvorba stavebných plánov a výkresov: Používanie CAD softvérov na vytváranie presných stavebných plánov a technických výkresov, vrátane pôdorysov, rezov a detailov.
 • Zabezpečenie súladu s predpismi a normami: Dodržiavanie stavebných predpisov, bezpečnostných noriem a technických špecifikácií pri návrhu projektov.
 • Spolupráca s architektmi a inžiniermi: Konzultácia a koordinácia s architektmi, stavebnými inžiniermi a ďalšími odborníkmi na dosiahnutie optimálnych návrhov.
 • Príprava a správa projektovej dokumentácie: Tvorba a udržiavanie technickej dokumentácie, vrátane zmlúv, rozpočtov a harmonogramov.
 • Realizácia technických výpočtov: Vykonávanie technických výpočtov na overenie štrukturálnej integrity a funkčnosti návrhov.
 • Komunikácia s klientmi a dodávateľmi: Riešenie otázok a požiadaviek klientov, poskytovanie technických konzultácií a spolupráca s dodávateľmi.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Projektant (stavebníctvo a reality)

 • CAD softvéry: AutoCAD, ArchiCAD, Revit. Tieto nástroje umožňujú vytváranie presných a detailných stavebných plánov a výkresov, čo je kľúčové pre návrh a realizáciu stavebných projektov.
 • BIM softvéry: Revit, Navisworks, BIM 360. Používanie BIM (Building Information Modeling) nástrojov umožňuje integrované riadenie a koordináciu stavebných projektov, čo zlepšuje presnosť a efektivitu.
 • Vizualizačné nástroje: SketchUp, 3ds Max, Lumion. Tieto nástroje umožňujú tvorbu realistických vizualizácií a modelov, čo pomáha pri prezentácii návrhov klientom a zainteresovaným stranám.
 • Projektové riadiace nástroje: Microsoft Project, Primavera, Trello. Tieto nástroje umožňujú efektívne riadenie projektov, sledovanie harmonogramov a koordináciu tímov.
 • Analytické nástroje: MATLAB, SAP2000. Tieto nástroje umožňujú vykonávanie technických výpočtov a analýz potrebných pre overenie štrukturálnej integrity a funkčnosti návrhov.
 • Databázové systémy: Základné znalosti SQL (pre prácu s databázami). Schopnosť pracovať s databázovými systémami umožňuje správu a analýzu projektových dát.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Slack. Efektívna komunikácia s internými tímami, klientmi a externými partnermi je kľúčová pre úspešné zvládnutie projektových úloh.
 • Textové procesory a nástroje na úpravu dokumentov: Microsoft Word, Google Docs. Znalosť týchto nástrojov umožňuje prípravu a úpravu dokumentov súvisiacich s projektovými plánmi a technickou dokumentáciou.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Projektant (stavebníctvo a reality)

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave