Finančný analytik (Ekonomika, financie, účtovníctvo) - Kurzy pre finančného analytika

Práca Finančný analytik (Ekonomika, financie, účtovníctvo), poradenstvo pre pracovné ponuky Finančný analytik (Ekonomika, financie, účtovníctvo)

Práca Finančný analytik (Ekonomika, financie, účtovníctvo), poradenstvo pre pracovné ponuky Finančný analytik (Ekonomika, financie, účtovníctvo)
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: excel, sap, power bi, sql, outlook, powerpoint, teams, word, project
Čo robí Finančný analytik (Ekonomika, financie, účtovníctvo) ?

Finančný analytik je odborník zodpovedný za analýzu finančných údajov, tvorbu finančných modelov a poskytovanie odporúčaní pre investičné a obchodné rozhodnutia. Hlavnou úlohou finančného analytika je hodnotiť finančnú výkonnosť organizácie, identifikovať príležitosti na zlepšenie a podporovať strategické plánovanie. Finančný analytik spolupracuje s vedením a ostatnými oddeleniami na príprave finančných prognóz, rozpočtov a analýz, ktoré pomáhajú pri rozhodovacom procese. Táto pozícia vyžaduje silné analytické schopnosti, znalosť finančných a účtovných princípov a schopnosť pracovať s modernými analytickými nástrojmi a technológiami.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Finančný analytik (Ekonomika, financie, účtovníctvo)

 • Analýza finančných údajov: Získavanie, spracovanie a analýza finančných údajov z rôznych zdrojov na identifikáciu trendov a odchýlok.
 • Tvorba finančných modelov: Vypracovanie a údržba finančných modelov na predpovedanie budúcej finančnej výkonnosti organizácie.
 • Príprava finančných správ: Tvorba mesačných, štvrťročných a ročných finančných správ vrátane analýz výkonnosti, ziskovosti a peňažných tokov.
 • Podpora rozpočtovania a plánovania: Asistencia pri tvorbe a sledovaní rozpočtov, vypracovanie finančných prognóz a plánov.
 • Investičná analýza: Hodnotenie investičných príležitostí, tvorba investičných návrhov a poskytovanie odporúčaní na základe finančných analýz.
 • Monitorovanie trhových trendov: Sledovanie a analýza trhových trendov, ekonomických ukazovateľov a konkurenčného prostredia.
 • Spolupráca s manažmentom: Poskytovanie finančných odporúčaní a strategických návrhov pre vedenie na základe detailných finančných analýz.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Finančný analytik (Ekonomika, financie, účtovníctvo)

 • Analytické nástroje: Microsoft Excel (pokročilé funkcie a makrá), Tableau, Power BI. Tieto nástroje umožňujú efektívnu analýzu a vizualizáciu finančných dát, čo podporuje lepšie rozhodovanie.
 • Finančné softvéry: SAP, Oracle Financials, QuickBooks. Znalosť týchto systémov umožňuje efektívnu správu finančných operácií a prípravu finančných správ.
 • Databázové systémy: SQL (schopnosť písať dotazy a pracovať s databázami). Schopnosť pracovať s databázami umožňuje efektívnu správu a analýzu veľkých objemov finančných dát.
 • ERP systémy: Odoo, SAP Business One, Microsoft Dynamics 365. Tieto systémy umožňujú integrované riadenie finančných a podnikových procesov.
 • Investičné nástroje: Bloomberg Terminal, Reuters Eikon. Tieto nástroje poskytujú prístup k aktuálnym trhovým údajom a umožňujú hĺbkovú analýzu finančných trhov a investícií.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Slack, PowerPoint. Efektívna komunikácia s finančným tímom a manažmentom je kľúčová pre úspešné zvládnutie úloh.
 • Textové procesory a nástroje na úpravu dokumentov: Microsoft Word, Google Docs. Znalosť týchto nástrojov umožňuje prípravu a úpravu finančných správ a dokumentácie.
 • Projektové riadiace nástroje: Microsoft Project, Trello. Tieto nástroje pomáhajú pri plánovaní, riadení a sledovaní finančných projektov a úloh.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Finančný analytik (Ekonomika, financie, účtovníctvo)

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave