Konzultant (Ekonomika, financie, účtovníctvo) - Kurzy pre konzultanta v oblasti ekonomiky

Práca Konzultant (Ekonomika, financie, účtovníctvo), poradenstvo pre pracovné ponuky Konzultant (Ekonomika, financie, účtovníctvo)

Práca Konzultant (Ekonomika, financie, účtovníctvo), poradenstvo pre pracovné ponuky Konzultant (Ekonomika, financie, účtovníctvo)
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, excel, outlook, powerpoint, teams, sap, sql, project
Čo robí Konzultant (Ekonomika, financie, účtovníctvo) ?

Konzultant v oblasti ekonomiky, financií a účtovníctva poskytuje odborné poradenstvo a podporu organizáciám a jednotlivcom s cieľom zlepšiť ich finančné riadenie, optimalizovať účtovné postupy a dosiahnuť strategické ciele. Hlavnou úlohou konzultanta je analyzovať finančné dáta, identifikovať príležitosti na zlepšenie, a navrhovať riešenia na zefektívnenie procesov a zvýšenie výkonnosti. Konzultant úzko spolupracuje s klientmi, aby porozumel ich potrebám a cieľom, a poskytoval prispôsobené odporúčania a riešenia. Táto pozícia vyžaduje silné analytické schopnosti, detailnú znalosť účtovných a finančných princípov a schopnosť efektívne komunikovať a budovať vzťahy s klientmi.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Konzultant (Ekonomika, financie, účtovníctvo)

 • Analýza finančných a účtovných údajov: Získavanie, spracovanie a analýza finančných a účtovných údajov na identifikáciu trendov, rizík a príležitostí.
 • Poskytovanie odborného poradenstva: Vypracovanie a prezentácia odporúčaní na zlepšenie finančných a účtovných procesov, optimalizáciu nákladov a zvýšenie výkonnosti.
 • Tvorba finančných stratégií: Pomoc pri tvorbe a implementácii finančných stratégií a plánov, ktoré podporujú dlhodobé ciele klientov.
 • Optimalizácia účtovných procesov: Identifikácia a zavádzanie osvedčených postupov a technológií na zefektívnenie účtovných procesov a zabezpečenie súladu s predpismi.
 • Príprava finančných správ a analýz: Tvorba detailných finančných správ, analýz a prezentácií pre klientov.
 • Vzdelávanie a školenie klientov: Poskytovanie školení a vzdelávacích seminárov pre klientov v oblasti účtovníctva, financií a ekonomiky.
 • Budovanie a udržiavanie vzťahov s klientmi: Pravidelná komunikácia s klientmi, riešenie ich otázok a poskytovanie kontinuálnej podpory a poradenstva.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Konzultant (Ekonomika, financie, účtovníctvo)

 • Finančné a účtovné softvéry: SAP, Oracle Financials, QuickBooks. Znalosť týchto systémov umožňuje efektívnu analýzu a správu finančných a účtovných údajov.
 • Analytické nástroje: Microsoft Excel (pokročilé funkcie a makrá), Tableau, Power BI. Tieto nástroje umožňujú vizualizáciu a analýzu finančných dát, čo podporuje lepšie rozhodovanie a prezentáciu výsledkov.
 • Databázové systémy: SQL (schopnosť písať dotazy a pracovať s databázami). Schopnosť pracovať s databázami umožňuje efektívnu správu a analýzu veľkých objemov dát.
 • ERP systémy: Odoo, SAP Business One, Microsoft Dynamics 365. Tieto systémy umožňujú integrované riadenie finančných a podnikových procesov.
 • CRM systémy: Salesforce, Zoho CRM. Používanie týchto systémov umožňuje efektívnu správu vzťahov s klientmi a sledovanie interakcií.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Slack, MS PowerPoint. Efektívna komunikácia s klientmi a internými tímami je kľúčová pre úspešné poskytovanie poradenstva.
 • Textové procesory a nástroje na úpravu dokumentov: Microsoft Word, Google Docs. Znalosť týchto nástrojov umožňuje prípravu a úpravu finančných správ a dokumentácie.
 • Projektové riadiace nástroje: Microsoft Project, Trello. Tieto nástroje pomáhajú pri plánovaní, riadení a sledovaní poradenských projektov a úloh.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Konzultant (Ekonomika, financie, účtovníctvo)

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave