Pokladník (Ekonomika, financie, účtovníctvo) - Kurzy pre pozíciu mzdového účtovníka

Práca Pokladník (Ekonomika, financie, účtovníctvo), poradenstvo pre pracovné ponuky Pokladník (Ekonomika, financie, účtovníctvo)

Práca Pokladník (Ekonomika, financie, účtovníctvo), poradenstvo pre pracovné ponuky Pokladník (Ekonomika, financie, účtovníctvo)
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, excel, outlook, powerpoint, teams, sap, sql
Čo robí Pokladník (Ekonomika, financie, účtovníctvo) ?

Pokladník je zodpovedný za spracovanie finančných transakcií v organizácii, vrátane prijímania a výdaja hotovosti, správy bankových vkladov a zabezpečenia presného zaznamenávania všetkých finančných operácií. Hlavnou úlohou pokladníka je zabezpečiť presnosť a bezpečnosť finančných transakcií, dodržiavanie finančných predpisov a poskytovanie výborného zákazníckeho servisu. Táto pozícia vyžaduje dôkladné znalosti finančných a účtovných princípov, vynikajúce organizačné schopnosti a schopnosť pracovať s modernými pokladničnými a účtovnými nástrojmi.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Pokladník (Ekonomika, financie, účtovníctvo)

 • Spracovanie finančných transakcií: Prijímanie a výdaj hotovosti, šekov a elektronických platieb, zabezpečenie presného zaznamenávania transakcií.
 • Správa pokladničnej hotovosti: Denné uzávierky pokladne, kontrola a dopĺňanie hotovosti, správa pokladničnej knihy.
 • Bankové vklady: Príprava a realizácia bankových vkladov, spolupráca s bankovými inštitúciami.
 • Účtovanie transakcií: Zaznamenávanie finančných operácií do účtovného systému, zabezpečenie súladu s internými a externými finančnými predpismi.
 • Zákaznícky servis: Poskytovanie podpory a informácií zákazníkom pri finančných transakciách, riešenie otázok a sťažností.
 • Kontrola a audit: Pravidelná kontrola finančných záznamov a účtovných dokladov, príprava na interné a externé audity.
 • Zabezpečenie bezpečnosti: Dodržiavanie bezpečnostných postupov na ochranu hotovosti a finančných dokumentov.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Pokladník (Ekonomika, financie, účtovníctvo)

 • Pokladničné softvéry: Point of Sale (POS) systémy ako Square, Clover, NCR Silver. Znalosť týchto systémov umožňuje efektívne spracovanie a zaznamenávanie finančných transakcií.
 • Účtovné softvéry: QuickBooks, SAP, Oracle Financials. Používanie týchto nástrojov zabezpečuje presné účtovanie finančných operácií a správu záznamov.
 • Tabuľkové procesory: Microsoft Excel (pokročilé funkcie a makrá). Excel je kľúčový nástroj na analýzu finančných dát, tvorbu výpočtov a prípravu finančných modelov.
 • Databázové systémy: Základné znalosti SQL (pre prácu s databázami). Schopnosť pracovať s databázami umožňuje efektívnu správu a analýzu finančných dát.
 • ERP systémy: Odoo, SAP Business One, Microsoft Dynamics 365. Tieto systémy umožňujú integrované riadenie finančných a podnikových procesov.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Slack. Efektívna komunikácia s finančným tímom, zákazníkmi a externými partnermi je kľúčová pre úspešné zvládnutie úloh.
 • Textové procesory a nástroje na úpravu dokumentov: Microsoft Word, Google Docs. Znalosť týchto nástrojov umožňuje prípravu a úpravu finančných správ a dokumentácie.
 • Nástroje na správu dokumentov: SharePoint, Google Drive. Tieto nástroje umožňujú efektívnu správu, zdieľanie a archiváciu finančných dokumentov.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Pokladník (Ekonomika, financie, účtovníctvo)

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave