Korektor (Prekladateľstvo a tlmočníctvo) - Kurzy pre korektora v prekladateľstve

Práca Korektor (Prekladateľstvo a tlmočníctvo), poradenstvo pre pracovné ponuky Korektor (Prekladateľstvo a tlmočníctvo)

Práca Korektor (Prekladateľstvo a tlmočníctvo), poradenstvo pre pracovné ponuky Korektor (Prekladateľstvo a tlmočníctvo)
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, outlook, powerpoint, teams, project
Čo robí Korektor (Prekladateľstvo a tlmočníctvo) ?

Korektor v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva je zodpovedný za kontrolu a úpravu preložených textov, zabezpečenie ich gramatickej, štylistickej a terminologickej správnosti. Hlavnou úlohou korektora je zaručiť, aby preložené texty presne a jasne komunikovali pôvodný význam, a aby boli bez chýb a nepresností. Korektor spolupracuje s prekladateľmi a tlmočníkmi, poskytuje spätnú väzbu a zlepšuje kvalitu prekladov. Táto pozícia vyžaduje vynikajúce jazykové schopnosti, pozornosť k detailom a znalosť moderných nástrojov na spracovanie textov a prekladov.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Korektor (Prekladateľstvo a tlmočníctvo)

 • Kontrola a úprava preložených textov: Zabezpečenie gramatickej, štylistickej a terminologickej správnosti preložených materiálov.
 • Zabezpečenie konzistencie prekladov: Dodržiavanie terminologických a štýlových štandardov organizácie.
 • Spolupráca s prekladateľmi a tlmočníkmi: Poskytovanie spätnej väzby a návrhov na zlepšenie kvality prekladov.
 • Rešerše a overovanie terminológie: Overovanie správnosti používaných odborných termínov a výrazov.
 • Príprava a úprava dokumentov: Správa a úprava textových dokumentov v súlade s požiadavkami klientov a štandardmi organizácie.
 • Dodržiavanie termínov: Zabezpečenie, aby všetky korektúry a úpravy boli vykonané včas a v súlade s dohodnutými termínmi.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Korektor (Prekladateľstvo a tlmočníctvo)

 • Korektorské a prekladateľské softvéry: SDL Trados Studio, memoQ, Wordfast. Tieto nástroje umožňujú efektívne spracovanie a kontrolu preložených textov, čo zlepšuje kvalitu a konzistenciu prekladov.
 • Textové procesory: Microsoft Word, Google Docs. Znalosť týchto nástrojov umožňuje prípravu, úpravu a správu textových dokumentov. Pri rozsiahlejšom zábere činností sa zíde i znalosť Microsoft PowerPoint (prezentovanie najčastejších chýb, info ku požiadavkám na rozsiahle zmeny v podkladoch, jazyková korekcia prezentácií a pod.)
 • Kontrola gramatiky a štýlu: Grammarly, LanguageTool. Tieto nástroje pomáhajú identifikovať a opravovať gramatické a štylistické chyby v prekladoch.
 • Databázové systémy: Základné znalosti terminologických databáz ako MultiTerm (SDL Trados) alebo TermBase. Používanie týchto databáz umožňuje efektívne spravovanie a overovanie terminológie.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Slack. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu s prekladateľmi, tlmočníkmi a klientmi.
 • Projektové riadiace nástroje: Trello, Asana, Microsoft Project. Tieto nástroje umožňujú sledovanie a riadenie prekladateľských a korektorských projektov, čo zlepšuje organizáciu a dodržiavanie termínov.
 • Softvéry na správu súborov: Dropbox, Google Drive. Tieto nástroje umožňujú efektívne zdieľanie a správu súborov medzi členmi tímu a klientmi.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Korektor (Prekladateľstvo a tlmočníctvo)

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave