Novinár, žurnalista - Kurzy pre novinára, žurnalistu

Práca Novinár, žurnalista, poradenstvo pre pracovné ponuky Novinár, žurnalista

Práca Novinár, žurnalista, poradenstvo pre pracovné ponuky Novinár, žurnalista
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, wordpress, facebook, linkedin, instagram, project, excel, photoshop, premiere, canva, outlook, teams, powerpoint, softskills
Čo robí Novinár, žurnalista ?

Novinár alebo žurnalista je odborník, ktorý zhromažďuje, skúma a prezentuje správy a informácie verejnosti prostredníctvom rôznych médií, vrátane novín, časopisov, televízie, rádia a online platforiem. Hlavnou úlohou novinára je poskytovať presné, objektívne a aktuálne informácie o udalostiach a témach, ktoré sú dôležité pre verejnosť. Novinár pracuje na tvorbe článkov, reportáží, rozhovorov a ďalších formátov, ktoré informujú a angažujú čitateľov alebo divákov. Táto pozícia vyžaduje silné písacie a komunikačné schopnosti, schopnosť analyzovať a interpretovať informácie a etický prístup k novinárskej práci.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Novinár, žurnalista

 • Zhromažďovanie informácií: Vyhľadávanie, zhromažďovanie a overovanie informácií o aktuálnych udalostiach, témach a príbehoch prostredníctvom rozhovorov, výskumu a sledovania médií.
 • Písanie článkov a reportáží: Tvorba pútavých a informovaných článkov, reportáží a ďalších novinárskych formátov pre tlačové a digitálne médiá.
 • Vedenie rozhovorov: Realizácia rozhovorov s relevantnými osobami, vrátane svedkov, odborníkov, verejných činiteľov a bežných občanov.
 • Analýza a interpretácia informácií: Analýza zozbieraných informácií, identifikácia kľúčových bodov a ich interpretácia pre čitateľov alebo divákov.
 • Spolupráca s redakčným tímom: Spolupráca s editormi, korektormi, fotografmi a ďalšími členmi redakcie na zabezpečení kvality a konzistencie publikovaného obsahu.
 • Dodržiavanie etických noriem: Dodržiavanie novinárskej etiky, vrátane objektivity, nezávislosti, presnosti a zodpovednosti voči verejnosti.
 • Aktualizácia a údržba digitálneho obsahu: Publikovanie a aktualizácia článkov a iného obsahu na webových stránkach a sociálnych médiách.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Novinár, žurnalista

 • Textové procesory: Microsoft Word, Google Docs. Znalosť týchto nástrojov umožňuje efektívne písanie a úpravu textových dokumentov.
 • Redakčné systémy: WordPress, Drupal, Joomla. Používanie týchto platforiem umožňuje správu a publikovanie obsahu na webových stránkach.
 • Nástroje na kontrolu gramatiky a štýlu: Grammarly, Hemingway Editor. Tieto nástroje pomáhajú identifikovať a opravovať gramatické a štylistické chyby.
 • Sociálne médiá: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Používanie týchto platforiem umožňuje šírenie novinárskeho obsahu a interakciu s verejnosťou.
 • Nástroje na správu úloh a projektov: Trello, Asana, Microsoft Project. Tieto nástroje pomáhajú pri organizácii a sledovaní redakčných úloh a termínov.
 • Nástroje na analýzu dát: Excel, Google Sheets. Tieto nástroje umožňujú spracovávanie a analýzu dát pre výskum a tvorbu obsahových analýz.
 • Multimediálne nástroje: Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Canva. Znalosť týchto nástrojov je užitočná pre tvorbu a úpravu multimediálneho obsahu, ako sú fotografie a videá.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams, PowerPoint. Efektívna komunikácia s členmi redakcie a externými zdrojmi je kľúčová pre úspešné zvládnutie úloh.
Tieto informácie poskytujú komplexný prehľad o pozícii novinára alebo žurnalistu, jeho povinnostiach a potrebných IT vedomostiach, spolu s vysvetlením prínosu každej zručnosti. Veríme, že vám prehľad pomôže pri výbere toho, čo je dobre poznať a čo uľahčí vašu prácu.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Novinár, žurnalista

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave