Business Intelligence Specialist - Kurzy pre Business Intelligence Specialistu

Práca Business Intelligence Specialist, poradenstvo pre pracovné ponuky Business Intelligence Specialist

Práca Business Intelligence Specialist, poradenstvo pre pracovné ponuky Business Intelligence Specialist
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: powerbi, sql, python, git
Čo robí Business Intelligence Specialist ?

Business Intelligence (BI) Specialist je odborník, ktorý sa zameriava na analýzu dát a poskytovanie prehľadov, ktoré pomáhajú organizáciám prijímať informované rozhodnutia. Táto pozícia zahŕňa zhromažďovanie, analýzu a vizualizáciu dát pomocou rôznych BI nástrojov a techník. BI Specialist pracuje s veľkými dátovými súbormi, identifikuje trendy a vzory a vytvára reporty a dashboardy pre vedenie a ďalšie oddelenia v organizácii. Táto rola vyžaduje silné analytické schopnosti, technické znalosti a schopnosť komunikovať zistenia efektívnym spôsobom. S narastajúcim množstvom dát a potrebou ich efektívneho využívania je úloha BI Specialistu stále dôležitejšia pre úspech organizácie.

História pracovnej pozície: Pozícia Business Intelligence Specialist sa začala formovať na prelome 20. a 21. storočia, keď organizácie začali zhromažďovať obrovské množstvo dát z rôznych zdrojov. S rastom významu dátovej analytiky a potreby efektívneho využívania dát pre obchodné rozhodnutia sa BI Specialist stal neodmysliteľnou súčasťou tímov v mnohých organizáciách. Vývoj technológií, ako sú dátové sklady, analytické nástroje a big data, ešte viac zdôraznil význam tejto pozície.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Business Intelligence Specialist

 • Zhromažďovanie a správa dát: Zber dát z rôznych zdrojov, vrátane interných systémov a externých databáz.
 • Analýza dát: Používanie štatistických a analytických metód na identifikáciu trendov, vzorov a anomálií v dátach.
 • Vizualizácia dát: Tvorba interaktívnych dashboardov a reportov pomocou nástrojov na vizualizáciu dát.
 • Podpora rozhodovania: Poskytovanie analytických prehľadov a odporúčaní pre vedenie a ďalšie oddelenia.
 • Optimalizácia procesov: Identifikácia príležitostí na zlepšenie obchodných procesov na základe dátových analýz.
 • Spolupráca s tímami: Práca s rôznymi oddeleniami na pochopenie ich potrieb a zabezpečenie, že BI riešenia podporujú obchodné ciele.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Business Intelligence Specialist

 • BI nástroje: Znalosť nástrojov ako Tableau, Power BI alebo QlikView na vizualizáciu a analýzu dát.
 • Dátové sklady: Skúsenosti s návrhom a správou dátových skladov, používanie nástrojov ako SQL Server, Oracle alebo Snowflake.
 • Programovacie jazyky: Znalosť SQL na dopytovanie a manipuláciu s dátami, základná znalosť Python alebo R na pokročilú analýzu dát.
 • ETL procesy: Skúsenosti s ETL nástrojmi ako Informatica, Talend alebo Microsoft SSIS na extrakciu, transformáciu a načítanie dát.
 • Analytické nástroje: Používanie štatistických a analytických nástrojov ako SAS, SPSS alebo Hadoop na analýzu veľkých dátových súborov.
 • Verzovací systém: Používanie nástrojov ako Git na správu verzií analytických skriptov a kódov.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Business Intelligence Specialist

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave