Kouč (coach) - Kurzy pre kouča

Práca Kouč (coach), poradenstvo pre pracovné ponuky Kouč (coach)

Práca Kouč (coach), poradenstvo pre pracovné ponuky Kouč (coach)
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: teams, project, powerpoint, excel, marketing, soft skills
Čo robí Kouč (coach) ?

Kouč je profesionál, ktorý pomáha jednotlivcom alebo tímom dosiahnuť ich osobné alebo profesionálne ciele prostredníctvom riadeného rozvoja a podpory. Hlavnou úlohou kouča je poskytovať vedenie, motiváciu a spätnú väzbu, ktoré pomáhajú klientom identifikovať a prekonávať prekážky, rozvíjať svoje schopnosti a zlepšovať svoju výkonnosť. Kouč môže pracovať v rôznych oblastiach, vrátane osobného rozvoja, kariérneho rastu, zlepšovania zručností alebo športového výkonu. Táto pozícia vyžaduje výborné komunikačné schopnosti, empatiu, schopnosť motivovať a podrobné znalosti v oblasti, v ktorej kouč pôsobí.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Kouč (coach)

 • Stanovenie cieľov: Spolupráca s klientmi na identifikácii a stanovení dosiahnuteľných a merateľných cieľov.
 • Tvorba a implementácia rozvojových plánov: Navrhovanie a realizácia individuálnych alebo tímových rozvojových plánov, ktoré podporujú dosiahnutie stanovených cieľov.
 • Poskytovanie spätnej väzby: Pravidelné hodnotenie pokroku klientov, poskytovanie konštruktívnej spätnej väzby a návrhov na zlepšenie.
 • Motivácia a podpora: Poskytovanie emocionálnej a mentálnej podpory, ktorá pomáha klientom prekonávať prekážky a udržiavať motiváciu.
 • Školenie a rozvoj zručností: Vedenie školení, workshopov a cvičení, ktoré pomáhajú klientom rozvíjať potrebné zručnosti a kompetencie.
 • Sledovanie a hodnotenie pokroku: Monitorovanie pokroku klientov a úprava rozvojových plánov podľa potreby na zabezpečenie dosiahnutia cieľov.
 • Budovanie dôvery a vzťahov: Vytváranie a udržiavanie dôveryhodných vzťahov s klientmi, ktoré podporujú otvorenú komunikáciu a spoluprácu.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Kouč (coach)

 • Komunikačné nástroje: Zoom, Microsoft Teams, Skype. Znalosť týchto nástrojov umožňuje efektívne vedenie online koučovacích stretnutí a workshopov.
 • Nástroje na správu úloh a projektov: Trello, Asana, Microsoft Project. Použitie týchto nástrojov umožňuje efektívne plánovanie a sledovanie pokroku v rozvojových plánoch.
 • Tabuľkové procesory: Microsoft Excel, Google Sheets. Tieto nástroje umožňujú sledovanie a analýzu pokroku klientov, ako aj správu hodnotiacich formulárov a dotazníkov.
 • Databázové systémy: Základné znalosti CRM systémov ako Salesforce, Zoho CRM. Použitie týchto systémov umožňuje správu údajov o klientoch a sledovanie ich pokroku.
 • Nástroje na tvorbu obsahu: Microsoft PowerPoint, Google Slides. Tieto nástroje sú užitočné pri tvorbe prezentácií a vizuálnych materiálov pre školenia a workshopy.
 • Sociálne médiá: Znalosť platforiem ako LinkedIn, Facebook, Instagram. Tieto platformy môžu byť využité na propagáciu koučovacích služieb, a tiež na a komunikáciu s klientmi.
 • Nástroje na správu dokumentov: Google Drive, Dropbox. Tieto nástroje umožňujú efektívne zdieľanie a správu dokumentov a materiálov medzi koučom a klientmi.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Kouč (coach)

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave