Asistent audítora - Kurzy pre asistenta audítora

Práca Asistent audítora, poradenstvo pre pracovné ponuky Asistent audítora

Práca Asistent audítora, poradenstvo pre pracovné ponuky Asistent audítora
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, excel, outlook, powerpoint, teams, sap, sql, project
Čo robí Asistent audítora ?

Asistent audítora je profesionál poskytujúci podporu audítorskému tímu pri vykonávaní finančných auditov a hodnotení procesov v organizácii. Hlavnou úlohou asistenta audítora je zhromažďovať a analyzovať finančné údaje, pripravovať dokumentáciu a asistovať pri identifikácii a hodnotení rizík. Táto pozícia vyžaduje základné znalosti účtovných a audítorských štandardov, silné analytické schopnosti a schopnosť efektívne komunikovať a spolupracovať s ostatnými členmi tímu. Asistent audítora pracuje pod dohľadom skúseného audítora a má príležitosť učiť sa a rozvíjať svoje odborné znalosti v oblasti auditu.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Asistent audítora

 • Zhromažďovanie finančných údajov: Získavanie a príprava finančných záznamov a dokumentov na účely auditu.
 • Analýza finančných údajov: Kontrola a analýza finančných údajov na identifikáciu nezrovnalostí a potenciálnych rizík.
 • Príprava dokumentácie: Tvorba a udržiavanie audítorskej dokumentácie vrátane pracovných listov, správ a záznamov.
 • Asistencia pri auditoch: Pomoc pri vykonávaní interných a externých auditov, vrátane prípravy na stretnutia a prezentácie.
 • Spolupráca s audítorským tímom: Poskytovanie podpory a spolupráca s ostatnými členmi audítorského tímu na zabezpečenie hladkého priebehu auditu.
 • Zabezpečenie súladu s predpismi: Dodržiavanie všetkých relevantných účtovných a audítorských štandardov a predpisov počas vykonávania audítorských úloh.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Asistent audítora

 • Audítorské softvéry: ACL, IDEA, TeamMate. Znalosť týchto nástrojov umožňuje efektívne zhromažďovanie a analýzu finančných dát, čo podporuje identifikáciu rizík a prípravu audítorských správ.
 • Účtovné softvéry: SAP, Oracle Financials, QuickBooks. Schopnosť pracovať s týmito softvérmi je nevyhnutná pre efektívne zhromažďovanie a kontrolu finančných záznamov.
 • Tabuľkové procesory: Microsoft Excel (pokročilé funkcie a makrá). Excel je kľúčový nástroj na analýzu finančných dát, vytváranie výpočtov a prípravu vizualizácií.
 • Databázové systémy: Základné znalosti SQL (pre prácu s databázami). Schopnosť pracovať s databázovými systémami umožňuje efektívne spravovanie a analýzu veľkých objemov dát.
 • Projektové riadiace nástroje: Microsoft Project, Trello. Tieto nástroje pomáhajú pri plánovaní, riadení a sledovaní audítorských projektov.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Slack, PowerPoint. Efektívna komunikácia s členmi tímu a ostatnými oddeleniami je kľúčová pre úspešné zvládnutie úloh.
 • Textové procesory a nástroje na úpravu dokumentov: Microsoft Word, Google Docs. Znalosť týchto nástrojov umožňuje prípravu a úpravu dokumentácie a správ.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Asistent audítora

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave