Finančný agent - Kurzy pre finančného agenta

Práca Finančný agent, poradenstvo pre pracovné ponuky Finančný agent

Práca Finančný agent, poradenstvo pre pracovné ponuky Finančný agent
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, outlook, powerpoint, teams, excel
Čo robí Finančný agent ?

Finančný agent je odborník zodpovedný za poskytovanie finančných služieb a poradenstva klientom. Pomáha klientom s výberom a správou finančných produktov, ako sú úvery, investície, poistenia a dôchodkové plány. Finančný agent analyzuje finančnú situáciu klientov, identifikuje ich potreby a odporúča im najvhodnejšie riešenia. Vynikajúce komunikačné a analytické schopnosti, dôkladná znalosť finančných produktov a schopnosť budovať dlhodobé vzťahy sú kľúčové pre túto pozíciu.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Finančný agent

 • Finančné poradenstvo: Poskytovanie odborného finančného poradenstva klientom, vrátane analýzy ich finančnej situácie a odporúčania vhodných finančných produktov.
 • Predaj finančných produktov: Predaj a správa finančných produktov - úvery, investície, poistenia a dôchodkové plány.
 • Vypracovanie finančných plánov: Príprava a prezentácia cieľov a potrieb a na ich základe vypracovanie a prezentácia individuálnych finančných plánov pre klientov
 • Administrácia zmlúv: Spracovanie a administrácia zmlúv, sledovanie platieb a aktualizácia informácií o klientoch.
 • Vyhľadávanie nových klientov: Aktívne vyhľadávanie a oslovovanie nových klientov, budovanie a udržiavanie dlhodobých vzťahov s nimi.
 • Vzdelávanie klientov: Vzdelávanie klientov o finančných produktoch a trendoch na finančných trhoch.
 • Sledovanie trhu: Monitorovanie finančných trhov a trendov, aby sa zabezpečilo poskytovanie aktuálnych a relevantných informácií klientom.
 • Komunikácia s finančnými inštitúciami: Spolupráca s bankami, poisťovňami a ďalšími finančnými inštitúciami na zabezpečenie najlepších podmienok pre klientov.
 • Dodržiavanie predpisov: Zabezpečenie súladu s príslušnými zákonmi a predpismi, vrátane pravidiel ochrany osobných údajov a boja proti praniu špinavých peňazí.
 • Reporting: Príprava pravidelných reportov o predajných aktivitách, výkonnosti a stave klientských účtov.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Finančný agent

Finančný agent potrebuje širokú škálu IT zručností, aby mohol efektívne vykonávať svoju prácu a poskytovať kvalitné finančné poradenstvo a služby. Medzi tieto zručnosti patria:
 • Finančné softvéry: Skúsenosti s používaním finančných softvérov a nástrojov na správu klientských účtov, analýzu finančných produktov a tvorbu finančných plánov.
 • Kancelárske aplikácie: Pokročilé znalosti balíka Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word, Outlook) na analýzu dát, prípravu dokumentov a prípravu prezentácií.
 • CRM systémy: Znalosť systémov na správu vzťahov so zákazníkmi (CRM), ako sú Salesforce, HubSpot alebo Zoho CRM, na sledovanie interakcií s klientmi a spravovanie obchodných príležitostí.
 • Analytické nástroje: Používanie analytických nástrojov na sledovanie finančných trhov, analýzu dát a prípravu finančných správ a reportov.
 • Komunikačné nástroje: Používanie e-mailových klientov a komunikačných platforiem, ako sú Microsoft Teams, MS Outlook, Slack alebo Zoom, na efektívnu komunikáciu s klientmi a kolegami.
 • Internetové vyhľadávanie: Schopnosť efektívne vyhľadávať informácie o finančných produktoch, trendoch a predpisoch na internete.
 • Bezpečnosť dát: Pochopenie základných princípov kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov, aby sa zabezpečila dôvernosť a integrita spracovávaných informácií.
 • Dokumentačné systémy: Používanie systémov na správu dokumentov (DMS) na archiváciu, vyhľadávanie a správu finančných dokumentov.
 • Automatizácia procesov: Znalosť základných skriptovacích jazykov alebo nástrojov na automatizáciu opakujúcich sa administratívnych úloh je výhodou.
Tieto IT zručnosti sú nevyhnutné pre úspešný výkon práce finančného agenta a umožňujú mu efektívne spravovať finančné produkty, poskytovať kvalitné poradenstvo a dodržiavať všetky relevantné predpisy a zákony.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Finančný agent

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave