Marketingový riaditeľ - Kurzy pre marketingového riaditeľa

Práca Marketingový riaditeľ, poradenstvo pre pracovné ponuky Marketingový riaditeľ

Práca Marketingový riaditeľ, poradenstvo pre pracovné ponuky Marketingový riaditeľ
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: analytics, seo, ads, excel, outlook, teams, powerpoint, marketing, wordpress, softskills
Čo robí Marketingový riaditeľ ?

Marketingový riaditeľ je vedúci pracovník zodpovedný za riadenie marketingových stratégií a kampaní spoločnosti. Ich úlohou je zvyšovať povedomie o značke, posilňovať dôveru, osloviť nových zákazníkov a zlepšovať vzťahy so súčasnými zákazníkmi. Marketingový riaditeľ pracuje s rôznymi tímami na sedovaní trhu, konkurencie a trendov na účely prispôsobenia marketingových stratégií a kampaní. Podieľa sa priamo na tvorbe a implementácii marketingových plánov, ktoré podporujú obchodné ciele spoločnosti. Priamo či nepriamo tak ovplyvňuje aj výrobný program spoločnosti, ponuku jej služieb. Táto pozícia vyžaduje strategické myslenie, kreatívne schopnosti a výborné komunikačné zručnosti.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Marketingový riaditeľ

 • Tvorba marketingových stratégií: Navrhovanie a implementácia efektívnych marketingových stratégií a kampaní, ktoré podporujú obchodné ciele spoločnosti.
 • Riadenie tímu: Vedenie a motivácia marketingového tímu, rozdeľovanie úloh a dohliadanie na ich plnenie, zabezpečenie efektívnej spolupráce a komunikácie v tíme.
 • Analýza trhu: Sledovanie trhu, konkurencie a trendov na účely prispôsobenia marketingových stratégií a kampaní.
 • Rozpočet a financie: Správa marketingového rozpočtu a efektívne prerozdeľovanie zdrojov, sledovanie návratnosti investícií a optimalizácia výdavkov.
 • Komunikácia s médiami: Koordinácia PR aktivít a komunikácia s médiami na zvýšenie povedomia o značke, vrátane organizácie tlačových konferencií a vydávania tlačových správ.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Marketingový riaditeľ

 • Digitálny marketing: Znalosť nástrojov ako Google Analytics, SEO, SEM a reklamných platforiem ako Google Ads a Facebook Ads na sledovanie a optimalizáciu online kampaní.
 • Marketingová automatizácia: Používanie nástrojov ako HubSpot, Marketo alebo Mailchimp na automatizáciu marketingových kampaní a sledovanie ich výkonnosti.
 • Analýza dát: Schopnosť používať nástroje na analýzu dát a sledovanie výkonnosti kampaní, ako je Google Analytics, Tableau alebo Excel.
 • CRM systémy: Znalosť CRM systémov ako Salesforce alebo Zoho CRM na správu vzťahov so zákazníkmi a sledovanie predajných a marketingových aktivít.
 • Content Management Systems (CMS): Používanie CMS systémov ako WordPress alebo Drupal na správu webového obsahu a optimalizáciu používateľského zážitku.
 • Komunikačné nástroje - interná i externá komunikácia: Efektívna komunikácia s členmi tímov a externými partnermi je kľúčová pre úspešné zvládnutie úloh - Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams, Microsoft PowerPoint
Na našich kurzoch sa môžete naučiť pracovať s uvedenými nástrojmi a získať potrebné IT zručnosti pre túto pozíciu.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Marketingový riaditeľ

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave