Controller - Kurzy pre pozíciu controller

Práca Controller, poradenstvo pre pracovné ponuky Controller

Práca Controller, poradenstvo pre pracovné ponuky Controller
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, excel, outlook, powerpoint, teams, project, sap, power bi
Čo robí Controller ?

Controller je kľúčovým členom finančného oddelenia, zodpovedný za riadenie finančných operácií, prípravu finančných správ a zabezpečenie súladu s finančnými predpismi a normami. Hlavnou úlohou controllera je monitorovať a analyzovať finančné dáta, plánovať a sledovať rozpočty a poskytovať vedenie podniku presné a včasné finančné informácie na podporu rozhodovania. Controller úzko spolupracuje s ostatnými členmi finančného tímu a manažmentom, aby zabezpečil finančnú stabilitu a efektívne riadenie zdrojov organizácie. Táto pozícia vyžaduje vynikajúce analytické schopnosti, detailnú znalosť finančných a účtovných štandardov a schopnosť pracovať s modernými finančnými nástrojmi a technológiami.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Controller

 • Monitorovanie finančných operácií: Riadenie a sledovanie každodenných finančných operácií vrátane účtovníctva, pohľadávok a záväzkov.
 • Príprava finančných správ: Tvorba mesačných, štvrťročných a ročných finančných správ vrátane výkazov ziskov a strát, súvah a peňažných tokov.
 • Rozpočtovanie a plánovanie: Vypracovanie a sledovanie rozpočtov, analyzovanie odchýlok a poskytovanie odporúčaní na zlepšenie finančnej výkonnosti.
 • Analýza finančných dát: Analýza finančných údajov na identifikáciu trendov, rizík a príležitostí, poskytovanie manažmentu relevantných finančných analýz.
 • Zabezpečenie súladu s predpismi: Dodržiavanie všetkých platných finančných predpisov, účtovných štandardov a interných politík.
 • Spolupráca s auditormi: Koordinácia interných a externých auditov, poskytovanie potrebnej dokumentácie a odpovedanie na otázky audítorov.
 • Podpora rozhodovania: Poskytovanie finančných odporúčaní a strategických návrhov pre manažment na základe detailných finančných analýz.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Controller

 • Účtovné softvéry: SAP, Oracle Financials, QuickBooks. Znalosť týchto systémov umožňuje efektívnu správu finančných operácií a prípravu finančných správ.
 • Tabuľkové procesory: Microsoft Excel (pokročilé funkcie a makrá). Excel je kľúčový nástroj na analýzu finančných dát, tvorbu rozpočtov a prípravu finančných modelov.
 • Databázové systémy: SQL (schopnosť písať dotazy a pracovať s databázami). Schopnosť pracovať s databázami umožňuje efektívne spravovanie a analýzu veľkých objemov finančných dát.
 • ERP systémy: Odoo, SAP Business One, Microsoft Dynamics 365. Tieto systémy umožňujú integrované riadenie finančných a podnikových procesov.
 • Analytické nástroje: Tableau, Power BI. Používanie týchto nástrojov umožňuje vizualizáciu a analýzu finančných dát, čo podporuje lepšie rozhodovanie.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Slack, PowerPoint. Efektívna komunikácia s finančným tímom a manažmentom je kľúčová pre úspešné zvládnutie úloh.
 • Textové procesory a nástroje na úpravu dokumentov: Microsoft Word, Google Docs. Znalosť týchto nástrojov umožňuje prípravu a úpravu finančných správ a dokumentácie.
 • Projektové riadiace nástroje: Microsoft Project, Trello. Tieto nástroje pomáhajú pri plánovaní, riadení a sledovaní finančných projektov a úloh.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Controller

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave