Produkčný, produkčná - Kurzy pre produkčného / produkčnú

Práca Produkčný, produkčná, poradenstvo pre pracovné ponuky Produkčný, produkčná

Práca Produkčný, produkčná, poradenstvo pre pracovné ponuky Produkčný, produkčná
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: project, excel, outlook, teams, premiere, canva, analytics, powerpoint
Čo robí Produkčný, produkčná ?

Produkčný je zodpovedný za riadenie a koordináciu produkčných procesov pri tvorbe filmov, televíznych relácií, reklamných spotov, divadelných predstavení a iných multimediálnych projektov. Hlavnou úlohou produkčného je zabezpečiť, aby všetky aspekty produkcie prebiehali hladko a efektívne, vrátane plánovania, rozpočtovania, organizácie a komunikácie medzi jednotlivými členmi tímu. Produkčný spolupracuje s režisérom, scenáristami, hercami, technikmi a ďalšími odborníkmi na dosiahnutie kvalitného výsledku v rámci stanovených termínov a rozpočtu.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Produkčný, produkčná

 • Plánovanie produkcie: Vytváranie a správa produkčných plánov, harmonogramov a rozpočtov, koordinácia všetkých fáz produkcie od prípravy až po postprodukciu. Pri filme vrátane klapky :)
 • Riadenie rozpočtu: Sledovanie a kontrola nákladov, zabezpečenie, aby produkcia prebiehala v rámci stanoveného rozpočtu, identifikácia a riešenie finančných problémov.
 • Organizácia tímu: Koordinácia a riadenie produkčného tímu, vrátane režiséra, kameramanov, technikov, hercov a ďalších členov štábu.
 • Komunikácia s partnermi: Spolupráca s externými partnermi, dodávateľmi a klientmi, zabezpečenie, aby všetky strany boli informované o priebehu produkcie.
 • Riešenie problémov: Identifikácia a riešenie problémov, ktoré môžu vzniknúť počas produkcie, vrátane technických, logistických a personálnych otázok.
 • Zabezpečenie kvality: Dohliadanie na kvalitu produkcie, zabezpečenie, aby finálny produkt spĺňal požadované štandardy a špecifikácie.
 • Postprodukcia: Koordinácia postprodukčných aktivít, vrátane strihu, zvukovej úpravy, vizuálnych efektov a finalizácie projektu.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Produkčný, produkčná

 • Projektové riadiace nástroje: Microsoft Project, Trello, Asana. Používanie týchto nástrojov umožňuje efektívne plánovanie, sledovanie a riadenie produkčných úloh a harmonogramov.
 • Tabuľkové procesory: Microsoft Excel, Google Sheets. Tieto nástroje sú nevyhnutné na správu rozpočtov, sledovanie nákladov a organizáciu produkčných údajov.
 • Nástroje na správu dokumentov: Google Drive, Dropbox. Používanie týchto nástrojov umožňuje efektívne zdieľanie a správu produkčných dokumentov a súborov.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams, MS PowerPoint. Efektívna komunikácia so všetkými členmi produkčného tímu a externými partnermi je kľúčová pre úspešnú produkciu.
 • Softvér na úpravu videa a zvuku: Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Adobe Audition. Znalosť týchto nástrojov umožňuje základnú kontrolu a úpravu natočeného materiálu.
 • Nástroje na správu kreatívnych aktív: Adobe Creative Cloud, Canva. Používanie týchto nástrojov umožňuje efektívnu tvorbu a správu vizuálnych a grafických materiálov.
 • Analytické nástroje: Google Analytics, Adobe Analytics. Tieto nástroje môžu byť užitočné na sledovanie výkonu a úspešnosti publikovaného obsahu.
Tieto informácie poskytujú komplexný prehľad o pozícii produkčného, jeho povinnostiach a potrebných IT vedomostiach, spolu s vysvetlením prínosu každej zručnosti. Veríme, že vám prehľad pomôže pri výbere toho, čo je dobre poznať a čo uľahčí vašu prácu.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Produkčný, produkčná

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave