Lektor, školiteľ - Kurzy pre lektora, školiteľa

Práca Lektor, školiteľ, poradenstvo pre pracovné ponuky Lektor, školiteľ

Práca Lektor, školiteľ, poradenstvo pre pracovné ponuky Lektor, školiteľ
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: powerpoint, project, photoshop, canva, outlook, davinci, softskills
Čo robí Lektor, školiteľ ?

Lektor, školiteľ je profesionál, ktorý navrhuje, pripravuje a vedie školiace programy a workshopy pre jednotlivcov alebo skupiny. Hlavnou úlohou lektora je poskytnúť účastníkom školení potrebné vedomosti a zručnosti na zlepšenie ich pracovnej výkonnosti alebo osobného rozvoja. Lektor pripravuje školiace materiály, prezentácie a praktické cvičenia, ktoré pomáhajú účastníkom efektívne si osvojiť nové informácie a zručnosti.

Táto pozícia vyžaduje znalosť procesov učenia primeraných veku študentov, kreativitu, vynikajúce komunikačné schopnosti, schopnosť vytvárať interaktívne a motivujúce učebné prostredie a znalosť moderných školiacich metód a nástrojov.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Lektor, školiteľ

 • Príprava školiacich materiálov: Tvorba a úprava prezentácií, manuálov a praktických cvičení na základe potreb účastníkov a cieľov školení.
 • Vedenie školení a workshopov: Prezentácia informácií a vedenie praktických cvičení pre skupiny alebo jednotlivcov, zabezpečenie interaktívneho a angažujúceho učenia.
 • Hodnotenie účastníkov: Posudzovanie znalostí a zručností účastníkov pred a po školení, poskytovanie spätnej väzby a návrhov na zlepšenie.
 • Prispôsobenie školiacich programov: Úprava obsahu a metód školení podľa potrieb účastníkov a požiadaviek organizácie.
 • Sledovanie a reportovanie pokroku: Monitorovanie účasti a výkonu účastníkov, príprava správ a hodnotenie úspešnosti školiacich programov.
 • Rozvoj nových školiacich metód: Výskum a implementácia nových školiacich techník, nástrojov a technológií na zlepšenie efektivity školení.
 • Spolupráca s vedením a inými oddeleniami: Konzultácia s manažérmi a ďalšími oddeleniami na identifikáciu školiacich potrieb a rozvoj programov, ktoré podporujú organizačné ciele.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Lektor, školiteľ

 • Prezentácie a vizuálne nástroje: Microsoft PowerPoint, Google Slides, Prezi. Tieto nástroje umožňujú tvorbu atraktívnych a efektívnych prezentácií pre školenia.
 • E-learning platformy: Moodle, Blackboard, Canvas. Používanie týchto platforiem umožňuje vedenie online kurzov a sledovanie pokroku účastníkov.
 • Videokonferenčné nástroje: Zoom, Microsoft Teams, Webex. Tieto nástroje sú nevyhnutné pre vedenie online školení a workshopov.
 • Nástroje na správu úloh a projektov: Trello, Asana, Microsoft Project. Tieto nástroje pomáhajú pri organizácii a sledovaní školiacich programov a úloh.
 • Nástroje na tvorbu obsahu: Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator), Canva, DaVinci Resolve. Znalosť týchto nástrojov umožňuje tvorbu profesionálnych školiacich materiálov a vizuálneho obsahu.
 • Nástroje na interaktívne učenie: Kahoot!, Mentimeter, Poll Everywhere. Tieto nástroje zvyšujú interaktivitu a zapojenie účastníkov počas školení.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack. Efektívna komunikácia s účastníkmi a kolegami je kľúčová pre úspešné zvládnutie úloh.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Lektor, školiteľ

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave