Manažér inzercie - Kurzy pre manažérov inzercie

Práca Manažér inzercie, poradenstvo pre pracovné ponuky Manažér inzercie

Práca Manažér inzercie, poradenstvo pre pracovné ponuky Manažér inzercie
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: ads, analytics, project, photoshop, illustrator, indesign, outlook, teams, excel, powerpoint
Čo robí Manažér inzercie ?

Manažér inzercie je zodpovedný za riadenie a koordináciu reklamných kampaní a inzertných aktivít pre organizáciu alebo klientov. Hlavnou úlohou manažéra inzercie je plánovať, implementovať a sledovať účinnosť inzertných kampaní, aby sa dosiahli stanovené obchodné ciele a zvýšila sa viditeľnosť značky. Manažér inzercie spolupracuje s kreatívnymi tímami, médiami a klientmi, aby zabezpečil, že reklamné kampane sú efektívne, cieľavedomé a v súlade so stratégiou značky. Táto pozícia vyžaduje silné analytické schopnosti, kreatívne myslenie a schopnosť pracovať s modernými marketingovými a reklamnými nástrojmi.

Označenie manažér inzercie sa používa aj pre pracovnú pozíciu manažéra v médiách, ktorý aktívne vyhľadáva a oslovuje spoločnosti s ponukou inzertného priestoru. Môže pracovať ako zamestnanec redakcie, ktorá periodikum vydáva, alebo ako zamestnanec reklamnej agentúry sprostredkujúcej inzertný priestor v periodikách svojim klientom v rámci ich reklamných balíkov.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Manažér inzercie

 • Plánovanie inzertných kampaní: Vývoj a implementácia inzertných stratégií a plánov na dosiahnutie stanovených cieľov, vrátane výberu médií a kanálov, v prípade manažéra v médiách alebo agentúre plánovanie predaja reklamného priestoru.
 • Správa rozpočtov: Riadenie rozpočtov inzertných kampaní, sledovanie nákladov a optimalizácia výdavkov na zabezpečenie maximálnej návratnosti investícií.
 • Koordinácia kreatívnych tímov: Spolupráca s dizajnérmi, copywritermi a ďalšími členmi kreatívneho tímu na tvorbe efektívnych a pútavých reklamných materiálov.
 • Vyjednávanie s obchodnými partnermi: Vyjednávanie s mediálnymi partnermi o cenách, umiestnení a podmienkach inzertných kampaní. V  prípade manažéra inzercie v médiách vyjednávanie podmienok s objednávateľmi inzercie, v prípade manažéra inzercie v agentúre vyjednávanie s oboma stranami - objednávateľmi inzercie i médiami.
 • Sledovanie a hodnotenie kampaní: Monitorovanie výkonu inzertných kampaní, analýza výsledkov a poskytovanie správ o účinnosti kampaní a návrhov na zlepšenie.
 • Optimalizácia kampaní: Navrhovanie, úprava a optimalizácia kampaní na základe analýzy výsledkov a spätnej väzby na dosiahnutie lepších výsledkov.
 • Budovanie vzťahov s partnermi: Udržiavanie a rozvíjanie vzťahov s partnermi, poskytovanie pravidelnej spätnej väzby a riešenie ich potrieb a požiadaviek.
 • Dodržiavanie právnych a etických predpisov: Zabezpečenie, aby všetky inzertné aktivity boli v súlade s platnými zákonmi, predpismi a etickými normami.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Manažér inzercie

 • Reklamné a marketingové platformy: Google Ads, Facebook Ads Manager, LinkedIn Ads. Používanie týchto nástrojov umožňuje efektívne plánovanie, implementáciu a sledovanie online reklamných kampaní.
 • Analytické nástroje: Google Analytics, Adobe Analytics. Tieto nástroje umožňujú sledovanie a analýzu výkonu inzertných kampaní a poskytovanie podrobných správ o výsledkoch.
 • CRM systémy: Salesforce, HubSpot. Používanie týchto systémov umožňuje správu vzťahov s klientmi a sledovanie inzertných aktivít.
 • Nástroje na správu úloh a projektov: Trello, Asana, Microsoft Project. Tieto nástroje pomáhajú pri organizácii a sledovaní inzertných projektov a úloh.
 • Grafické softvéry: Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign). Znalosť týchto nástrojov umožňuje tvorbu a úpravu vizuálnych reklamných materiálov.
 • Nástroje na správu dokumentov: Google Drive, Dropbox. Tieto nástroje umožňujú efektívne zdieľanie a správu dokumentov a súborov s tímom a klientmi.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams, MS PowerPoint. Efektívna komunikácia s kreatívnymi tímami, klientmi a mediálnymi partnermi je kľúčová pre úspešné zvládnutie úloh.
 • Tabuľkové procesory: Microsoft Excel, Google Sheets. Tieto nástroje umožňujú správu rozpočtov, analýzu dát a tvorbu finančných prehľadov.
Tieto informácie poskytujú komplexný prehľad o pozícii manažéra inzercie, jeho povinnostiach a potrebných IT vedomostiach, spolu s vysvetlením prínosu každej zručnosti.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Manažér inzercie

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave