Manažérske kurzy, soft skills kurzy, školenia a firemné tréningy

Okrem počítačových kurzov ponúkame dlhodobo vzdelávanie pre manažérov, obchodníkov, riaditeľov, ale aj budúcich pracovníkov v oblasti obchodu a podnikania. Tieto „business“ kurzy, ako sa im v dnešnej modernej dobe hovorí prednášajú u nás lektori, ktorých pedagogické a psychologické vzdelanie Vám zabezpečí vysoký pracovný a osobnostný rast. Zdokonaľte svoje schopnosti a prebuďte v sebe správneho nadriadeného alebo podriadeného, obchodníka, vyjednávača, predajcu, prezentátora… na našich kurzoch.Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave