Account Manager (Marketing, reklama, PR) - Kurzy pre Account Managera (Marketing, reklama, PR)

Práca Account Manager (Marketing, reklama, PR), poradenstvo pre pracovné ponuky Account Manager (Marketing, reklama, PR)

Práca Account Manager (Marketing, reklama, PR), poradenstvo pre pracovné ponuky Account Manager (Marketing, reklama, PR)
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: marketing, seo, copy, analytics, project, teams, ppc, facebook, instagram, softskills
Čo robí Account Manager (Marketing, reklama, PR) ?

Account manager v oblasti marketingu, reklamy a PR je kľúčovou osobou zodpovednou za riadenie a koordináciu vzťahov s klientmi. Tento odborník zabezpečuje, aby boli všetky marketingové a reklamné kampane realizované v súlade s požiadavkami klienta a aby výsledky splnili očakávania. Account manager je mostom medzi klientom a internými tímami, ako sú kreatívny tím, mediálny tím a produkčný tím. Ich úlohou je zabezpečiť, že komunikácia medzi klientom a firmou je plynulá a efektívna, a že všetky projekty sú doručené včas a v rámci rozpočtu.

Ako toto povolanie vzniklo:

Pozícia account managera vznikla v reakcii na potrebu lepšieho riadenia vzťahov medzi firmami a ich klientmi. V minulosti sa komunikácia s klientmi často uskutočňovala prostredníctvom rôznych kanálov bez centrálneho koordinátora, čo viedlo k nesúladom a neefektívnosti. S rastúcou konkurenciou a potrebou poskytovať vysokokvalitné služby sa stalo nevyhnutným mať osobu, ktorá by bola zodpovedná za udržiavanie a rozvoj vzťahov s klientmi a zabezpečenie hladkého priebehu projektov.

Prečo je dnes táto pozícia veľmi žiadaná:

Dnes je pozícia account managera veľmi žiadaná z niekoľkých dôvodov:

 1. Komplexnosť marketingových kampaní: S narastajúcou komplexnosťou marketingových kampaní je nevyhnutné mať osobu, ktorá dokáže koordinovať všetky aspekty kampane a zabezpečiť, že všetky tímy spolupracujú efektívne.
 2. Zákaznícka spokojnosť: Firmy si uvedomujú, že spokojní zákazníci sú kľúčom k úspechu, a preto investujú do profesionálov, ktorí dokážu udržiavať a rozvíjať dlhodobé vzťahy s klientmi.
 3. Rýchle tempo zmien: Marketingový svet sa neustále mení a account manageri sú tí, ktorí dokážu rýchlo reagovať na nové výzvy a trendy, čím zabezpečujú, že ich klienti zostávajú konkurencieschopní.
 4. Prispôsobenie sa potrebám klientov: Account manageri sú dôležití pre prispôsobenie služieb konkrétnym potrebám klientov, čím zabezpečujú, že projekty sú personalizované a efektívne.

Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Account Manager (Marketing, reklama, PR)

 1. Riadenie vzťahov s klientmi:
  • Budovanie a udržiavanie dlhodobých vzťahov s klientmi.
  • Pravidelná komunikácia s klientmi za účelom pochopenia ich potrieb a zabezpečenia ich spokojnosti.
 2. Koordinácia marketingových kampaní:
  • Plánovanie, realizácia a monitorovanie marketingových a reklamných kampaní.
  • Spolupráca s internými tímami na tvorbe kampaní, ktoré sú v súlade s cieľmi klienta.
 3. Príprava a prezentácia strategických plánov:
  • Vypracovanie marketingových a reklamných plánov, ktoré podporujú obchodné ciele klienta.
  • Prezentácia návrhov a stratégií klientom a získavanie ich schválenia.
 4. Monitorovanie a reportovanie:
  • Sledovanie výkonnosti kampaní a poskytovanie pravidelných reportov klientom.
  • Analyzovanie dát a navrhovanie úprav na zlepšenie výsledkov kampaní.
 5. Riešenie problémov a krízové riadenie:
  • Rýchle a efektívne riešenie akýchkoľvek problémov alebo kríz, ktoré môžu nastať počas kampaní.
  • Zabezpečenie, aby všetky problémy boli vyriešené k spokojnosti klienta.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Account Manager (Marketing, reklama, PR)

 1. CRM systémy:
  • Pokročilé používanie CRM nástrojov ako Salesforce, HubSpot alebo Zoho CRM na správu vzťahov s klientmi.
 2. Projektový manažment:
  • Znalosť nástrojov na riadenie projektov ako Trello, Asana alebo Monday.com.
  • Schopnosť plánovať, sledovať a reportovať stav projektov.
 3. Analytické nástroje a marketingové nástroje:
  • Používanie analytických nástrojov ako Google Analytics, Tableau alebo Power BI na sledovanie a vyhodnocovanie kampaní.

Potrebné aspoň teoretické technické vedomosti

 1. Online marketingové kanály:
  • Znalosť rôznych online marketingových kanálov, ako sú sociálne médiá, email marketing, obsahový marketing, SEO, SEM a PPC.
  • Schopnosť usmerniť klienta pri výbere vhodných kanálov pre ich marketingové ciele.
 2. Rozpočtovanie a plánovanie:
  • Schopnosť poradiť klientovi s rozpočtovaním marketingových kampaní.
  • Znalosť metodík a nástrojov na efektívne plánovanie a alokáciu marketingových rozpočtov.
 3. Teoretické vedomosti v oblasti marketingu:
  • Pochopenie základných marketingových princípov a stratégií.
  • Znalosť techník na analýzu a meranie úspešnosti marketingových kampaní.
 4. Analýza a optimalizácia kampaní:
  • Schopnosť analyzovať výsledky kampaní pomocou nástrojov ako Google Analytics, a navrhovať optimalizácie na základe získaných dát.
  • Znalosť A/B testovania a iných metód na zlepšenie výkonnosti kampaní.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Account Manager (Marketing, reklama, PR)

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave