Personálny konzultant - Kurzy pre personálneho konzultanta

Práca Personálny konzultant, poradenstvo pre pracovné ponuky Personálny konzultant

Práca Personálny konzultant, poradenstvo pre pracovné ponuky Personálny konzultant
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, excel, outlook, powerpoint, teams, sharepoint, sql, project
Čo robí Personálny konzultant ?

Personálny konzultant je odborník, ktorý poskytuje poradenstvo a podporu v oblasti ľudských zdrojov pre organizácie a jednotlivcov. Hlavnou úlohou personálneho konzultanta je pomáhať pri nábore a výbere zamestnancov, riadení talentov, tvorbe a implementácii HR stratégií a riešení pracovných problémov. Personálny konzultant úzko spolupracuje s klientmi, aby pochopil ich potreby a ciele, a poskytoval prispôsobené odporúčania a riešenia. Táto pozícia vyžaduje výborné komunikačné schopnosti, dôkladné znalosti v oblasti ľudských zdrojov a schopnosť efektívne pracovať s modernými HR nástrojmi a technológiami.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Personálny konzultant

 • Nábor a výber zamestnancov: Poskytovanie podpory pri tvorbe inzerátov, výbere kandidátov, vedení pohovorov a odporúčaní najvhodnejších uchádzačov.
 • Riadenie talentov: Identifikácia a rozvoj talentov v organizácii, plánovanie kariérneho rastu a rozvojových programov pre zamestnancov.
 • Tvorba a implementácia HR stratégií: Spolupráca s vedením na tvorbe HR stratégií a politik, ktoré podporujú obchodné ciele organizácie.
 • Riešenie pracovných problémov: Poskytovanie poradenstva a podpory pri riešení konfliktov, pracovných problémov a dodržiavaní pracovnoprávnych predpisov.
 • Analýza a reportovanie HR dát: Sledovanie a analýza HR ukazovateľov, príprava správ a poskytovanie odporúčaní na zlepšenie HR procesov.
 • Školenie a rozvoj zamestnancov: Organizácia a vedenie školení a workshopov pre zamestnancov na rôzne témy súvisiace s ľudskými zdrojmi.
 • Budovanie vzťahov s klientmi: Udržiavanie a rozvíjanie vzťahov s klientmi, poskytovanie pravidelnej spätnej väzby a riešenie ich HR potrieb.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Personálny konzultant

 • HR softvéry: SAP SuccessFactors, Workday, BambooHR. Tieto nástroje umožňujú efektívnu správu zamestnaneckých záznamov, sledovanie výkonnosti a riadenie náborových procesov.
 • Tabuľkové procesory: Microsoft Excel, Google Sheets. Znalosť týchto nástrojov umožňuje spracovávanie a analýzu HR dát, tvorbu reportov a sledovanie kľúčových ukazovateľov.
 • Databázové systémy: Základné znalosti SQL alebo iných databázových jazykov. Schopnosť pracovať s databázami umožňuje efektívnu správu a vyhľadávanie zamestnaneckých údajov.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Slack. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu internú a externú komunikáciu.
 • Textové procesory a nástroje na úpravu dokumentov: Microsoft Word, Google Docs. Znalosť týchto nástrojov umožňuje prípravu a úpravu dokumentov, správ a prezentácií.
 • Nástroje na správu úloh a projektov: Trello, Asana, Microsoft Project. Tieto nástroje pomáhajú pri organizácii a sledovaní HR projektov a úloh.
 • Nástroje na správu dokumentov: SharePoint, Google Drive. Tieto nástroje umožňujú efektívnu správu, zdieľanie a archiváciu HR dokumentov a materiálov.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Personálny konzultant

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave