Ekonóm - Kutzy pre ekonómov

Práca Ekonóm, poradenstvo pre pracovné ponuky Ekonóm

Práca Ekonóm, poradenstvo pre pracovné ponuky Ekonóm
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, outlook, powerpoint, teams, excel, sap. sql
Čo robí Ekonóm ?

Ekonóm je profesionál zodpovedný za analýzu ekonomických údajov, vytváranie finančných správ a predpovedí a poskytovanie odporúčaní pre finančné rozhodovanie. Využíva svoje znalosti z ekonómie a financií na posudzovanie trhových trendov a pomáha organizáciám optimalizovať ich finančné stratégie. Hlavnou úlohou ekonóma je zabezpečiť, aby finančné rozhodnutia organizácie boli založené na presných a aktuálnych údajoch. Ekonóm sa podieľa tiež na monitorovaní ekonomických ukazovateľov, hodnotí ich vplyv na organizáciu a vypracováva detailné analýzy a predpovede.
Táto pozícia vyžaduje silné analytické schopnosti, dôkladnosť a schopnosť pracovať s veľkými objemami dát.
Ekonóm tiež často komunikuje s manažmentom a ďalšími oddeleniami, poskytuje im ekonomické poradenstvo a podporu pri strategickom plánovaní.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Ekonóm

 • Analýza ekonomických a finančných údajov: Identifikácia trendov a predpovedí pomocou analytických nástrojov.
 • Vypracovávanie finančných správ a prezentácií: Používanie Microsoft Excel (pokročilé funkcie a makrá), Tableau, Power BI na tvorbu a prezentáciu finančných dát.
 • Poskytovanie odporúčaní pre finančné rozhodnutia a investičné stratégie: Analyzovanie trhových trendov a tvorba odporúčaní na základe ekonomických analýz.
 • Monitorovanie ekonomických ukazovateľov: Hodnotenie ich vplyvu na organizáciu a vypracovanie správ pre manažment.
 • Spolupráca s finančným oddelením a ďalšími internými tímami: Zlepšovanie finančných procesov a poskytovanie podpory pri strategickom plánovaní.
 • Tvorba ekonomických modelov: Používanie nástrojov ako MATLAB a R pre ekonomické modelovanie a analýzu dát.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Ekonóm

 • Finančné softvéry: SAP, Oracle Financials, QuickBooks. Tieto softvéry umožňujú efektívnu správu financií, účtovníctva a finančných operácií, čo zlepšuje presnosť a rýchlosť finančných procesov.
 • Analytické nástroje: Microsoft Excel (pokročilé funkcie a makrá), Tableau, Power BI. Znalosť týchto nástrojov umožňuje vytváranie podrobných analýz a vizualizácií dát, čo pomáha pri lepšom rozhodovaní na základe dát.
 • Databázy: SQL (schopnosť písať dotazy a pracovať s databázami). Schopnosť pracovať s SQL databázami umožňuje efektívne spracovávať a analyzovať veľké objemy dát, čo je kľúčové pre presné ekonomické analýzy.
 • Ekonomické modelovanie: MATLAB, R (pre ekonomické modelovanie a analýzu dát). Tieto nástroje poskytujú možnosti pre pokročilé ekonomické modelovanie a štatistickú analýzu, čo zlepšuje kvalitu predpovedí a analýz.
 • ERP systémy: Znalosť a práca s ERP systémami ako Odoo, SAP Business One, Microsoft Dynamics 365. ERP systémy integrujú rôzne obchodné procesy a umožňujú efektívnu správu podnikových zdrojov, čo zlepšuje celkovú efektivitu organizácie.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Slack. Efektívna komunikácia s internými tímami a externými partnermi je kľúčová pre úspešné zvládnutie ekonomických analýz a finančného plánovania. Pri nej je vhodné ovládať aj program Microsoft PowerPoint na bezproblémovú prípravu úspešných prezentácií.
 • Textové procesory: Microsoft Word, Google Docs. Znalosť týchto nástrojov umožňuje prípravu a úpravu dokumentov súvisiacich s ekonomickými analýzami a finančnými správami.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Ekonóm

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave