Mzdový účtovník - Kurzy pre mzdových účtovníkov

Práca Mzdový účtovník, poradenstvo pre pracovné ponuky Mzdový účtovník

Práca Mzdový účtovník, poradenstvo pre pracovné ponuky Mzdový účtovník
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, excel, outlook, powerpoint, teams, sap, sql
Čo robí Mzdový účtovník ?

Mzdový účtovník je odborník zodpovedný za správu a výpočet miezd pre zamestnancov organizácie. Hlavnou úlohou mzdového účtovníka je zabezpečiť, aby mzdy boli vypočítané správne a včas, vrátane všetkých odpočtov, daní a príspevkov. Mzdový účtovník tiež spravuje záznamy o zamestnancoch, rieši otázky a problémy týkajúce sa miezd a zabezpečuje dodržiavanie všetkých príslušných zákonov a predpisov. Táto pozícia vyžaduje dôkladné znalosti mzdového účtovníctva, vynikajúce organizačné schopnosti a schopnosť pracovať s modernými mzdovými a účtovnými nástrojmi.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Mzdový účtovník

 • Výpočet miezd: Správny a včasný výpočet miezd pre všetkých zamestnancov, vrátane základnej mzdy, nadčasov, bonusov a príspevkov.
 • Správa mzdových záznamov: Udržiavanie a aktualizácia záznamov o zamestnancoch, vrátane informácií o mzdách, daniach, odpočtoch a príspevkoch.
 • Dodržiavanie zákonov a predpisov: Zabezpečenie, aby všetky mzdové procesy boli v súlade s príslušnými zákonmi, daňovými predpismi a internými politikami.
 • Príprava mzdových správ: Tvorba mesačných, štvrťročných a ročných mzdových správ pre vedenie a externé inštitúcie.
 • Riešenie otázok a problémov: Poskytovanie podpory zamestnancom pri otázkach týkajúcich sa miezd, daní a príspevkov, riešenie mzdových nezrovnalostí a reklamácií.
 • Spolupráca s finančným oddelením: Koordinácia s finančným a účtovným oddelením pri príprave finančných správ a auditoch.
 • Zabezpečenie súkromia a dôvernosti: Ochrana dôverných informácií o zamestnancoch a zabezpečenie súladu s predpismi o ochrane osobných údajov.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Mzdový účtovník

 • Mzdové a účtovné softvéry: SAP, QuickBooks, ADP Workforce Now. Znalosť týchto systémov umožňuje efektívnu správu miezd, výpočet daní a príspevkov a tvorbu mzdových správ.
 • Tabuľkové procesory: Microsoft Excel (pokročilé funkcie a makrá). Excel je kľúčový nástroj na analýzu mzdových dát, tvorbu výpočtov a prípravu mzdových modelov.
 • Databázové systémy: Základné znalosti SQL (pre prácu s databázami). Schopnosť pracovať s databázami umožňuje efektívnu správu a analýzu veľkých objemov mzdových dát.
 • ERP systémy: Odoo, SAP Business One, Microsoft Dynamics 365. Tieto systémy umožňujú integrované riadenie mzdových a podnikových procesov.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Slack. Efektívna komunikácia s finančným tímom, zamestnancami a externými inštitúciami je kľúčová pre úspešné zvládnutie úloh.
 • Textové procesory a nástroje na úpravu dokumentov: Microsoft Word, Google Docs. Znalosť týchto nástrojov umožňuje prípravu a úpravu mzdových správ a dokumentácie.
 • Nástroje na správu dokumentov: SharePoint, Google Drive. Tieto nástroje umožňujú efektívnu správu, zdieľanie a archiváciu mzdových dokumentov.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Mzdový účtovník

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave