Advokát - Kurzy pre advokáta

Práca Advokát, poradenstvo pre pracovné ponuky Advokát

Práca Advokát, poradenstvo pre pracovné ponuky Advokát
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, outlook, powerpoint, teams
Čo robí Advokát ?

Advokát je právny odborník, ktorý poskytuje právne poradenstvo a zastupuje klientov v rôznych právnych záležitostiach. Ich hlavnou úlohou je chrániť práva a záujmy klientov, poskytovať právne rady, pripravovať právne dokumenty a zastupovať klientov pred súdmi a inými inštitúciami. Advokáti sa špecializujú na rôzne oblasti práva, ako sú trestné právo, občianske právo, obchodné právo, rodinné právo a ďalšie.

Ako toto povolanie vzniklo:

Pozícia advokáta má dlhú históriu, ktorá siaha až do starovekých civilizácií, kde znalci starovekého práva poskytovali rady a zastupovali ľudí pred súdmi. S rozvojom právnych systémov a zložitosťou právnych predpisov sa stala potreba mať odborníkov, ktorí sa dokážu orientovať v týchto systémoch a poskytovať právne poradenstvo. Advokáti sa stali neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti, chránia práva jednotlivcov a organizácií a zabezpečujú právo na spravodlivosť.

Prečo je dnes táto pozícia veľmi žiadaná:

Pozícia advokáta je dnes veľmi žiadaná z niekoľkých dôvodov:

 1. Komplexnosť právnych predpisov: S rastúcou zložitosťou právnych systémov je potrebné mať odborníkov, ktorí rozumejú zákonom a môžu poskytovať presné právne rady.
 2. Ochrana práv: Advokáti zastupujú a chránia práva a záujmy jednotlivcov a organizácií, čím vytvárajú predpoklady na to, aby bola dosiahnutá spravodlivosť.
 3. Rôznorodosť právnych otázok: Široká škála právnych oblastí vyžaduje špecializovaných právnikov na riešenie rôznych právnych záležitostí.
 4. Podpora podnikania: Advokáti poskytujú neoceniteľné služby pre podniky, pomáhajú im dodržiavať zákony, riešiť spory a chrániť ich záujmy.

Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Advokát

 1. Právne poradenstvo:
  • Poskytovanie právnych rád klientom na základe analýzy právnych predpisov a aktuálnej legislatívy.
  • Pomáhanie klientom pochopiť ich práva a povinnosti v rôznych právnych situáciách.
 2. Príprava právnych dokumentov:
  • Tvorba a revízia právnych dokumentov ako sú zmluvy, dohody, žaloby, obhajoby a iné právne spisy.
  • Zabezpečenie, aby všetky dokumenty boli v súlade s právnymi predpismi a ochraňovali záujmy klienta.
 3. Zastupovanie klientov:
  • Zastupovanie klientov pred súdmi, správnymi orgánmi a inými inštitúciami.
  • Príprava a predkladanie argumentov a dôkazov na podporu prípadu klienta.
 4. Vyjednávanie a mediácia:
  • Vyjednávanie s protistranou na dosiahnutie priaznivého riešenia pre klienta.
  • Účasť na mediácii a iných alternatívnych riešeniach sporov s cieľom dosiahnuť mimosúdne dohody.
 5. Výskum a analýza:
  • Vykonávanie právneho výskumu na identifikáciu relevantných zákonov, precedensov a právnych princípov.
  • Analýza a interpretácia právnych predpisov a súdnych rozhodnutí, aby sa zabezpečila včasná, správna a  presná aplikácia práva.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Advokát

 1. Vynikajúce právne znalosti:
  • Hlboké porozumenie právnym predpisom, súdnym rozhodnutiam a právnym princípom.
  • Schopnosť aplikovať právo na konkrétne situácie a poskytovať presné právne rady.
 2. Výborné komunikačné zručnosti:
  • Vynikajúce verbálne a písomné komunikačné schopnosti na efektívne zastupovanie klientov a predkladanie argumentov.
  • Schopnosť vysvetliť komplexné právne otázky zrozumiteľne klientom.
 3. Analytické schopnosti:
  • Schopnosť vykonávať právny výskum a analyzovať právne dokumenty a súdne rozhodnutia.
  • Schopnosť identifikovať relevantné fakty a dôkazy na podporu prípadu klienta.
 4. Vyjednávacie schopnosti:
  • Schopnosť efektívne vyjednávať s protistranou na dosiahnutie priaznivých dohôd pre klientov.
  • Schopnosť riešiť konflikty a dosiahnuť mimosúdne dohody.
 5. Etika a profesionalita:
  • Dodržiavanie vysokých etických štandardov a profesionálnej zodpovednosti.
  • Schopnosť pracovať dôverne a chrániť záujmy klientov.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Advokát

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave