Audítor - Kurzy pre audítora

Práca Audítor, poradenstvo pre pracovné ponuky Audítor

Práca Audítor, poradenstvo pre pracovné ponuky Audítor
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, excel, outlook, powerpoint, teams, sap, sql, project
Čo robí Audítor ?

Auditor je odborník zodpovedný za nezávislé hodnotenie finančných záznamov a procesov organizácie, s cieľom odhaliť a upozorniť na nedostatky ohľadom ich presnosti, transparentnosti a súladu s platnými zákonmi a predpismi. Hlavnou úlohou auditora je identifikovať potenciálne riziká, odhaľovať nedostatky a poskytovať odporúčania na zlepšenie finančných a operatívnych procesov.
Auditor úzko spolupracuje s manažmentom, internými tímami a externými subjektmi, aby zabezpečil, že organizácia dodržiava finančné štandardy a normy. Táto pozícia vyžaduje silné analytické schopnosti, detailnú znalosť účtovných a audítorských štandardov a schopnosť efektívne komunikovať zistenia a odporúčania.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Audítor

 • Hodnotenie finančných záznamov a výkazov: Kontrola a overovanie finančných záznamov na zabezpečenie ich presnosti a súladu s účtovnými štandardmi.
 • Identifikácia a hodnotenie rizík: Analýza finančných a operatívnych procesov na identifikáciu potenciálnych rizík a slabých miest.
 • Poskytovanie odporúčaní: Vypracovanie a prezentácia odporúčaní na zlepšenie finančných a operatívnych procesov.
 • Príprava audítorských správ: Tvorba podrobných správ o výsledkoch auditu, vrátane zistení, záverov a odporúčaní.
 • Spolupráca s manažmentom: Konzultácie s vedením organizácie na pochopenie ich potrieb a poskytovanie podpory pri implementácii odporúčaní.
 • Dodržiavanie audítorských štandardov a predpisov: Zabezpečenie, aby všetky audítorské činnosti boli v súlade s platnými zákonmi, predpismi a profesionálnymi štandardmi.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Audítor

 • Audítorské softvéry: ACL, IDEA, TeamMate. Tieto nástroje umožňujú efektívnu analýzu finančných dát, identifikáciu rizík a tvorbu audítorských správ.
 • Účtovné softvéry: SAP, Oracle Financials, QuickBooks. Znalosť týchto systémov je nevyhnutná pre kontrolu a overovanie finančných záznamov.
 • Tabuľkové procesory: Microsoft Excel (pokročilé funkcie i makrá). Excel je kľúčový nástroj pre analýzu dát, tvorbu výpočtov a vizualizáciu výsledkov auditu.
 • Databázové systémy: SQL (schopnosť písať dotazy a pracovať s databázami). Schopnosť pracovať s databázami umožňuje prístup a analýzu veľkých objemov finančných dát.
 • Projektové riadiace nástroje: Microsoft Project, Trello. Tieto nástroje umožňujú efektívne plánovanie, riadenie a sledovanie audítorských projektov.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Slack, MS PowerPoint. Efektívna komunikácia s internými tímami, manažmentom a externými subjektmi je kľúčová pre úspešné zvládnutie audítorských úloh.
 • Textové procesory a nástroje na úpravu dokumentov: Microsoft Word, Google Docs. Znalosť týchto nástrojov umožňuje prípravu a úpravu audítorských správ a dokumentácie.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Audítor

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave