Architekt - Kurzy pre architekta

Práca Architekt, poradenstvo pre pracovné ponuky Architekt

Práca Architekt, poradenstvo pre pracovné ponuky Architekt
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, sketchup, autocad, photoshop, outlook, powerpoint, teams, project
Čo robí Architekt ?

Architekt je profesionál zodpovedný za navrhovanie a plánovanie budov a iných stavebných projektov. Táto pozícia zahŕňa širokú škálu úloh vrátane tvorby dizajnových konceptov, prípravy stavebných plánov, dohľadu nad stavebnými projektmi a zabezpečenia, aby všetky stavebné práce boli v súlade s platnými predpismi a normami. Architekt úzko spolupracuje s klientmi, stavebnými inžiniermi, dodávateľmi a ďalšími odborníkmi, aby zabezpečil úspešné dokončenie projektov. Táto pozícia vyžaduje kreatívne myslenie, technické znalosti a schopnosť efektívne komunikovať a riadiť projekty.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Architekt

 • Tvorba dizajnových konceptov: Vypracovanie návrhov a vizualizácií budov a stavebných projektov, ktoré spĺňajú estetické a funkčné požiadavky klientov.
 • Príprava stavebných plánov a výkresov: Používanie CAD softvérov na vytváranie detailných stavebných plánov, vrátane pôdorysov, rezov a detailov.
 • Dohľad nad stavebnými projektmi: Monitorovanie priebehu stavebných prác, riešenie problémov a zabezpečenie, aby projekty boli dokončené včas a v súlade s rozpočtom.
 • Zabezpečenie súladu s predpismi: Dodržiavanie stavebných predpisov, noriem a bezpečnostných požiadaviek pri návrhu a realizácii projektov.
 • Spolupráca s klientmi a odborníkmi: Konzultácie s klientmi na pochopenie ich potrieb a preferencií, spolupráca so stavebnými inžiniermi, dodávateľmi a ďalšími odborníkmi na dosiahnutie optimálnych výsledkov.
 • Príprava a správa projektovej dokumentácie: Udržiavanie aktuálnej dokumentácie projektov vrátane zmlúv, rozpočtov a harmonogramov.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Architekt

 • CAD softvéry: AutoCAD, ArchiCAD, Revit. Tieto nástroje umožňujú vytváranie presných a detailných stavebných plánov a výkresov, čo je kľúčové pre návrh a realizáciu stavebných projektov.
 • Vizualizačné nástroje: SketchUp, 3ds Max, Rhino, Photoshop, PowerPoint. Efektívne použitie týchto nástrojov umožňuje tvorbu realistických vizualizácií a modelov, čo pomáha pri prezentácii návrhov klientom a zainteresovaným stranám.
 • Projektové riadiace nástroje: Microsoft Project, Primavera, Trello. Tieto nástroje umožňujú efektívne riadenie projektov, sledovanie harmonogramov a koordináciu tímov.
 • BIM softvéry: Revit, Navisworks, BIM 360. Používanie BIM (Building Information Modeling) nástrojov umožňuje integrované riadenie a koordináciu stavebných projektov, čo zlepšuje presnosť a efektivitu.
 • Databázové systémy: Základné znalosti SQL (pre prácu s databázami). Schopnosť pracovať s databázovými systémami umožňuje správu a analýzu projektových dát.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Slack. Efektívna komunikácia s internými tímami, klientmi a externými partnermi je kľúčová pre úspešné zvládnutie architektonických projektov.
 • Textové procesory a nástroje na úpravu dokumentov: Microsoft Word, Google Docs. Znalosť týchto nástrojov umožňuje prípravu a úpravu dokumentov súvisiacich s architektonickými projektmi.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Architekt

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave