Databázový špecialista - Práca databázového špecialistu

Práca Databázový špecialista, poradenstvo pre pracovné ponuky Databázový špecialista

Práca Databázový špecialista, poradenstvo pre pracovné ponuky Databázový špecialista
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: databáza, sql, databázy
Čo robí Databázový špecialista ?

Databázový špecialista je odborník zodpovedný za návrh, implementáciu, správu a optimalizáciu databázových systémov. Jeho úlohou je zabezpečiť integritu, bezpečnosť a efektívny výkon databáz, ktoré podporujú firemné aplikácie a procesy. Databázový špecialista pracuje s rôznymi databázovými technológiami, analyzuje potreby organizácie, navrhuje databázové riešenia a implementuje postupy na správu dát. Musí byť precízny, analyticky zmýšľajúci a schopný pracovať s veľkými objemami dát.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Databázový špecialista

 • Návrh a implementácia databáz: Vytváranie databázových štruktúr podľa potrieb organizácie, vrátane definície tabuliek, indexov a vzťahov medzi nimi.
 • Správa a údržba databáz: Zabezpečenie integrity, bezpečnosti a výkonu databázových systémov, pravidelná údržba a monitorovanie.
 • Optimalizácia výkonu: Analýza a optimalizácia dotazov a databázových štruktúr pre zvýšenie výkonu a efektivity.
 • Zálohovanie a obnova dát: Implementácia a správa zálohovacích stratégií, zabezpečenie možnosti obnovy dát v prípade zlyhania.
 • Bezpečnosť databáz: Zabezpečenie ochrany dát pred neoprávneným prístupom, implementácia bezpečnostných opatrení a monitorovanie prístupu.
 • Migrácia dát: Plánovanie a realizácia migrácií dát medzi rôznymi databázovými systémami alebo verziami.
 • Analýza dát: Príprava reportov a analýz na základe dát uložených v databázach, podpora rozhodovacích procesov v organizácii.
 • Spolupráca s vývojármi: Spolupráca s tímom vývojárov na integrácii databázových riešení do aplikácií a systémov.
 • Dokumentácia: Vytváranie a udržiavanie dokumentácie k databázovým systémom, postupom a politikám.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Databázový špecialista

Databázový špecialista potrebuje pokročilé IT zručnosti, aby mohol efektívne spravovať a optimalizovať databázové systémy. Medzi tieto zručnosti patria:
 • Databázové technológie: Pokročilé znalosti rôznych databázových systémov, ako sú MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server alebo MongoDB.
 • SQL: Pokročilé znalosti jazyka SQL na tvorbu a optimalizáciu dotazov, správu databázových objektov a manipuláciu s dátami.
 • Database Design: Schopnosť navrhovať databázové štruktúry, vrátane normalizácie a denormalizácie dátových modelov.
 • Database Administration: Skúsenosti so správou databázových serverov, vrátane inštalácie, konfigurácie a údržby.
 • Performance Tuning: Schopnosť analyzovať a optimalizovať výkon databázových dotazov a systémov, používanie nástrojov na monitorovanie a ladenie výkonu.
 • Backup and Recovery: Implementácia a správa zálohovacích a obnovovacích stratégií, vrátane testovania obnovy dát.
 • Security: Znalosť bezpečnostných opatrení na ochranu databáz, vrátane šifrovania, riadenia prístupu a monitorovania bezpečnosti.
 • Scripting a automatizácia: Používanie skriptovacích jazykov, ako sú Python alebo Bash, na automatizáciu úloh a správu databáz.
 • ETL nástroje: Skúsenosti s nástrojmi na extrakciu, transformáciu a načítanie dát (ETL), ako sú Talend, Informatica alebo Microsoft SSIS.
 • Big Data technológie: Znalosť technológií na spracovanie veľkých objemov dát, ako sú Hadoop, Spark alebo NoSQL databázy.
Tieto IT zručnosti sú nevyhnutné pre efektívny výkon práce databázového špecialistu a umožňujú mu zabezpečiť spoľahlivosť, bezpečnosť a optimálny výkon databázových systémov v organizácii.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Databázový špecialista

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave