Asistent daňového poradcu - Kurzy pre asistenta daňového poradcu

Práca Asistent daňového poradcu, poradenstvo pre pracovné ponuky Asistent daňového poradcu

Práca Asistent daňového poradcu, poradenstvo pre pracovné ponuky Asistent daňového poradcu
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, excel, outlook, powerpoint, teams, sql
Čo robí Asistent daňového poradcu ?

Asistent daňového poradcu je profesionál, ktorý poskytuje podporu daňovým poradcom pri príprave a správe daňových záležitostí pre klientov. Hlavnou úlohou asistenta daňového poradcu je zhromažďovanie a analýza finančných údajov, príprava daňových priznaní, výskum daňových zákonov a predpisov, a poskytovanie administratívnej podpory. Táto pozícia vyžaduje dobré znalosti daňových a účtovných princípov, silné analytické schopnosti a schopnosť efektívne komunikovať a spolupracovať s ostatnými členmi tímu. Asistent daňového poradcu pracuje pod dohľadom skúseného daňového poradcu a má príležitosť učiť sa a rozvíjať svoje odborné znalosti v oblasti daňového poradenstva.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Asistent daňového poradcu

 • Zhromažďovanie finančných údajov: Získavanie a príprava finančných dokumentov a záznamov potrebných na spracovanie daňových priznaní.
 • Príprava daňových priznaní: Asistencia pri príprave a podávaní daňových priznaní pre jednotlivcov a podniky, vrátane výpočtu daňových povinností.
 • Výskum daňových zákonov a predpisov: Sledovanie aktuálnych zmien v daňovej legislatíve a ich implementácia do praxe.
 • Analýza daňových údajov: Kontrola a analýza finančných údajov na identifikáciu daňových úspor a optimalizáciu daňových stratégií.
 • Administratívna podpora: Príprava a správa dokumentácie, koordinácia stretnutí a komunikácia s klientmi.
 • Spolupráca s daňovým poradcom: Poskytovanie podpory a spolupráca s daňovým poradcom pri riešení komplexných daňových otázok a problémov.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Asistent daňového poradcu

 • Daňové a účtovné softvéry: TaxAct, TurboTax, SAP. Znalosť týchto softvérov umožňuje efektívnu prípravu daňových priznaní a správu finančných záznamov.
 • Tabuľkové procesory: Microsoft Excel (pokročilé funkcie a makrá). Excel je kľúčový nástroj na analýzu finančných dát, výpočty a prípravu daňových stratégií.
 • Databázové systémy: Základné znalosti SQL (pre prácu s databázami). Schopnosť pracovať s databázovými systémami umožňuje efektívnu správu a analýzu veľkých objemov daňových dát.
 • Výskumné nástroje: Thomson Reuters Checkpoint, CCH IntelliConnect. Tieto nástroje umožňujú efektívny výskum daňových zákonov a predpisov.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Slack, PowerPoint. Efektívna komunikácia s členmi tímu a klientmi je kľúčová pre úspešné zvládnutie úloh.
 • Textové procesory a nástroje na úpravu dokumentov: Microsoft Word, Google Docs. Znalosť týchto nástrojov umožňuje prípravu a úpravu dokumentácie a správ.
 • Projektové riadiace nástroje: Trello, Asana. Tieto nástroje pomáhajú pri plánovaní a riadení úloh a projektov, čo zlepšuje efektivitu práce.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Asistent daňového poradcu

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave