Advokátsky koncipient - Kurzy pre advokátskeho koncipienta

Práca Advokátsky koncipient, poradenstvo pre pracovné ponuky Advokátsky koncipient

Práca Advokátsky koncipient, poradenstvo pre pracovné ponuky Advokátsky koncipient
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, outlook, powerpoint, teams
Čo robí Advokátsky koncipient ?

Advokátsky koncipient je právny odborník, ktorý pracuje pod dohľadom skúseného advokáta a získava praktické skúsenosti potrebné na výkon advokácie. Jeho hlavným cieľom je získať dostatočné právne skúsenosti a vedomosti na to, aby sa mohol stať plnohodnotným advokátom. Advokátski koncipienti vykonávajú rôzne právne úlohy, asistujú pri príprave prípadov, vykonávajú právny výskum a poskytujú podporu pri právnom poradenstve a zastupovaní klientov.

Ako toto povolanie vzniklo:

Pozícia advokátskeho koncipienta vznikla ako súčasť právneho vzdelávania a prípravy na výkon advokácie. Právne systémy si uvedomili potrebu praktického vzdelávania pre budúcich advokátov, aby mohli získať praktické skúsenosti a zručnosti pod dohľadom skúsených právnikov. Tento systém umožňuje koncipientom prejsť intenzívnym tréningom a pripraviť sa na samostatnú prax advokáta.

Prečo je dnes táto pozícia žiadaná:

Pozícia advokátskeho koncipienta je dnes žiadaná z niekoľkých dôvodov:

 1. Praktické právne vzdelanie: Koncipienti pomáhajú advokátom s právnym výskumom, poskytujú im podporu rôznou formou – príprava právnych podaní, vyjadrení, analýz, stanovísk, posudzovanie a pripomienkovanie zmlúv a iných právnych dokumentov.
 2. Mentorship: Práca pod dohľadom skúsených advokátov umožňuje koncipientom učiť sa od odborníkov a získať praktické skúsenosti, cenné rady a vedenie.
 3. Príprava na advokáciu: Koncipienti zastupujú klientov pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci, komunikujú s klientmi, poskytujú právne poradenstvo a konzultácie v rozsahu poverenia advokáta, čím sú pripravovaní na to, aby sa stali plnohodnotnými advokátmi.
 4. Rôznorodosť úloh: Práca koncipienta zahŕňa širokú škálu právnych úloh, čo mu umožňuje získať skúsenosti v rôznych oblastiach práva, dáva možnosť osobnostného a profesionálneho rastu a sebarealizácie.

 


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Advokátsky koncipient

 1. Právny výskum a analýza:
  • Vykonávanie právneho výskumu na identifikáciu relevantných zákonov, precedensov a právnych princípov.
  • Analýza a interpretácia právnych predpisov a súdnych rozhodnutí na podporu prípadov.
 2. Príprava právnych dokumentov:
  • Pomoc pri tvorbe a revízii právnych dokumentov, ako sú zmluvy, žaloby, obhajoby, dohody a iné právne spisy.
  • Zabezpečenie, aby všetky dokumenty boli v súlade s právnymi predpismi a ochraňovali záujmy klienta.
 3. Asistencia pri zastupovaní klientov:
  • Pomoc advokátom pri príprave na súdne konania a stretnutia s klientmi.
  • Príprava argumentov a dôkazov na podporu prípadu klienta.
 4. Administratívna podpora:
  • Správa a organizácia právnych spisov a dokumentácie.
  • Koordinácia stretnutí a komunikácia s klientmi, súdmi a inými inštitúciami.
 5. Účasť na vzdelávacích aktivitách:
  • Účasť na školeniach, seminároch a iných vzdelávacích aktivitách na získanie potrebných vedomostí a zručností pre výkon advokácie.
  • Spolupráca s mentorom alebo advokátom na rozvíjaní praktických právnych zručností.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Advokátsky koncipient

 1. Vynikajúce právne znalosti:
  • Znalosť právnych predpisov, súdnych rozhodnutí a právnych princípov.
  • Schopnosť aplikovať právo na konkrétne situácie a poskytovať presné právne rady.
 2. Analytické schopnosti:
  • Schopnosť vykonávať právny výskum a analyzovať právne dokumenty a súdne rozhodnutia.
  • Schopnosť identifikovať relevantné fakty a dôkazy na podporu prípadu.
 3. Komunikačné zručnosti:
  • Vynikajúce verbálne a písomné komunikačné schopnosti na efektívnu komunikáciu s klientmi, advokátmi a inými stranami.
  • Schopnosť vysvetliť komplexné právne otázky zrozumiteľne klientom a kolegom.
 4. Detailná orientácia:
  • Pozornosť k detailom pri príprave a revízii právnych dokumentov.
  • Schopnosť identifikovať a riešiť problémy v právnych spisoch.
 5. Etika a profesionalita:
  • Dodržiavanie vysokých etických štandardov a profesionálnej zodpovednosti.
  • Schopnosť pracovať dôverne a chrániť záujmy klientov.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Advokátsky koncipient

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave