Office manager - Kurzy pre Office managera

Práca Office manager, poradenstvo pre pracovné ponuky Office manager

Práca Office manager, poradenstvo pre pracovné ponuky Office manager
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: office, word, excel, outlook, powerpoint, teams
Čo robí Office manager ?

Office manager je kľúčovou osobou zodpovednou za efektívne riadenie kancelárskych operácií a administratívnych úloh v organizácii. Ich hlavnou úlohou je zabezpečiť hladký chod kancelárie, koordinovať administratívne procesy, riadiť tím administratívnych pracovníkov a podporovať ostatné oddelenia v každodenných činnostiach. Office manageri hrajú dôležitú úlohu pri udržiavaní organizácie, efektívnosti a produktivity na pracovisku.

Ako toto povolanie vzniklo:

Pozícia office managera vznikla s rastúcou potrebou efektívneho riadenia kancelárskych operácií v organizáciách. S rozvojom moderných administratívnych a kancelárskych technológií sa stalo nevyhnutným mať odborníkov, ktorí dokážu koordinovať a riadiť všetky aspekty kancelárskej prevádzky. Office manageri sa stali kľúčovými hráčmi v tímoch, ktoré zabezpečujú organizáciu a produktivitu na pracovisku.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Office manager

 1. Riadenie kancelárskych operácií:
  • Zabezpečenie hladkého chodu kancelárie vrátane správy zásob, vybavenia a priestorov.
  • Koordinácia údržby kancelárskych priestorov a riešenie akýchkoľvek prevádzkových problémov.
 2. Administratívna podpora:
  • Poskytovanie administratívnej podpory vedeniu a ostatným oddeleniam, vrátane prípravy dokumentov, správ a prezentácií.
  • Riadenie komunikácie vrátane správy telefonátov, emailov a pošty.
  • komunikácia s klientami formou emailu, telefónu
 3. Koordinácia a riadenie tímu:
  • Riadenie tímu administratívnych pracovníkov, vrátane delegovania úloh, sledovania ich výkonu a poskytovania spätnej väzby.
  • Organizácia školení a rozvojových programov pre administratívny tím.
 4. Finančná a rozpočtová správa:
  • Správa kancelárskych rozpočtov, vrátane monitorovania výdavkov a schvaľovania nákupov.
  • Príprava finančných prehľadov a reportov pre vedenie.
 5. Organizácia podujatí a stretnutí:
  • Plánovanie a koordinácia firemných podujatí, stretnutí a školení.
  • Zabezpečenie logistiky a potrebných zdrojov pre úspešné uskutočnenie týchto podujatí.
 6. Dodržiavanie predpisov a noriem:
  • Zabezpečenie, aby kancelárske operácie a procesy boli v súlade s internými predpismi a legislatívou.
  • Aktualizácia a implementácia interných politik a procedúr.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Office manager

 1. Organizačné schopnosti:
  • Výborné organizačné schopnosti a schopnosť riadiť viacero úloh a projektov súčasne.
  • Schopnosť plánovať a prioritizovať úlohy pre zabezpečenie efektívneho chodu kancelárie.
 2. Komunikačné zručnosti:
  • Vynikajúce verbálne a písomné komunikačné zručnosti na efektívnu komunikáciu s vedením, tímom a externými partnermi.
  • Schopnosť poskytovať jasné a presné pokyny a spätnú väzbu.
 3. Vodcovské schopnosti:
  • Schopnosť viesť a motivovať tím administratívnych pracovníkov.
  • Schopnosť riešiť konflikty a poskytovať podporu a mentoring pre tím.
 4. Technické zručnosti:
  • Znalosť kancelárskych softvérových nástrojov, ako sú Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) a iné.
  • Výborná znalosť Microsoft Outlook
  • Schopnosť rýchlo sa naučiť a používať nové technológie a systémy na zlepšenie kancelárskych operácií.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Office manager

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave