Fundraiser - Fundraiser

Práca Fundraiser, poradenstvo pre pracovné ponuky Fundraiser

Práca Fundraiser, poradenstvo pre pracovné ponuky Fundraiser
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: canva, facebook, analytics, wordpress, excel, photoshop
Čo robí Fundraiser ?
 1. CRM systémy:
  • Používanie CRM nástrojov ako Salesforce, HubSpot alebo Bloomerang na správu vzťahov s darcami a sponzormi.
 2. Analytické nástroje:
  • Schopnosť analyzovať dáta a vytvárať reporty pomocou nástrojov ako Google Analytics, Tableau alebo Excel na sledovanie úspešnosti kampaní.
 3. Marketingové nástroje a sociálne siete:
  • Používanie nástrojov na email marketing ako MailChimp alebo Constant Contact.
  • Schopnosť vytvárať a spravovať kampane na sociálnych médiách pomocou nástrojov ako Hootsuite alebo Buffer
  • Schopnosť spravovať sociálne siete ako Facebook a Instagram
 4. Projektový manažment:
  • Znalosť nástrojov na riadenie projektov ako Trello, Asana alebo Monday.com na plánovanie a sledovanie fundraisingových aktivít.
 5. Grafické nástroje:
  • Základné znalosti grafických programov ako Adobe Photoshop alebo Canva na tvorbu marketingových materiálov.

Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Fundraiser

Fundraiser je odborník zodpovedný za získavanie finančných prostriedkov pre neziskové organizácie, charitatívne projekty, vzdelávacie inštitúcie a iné subjekty, ktoré potrebujú finančnú podporu. Ich hlavnou úlohou je plánovať a realizovať rôzne kampane na získavanie prostriedkov, budovať vzťahy s darcami a sponzormi a zabezpečiť, aby organizácia dosiahla svoje finančné ciele. Fundraiseri hrajú kľúčovú rolu v udržiavaní a rozvoji finančnej stability organizácie. Pozícia fundraisera vznikla s rastúcou potrebou neziskových organizácií a iných subjektov zabezpečiť si stabilné finančné zdroje na podporu svojich činností a projektov. S rozvojom občianskej spoločnosti a filantropie sa stalo nevyhnutným mať profesionálov, ktorí sú schopní efektívne získavať finančné prostriedky a budovať vzťahy s darcami. Fundraising sa postupne vyvinul do samostatnej špecializácie, ktorá kombinuje zručnosti z oblasti marketingu, komunikácie, projektového manažmentu a finančného plánovania.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Fundraiser

 1. Plánovanie a realizácia fundraisingových kampaní:
  • Vytváranie stratégií na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom rôznych kanálov, ako sú online kampane, benefičné podujatia, grantové žiadosti a priame oslovenie darcov.
  • Koordinácia a realizácia týchto kampaní, vrátane sledovania ich úspešnosti a vyhodnocovania výsledkov.
 2. Budovanie vzťahov s darcami a sponzormi:
  • Identifikácia potenciálnych darcov a sponzorov a budovanie dlhodobých vzťahov s nimi.
  • Udržiavanie komunikácie s existujúcimi darcami a sponzormi, vrátane pravidelných aktualizácií o aktivitách organizácie a ďakovných listov.
 3. Písanie grantových žiadostí a návrhov:
  • Vypracovávanie a predkladanie žiadostí o granty a návrhov na financovanie rôznych projektov.
  • Zabezpečenie, aby všetky žiadosti boli v súlade s požiadavkami grantových organizácií a poskytovateľov finančných prostriedkov.
 4. Organizácia benefičných podujatí:
  • Plánovanie a organizácia podujatí na získavanie finančných prostriedkov, ako sú benefičné večere, aukcie, koncerty a športové podujatia.
  • Zabezpečenie, aby tieto podujatia prebiehali hladko a dosiahli stanovené finančné ciele.
 5. Marketing a komunikácia:
  • Vytváranie marketingových materiálov a komunikácie na podporu fundraisingových kampaní, vrátane tlačových správ, newsletterov a príspevkov na sociálnych médiách.
  • Spolupráca s marketingovým tímom na zabezpečenie efektívnej komunikácie s verejnosťou a darcami.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Fundraiser

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave