Ministerstvo práce spúšťa veľký projekt – Zručnosti pre trh práce – kurzy cez úrad práce

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny predstavili nový veľký program pre ľudí bez práce, ale aj pre tých, ktorí zamestnanie chcú zmeniť – bude sa volať Zručnosti pre trh práce. Nový národný projekt Zručnosti pre trh práce prinesie už od 8. apríla možnosť bezplatne získať finančnú podporu na vzdelávanie, kurzy, či rekvalifikáciu. Je to podobný program, ako boli program Kompas alebo program Nestrať prácu – vzdelávaj sa. Naše kurzy sa tak opäť budú dať preplácať cez úrad prác.
Program je určený nielen pre ľudí bez práce, ale aj pre zamestnaných.

Ak máte záujem o vzdelávanie sa cez úrad práce, teda o preplatenie kurzov cez úrad práce – cez program Zručnosti pre trh práce, pozrite si našu ponuku kurzov pre tento program a všetky aktuálne informácie, dostupnosť a postup podávania prihlášky:

Kurzy cez úrad práce – Zručnosti pre trh práce

Nechajte si naše kurzy preplatiť od úradu práce

Cieľom nového národného projektu Zručnosti pre trh práce je podporiť uchádzačov o zamestnanie v snahe nájsť si prácu prostredníctvom rekvalifikácie. Možnosť získať bezplatné vzdelávanie formou našich kurzov ponúkne aj zamestnaným záujemcom, a to s cieľom ochrániť a zlepšiť ich postavenie na trhu práce. Projekt nie je určený pre samostatne zárobkovo činné osoby. Žiadatelia si sami vyberú vzdelávanie a aj jeho poskytovateľa. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú akceptovať iba poskytovateľov pôsobiacich v oblasti vzdelávania najmenej jeden rok. V našom prípade to nebude problém, nakoľko sme na trhu viac ako 16 rokov. Naše kurzy a nami vyplnené žiadosti úrady práce bez problémov akceptovali aj pri programoch Kompas, či Nestrať prácu – vzdelávaj sa. S vyplnením žiadosti vám aj tentokrát bezplatne, radi a ochotne pomôžeme. Na vás je len – výber kurzov z našej ponuky.

O príspevok na vzdelávanie bude možné žiadať od 8. apríla na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý každú žiadosť individuálne posúdi. Žiadosť o poskytnutie príspevku je potrebné podať najneskôr 21 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu. Pri schvaľovaní žiadostí budú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prihliadať na individuálne predpoklady a potreby žiadateľov, ako aj na potreby trhu práce. Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok, môže sa preto stať, že žiadosť nebude schválená.
Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny žiadosť schváli, uzavrie so žiadateľom dohodu, na základe ktorej mu zaplatí vzdelávací kurz. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zaplatia uchádzačom o zamestnanie vzdelávacie kurzy v plnej výške na základe splnenia podmienok uvedených v dohode o príspevku na vzdelávanie.

Ak sa o príspevok uchádza občan, ktorý nie je evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie, je potrebné, aby sa pred podaním žiadosti o príspevok zaregistroval ako záujemca o zamestnanie. To je možné urobiť na ktoromkoľvek úrade práce, sociálnych vecí a rodiny bez ohľadu na trvalý pobyt.

Jeden žiadateľ môže byť v rámci tohto projektu podporený maximálne dvakrát. V prípade, ak žiadateľ prejaví záujem o druhý príspevok, uprednostní sa vzdelávanie, ktoré nadväzuje na predošlý kurz. Druhé podporenie môže nasledovať až po ukončení záväzkov vyplývajúcich z prvej dohody uzatvorenej s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Máte záujem o vzdelávanie cez úrad práce a o preplatenie kurzov cez úrad práce cez program Zručnosti pre trh práce?
Pozrite si našu ponuku kurzov pre tento program a všetky aktuálne informácie, dostupnosť a postup podávania prihlášky:

Kurzy cez úrad práce – Zručnosti pre trh práce


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave