Personalista / personalistka - Kurzy pre personalistu / personalistku

Práca Personalista / personalistka, poradenstvo pre pracovné ponuky Personalista / personalistka

Práca Personalista / personalistka, poradenstvo pre pracovné ponuky Personalista / personalistka
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, outlook, powerpoint, teams, excel, sap, powerbi, softskills
Čo robí Personalista / personalistka ?

Personalista je odborník zodpovedný za riadenie ľudských zdrojov v organizácii. Táto pozícia zahŕňa širokú škálu činností, vrátane náboru a výberu zamestnancov, správy zamestnaneckých záznamov, koordinácie školení a rozvoja zamestnancov, a zabezpečenia súladu s pracovnou legislatívou. Personalista hrá kľúčovú úlohu pri budovaní pozitívnej pracovnej kultúry a podporovaní efektívnej komunikácie medzi zamestnancami a vedením. Táto pozícia vyžaduje vynikajúce organizačné schopnosti, silné komunikačné zručnosti a znalosť moderných nástrojov a technológií na riadenie ľudských zdrojov.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Personalista / personalistka

 • Nábor a výber zamestnancov: Inzerovanie pracovných pozícií, vedenie pohovorov, hodnotenie kandidátov a spolupráca s manažérmi pri prijímaní nových zamestnancov.
 • Správa zamestnaneckých záznamov: Udržiavanie aktuálnych a presných zamestnaneckých údajov v HR systémoch a databázach.
 • Koordinácia školení a rozvoja zamestnancov: Organizácia interných a externých školení, hodnotenie vzdelávacích potrieb a zabezpečenie rozvoja kariéry zamestnancov.
 • Zabezpečenie súladu s pracovnou legislatívou: Sledovanie a implementácia zmien v pracovnoprávnych predpisoch, zabezpečenie dodržiavania interných a externých noriem a štandardov.
 • Podpora manažmentu a zamestnancov: Poskytovanie poradenstva v otázkach ľudských zdrojov, riešenie konfliktov a zlepšovanie pracovných podmienok.
 • Rozvoj a udržiavanie pozitívnej pracovnej kultúry: Podpora firemných hodnôt, organizácia tímových aktivít a zlepšovanie komunikácie v rámci organizácie.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Personalista / personalistka

 • HR softvéry: SAP SuccessFactors, Workday, BambooHR. Tieto softvéry umožňujú efektívnu správu ľudských zdrojov, vrátane náboru, správy zamestnaneckých záznamov a sledovania výkonnosti.
 • Tabuľkové procesory: Microsoft Excel (pokročilé funkcie a makrá), Google Sheets. Znalosť týchto nástrojov umožňuje spracovávanie a analýzu dát týkajúcich sa zamestnancov, čo pomáha pri rozhodovaní a plánovaní.
 • Databázové systémy: SQL (základné dotazy a práca s databázami). Schopnosť pracovať s databázovými systémami umožňuje efektívnu správu a analýzu veľkých objemov zamestnaneckých dát.
 • ERP systémy: Odoo, SAP Business One, Microsoft Dynamics 365. ERP systémy integrujú rôzne podnikové procesy a umožňujú efektívnu správu ľudských zdrojov v rámci organizácie.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Slack, MS PowerPoint. Efektívna komunikácia s internými tímami a externými partnermi je kľúčová pre úspešné zvládnutie personálnych procesov.
 • Textové procesory: Microsoft Word, Google Docs. Znalosť týchto nástrojov umožňuje prípravu a úpravu dokumentov súvisiacich s ľudskými zdrojmi a internou komunikáciou.
 • Analytické nástroje: Tableau, Power BI. Tieto nástroje umožňujú vytvárať vizualizácie a analýzy dát týkajúcich sa zamestnancov, čo pomáha pri lepšom rozhodovaní a prezentácii údajov manažmentu.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Personalista / personalistka

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave