Asistent (v administratíve) - Kurzy pre asistenta (v administratíve)

Práca Asistent (v administratíve), poradenstvo pre pracovné ponuky Asistent (v administratíve)

Práca Asistent (v administratíve), poradenstvo pre pracovné ponuky Asistent (v administratíve)
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, outlook, powerpoint, teams, excel
Čo robí Asistent (v administratíve) ?

Asistent v administratíve je dôležitý člen tímu – poskytuje podporu manažmentu a ostatným pracovníkom v organizácii. Táto pozícia zahŕňa široké spektrum úloh vrátane správy kancelárskych operácií, koordinácie stretnutí a udalostí, spracovania dokumentov a komunikácie s externými partnermi. Asistent v administratíve musí byť organizačne zdatný, mať výborné komunikačné schopnosti a byť schopný efektívne pracovať pod tlakom. Táto rola vyžaduje tiež znalosť moderných kancelárskych technológií a nástrojov, ktoré umožňujú efektívnu správu administratívnych úloh.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Asistent (v administratíve)

 • Správa kancelárskych operácií: Udržiavanie poriadku a efektívneho chodu kancelárie, zabezpečovanie potrebného vybavenia a zásob.
 • Koordinácia stretnutí a udalostí: Plánovanie a organizovanie stretnutí, konferencií a firemných udalostí, správa kalendárov manažérov.
 • Spracovanie dokumentov: Príprava, úprava a archivácia rôznych typov dokumentov, vrátane správ, zmlúv a prezentácií.
 • Komunikácia s externými partnermi: Riešenie otázok a požiadaviek od dodávateľov, klientov a iných externých subjektov.
 • Podpora manažmentu: Poskytovanie administratívnej podpory manažérom, vrátane správy e-mailov, prípravy podkladov a organizácie pracovného času.
 • Vedenie záznamov a administratívna agenda: Udržiavanie aktuálnych záznamov, databáz a administratívnych systémov.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Asistent (v administratíve)

 • Kancelárske balíky: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Google Workspace (Docs, Sheets, Slides). Tieto nástroje umožňujú efektívnu prípravu a správu dokumentov, analýzu dát a tvorbu prezentácií.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Slack, Zoom. Efektívna komunikácia s internými tímami a externými partnermi je kľúčová pre úspešné zvládnutie administratívnych úloh.
 • Správa dokumentov: Adobe Acrobat (pre prácu s PDF dokumentmi), DMS systémy (Document Management Systems). Tieto nástroje zabezpečujú správu, úpravu a archiváciu dokumentov.
 • Kalendárové a plánovacie nástroje: Microsoft Outlook Calendar, Google Calendar. Používanie týchto nástrojov umožňuje efektívnu koordináciu stretnutí a organizáciu pracovného času.
 • Databázové systémy: Základné znalosti SQL (pre prácu s databázami). Schopnosť pracovať s databázovými systémami umožňuje efektívne spracovanie a analýzu administratívnych dát.
 • ERP systémy: Odoo, SAP Business One. Znalosť týchto systémov umožňuje efektívnu správu podnikových procesov a administratívnych operácií.
 • Textové procesory a nástroje na úpravu dokumentov: Microsoft Word, Google Docs. Znalosť týchto nástrojov umožňuje prípravu a úpravu administratívnych dokumentov.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Asistent (v administratíve)

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave