Back office špecialista - Práca Back office špecialistu

Práca Back office špecialista, poradenstvo pre pracovné ponuky Back office špecialista

Práca Back office špecialista, poradenstvo pre pracovné ponuky Back office špecialista
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, excel, powerpoint, office
Čo robí Back office špecialista ?

Back office špecialista je odborník zodpovedný za administratívne a podporné úlohy, ktoré zabezpečujú plynulý chod organizácie. Pracuje v zázemí firmy, kde spracováva dokumenty, komunikuje s klientmi a dodávateľmi, zabezpečuje správu databáz a podporuje ostatné oddelenia spoločnosti. Precíznosť, organizačné schopnosti a schopnosť pracovať v tíme sú kľúčové pre túto pozíciu.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Back office špecialista

 • Správa dokumentácie: Spracovanie a archivácia dokumentov, udržiavanie presných a aktuálnych záznamov.
 • Administratívna podpora: Poskytovanie administratívnej podpory rôznym oddeleniam, vrátane prípravy správ, prezentácií a ďalších administratívnych úloh.
 • Komunikácia: Korešpondencia s klientmi, dodávateľmi a internými tímami prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo iných komunikačných nástrojov.
 • Správa databáz: Aktualizácia a správa databázových systémov, zabezpečenie správnosti a integrity údajov.
 • Finančná administratíva: Spracovanie faktúr, sledovanie platieb a riešenie administratívnych úloh súvisiacich s finančnými operáciami.
 • Organizácia stretnutí: Plánovanie a organizácia stretnutí, vrátane prípravy potrebných materiálov a koordinácie účastníkov.
 • Podpora pri projektoch: Asistencia pri realizácii projektov, vrátane monitorovania termínov a koordinácie úloh.
 • Riešenie problémov: Identifikácia a riešenie administratívnych a logistických problémov na podporu efektívneho chodu firmy.
 • Zákaznícky servis: Poskytovanie podpory a riešenie otázok zákazníkov, ktoré súvisia s administratívnymi procesmi

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Back office špecialista

IT vedomosti

Back office špecialista potrebuje širokú škálu IT zručností, aby mohol efektívne vykonávať svoju prácu a zabezpečiť hladký chod administratívnych procesov. Medzi tieto zručnosti patria:
 • Kancelárske aplikácie: Pokročilé znalosti balíka Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) na spracovanie dokumentov, analýzu dát a prípravu prezentácií.
 • Databázové systémy: Skúsenosti s databázovými systémami ako Microsoft Access alebo CRM systémy na správu zákazníckych a firemných údajov.
 • Komunikačné nástroje: Používanie e-mailových klientov a komunikačných platforiem ako Microsoft Outlook, Slack alebo Microsoft Teams na efektívnu komunikáciu.
 • Finančné softvéry: Znalosť finančných a účtovných softvérov ako SAP, QuickBooks alebo iné ERP systémy na spracovanie finančných údajov.
 • Systémy správy dokumentov: Skúsenosti s DMS (Document Management Systems) na správu a archiváciu dokumentov.
 • Základné IT zručnosti: Znalosť základných IT princípov a schopnosť riešiť bežné technické problémy, ktoré môžu nastať pri práci s počítačom.
 • Skriptovanie a automatizácia: Znalosť jednoduchých skriptovacích jazykov, ako je VBA (Visual Basic for Applications), na automatizáciu opakujúcich sa administratívnych úloh.
 • Bezpečnosť dát: Pochopenie základných princípov kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov, aby sa zabezpečila dôvernosť a integrita spracovávaných informácií.
Tieto IT zručnosti sú nevyhnutné pre úspešný výkon práce back office špecialistu a umožňujú mu efektívne podporovať administratívne a operatívne procesy v organizácii.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Back office špecialista

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave