Podmienky pre realizáciu externých školení

Plánujeme školenie u vás pre vás

Ďakujeme za váš záujem o naše služby. Rozhodli ste sa využiť možnosť realizácie školenia vo vašich priestoroch. Na základe skúseností sme pripravili viaceré tipy a odporúčania, ako školenie čo najlepšie pripraviť. 

Aby školenie dopadlo čo najlepšie

Skúsenosti ukazujú, že príprava na školenie z našej i vašej strany je veľmi dôležitý faktor úspešného priebehu. V prípade, že niečo zo základných potrieb či požiadaviek chýba, výsledok bude pokrivkávať.

Je zrejmé, že školenie sa nemôže realizovať v nevyhovujúcich priestoroch bez technického zabezpečenia, ktoré budú účastníci i lektor potrebovať. V prípade, že nemáte k dispozícii potrebnú techniku, môžeme vám zapožičať notebooky a pripraviť software, na ktorom sa bude školiť, takisto projektor, plátno a iné technické doplnky.
Ak všetko potrebné k realizácii máte, je to skvelé!

Dlhoročné skúsenosti nám umožnili vytvoriť zoznam, ktorým vytvárame predpoklady na úspešný priebeh a predchádzame technickým nedostatkom, nepríjemnostiam, či časovému zdržaniu v deň kurzu. Tu je prehľad nevyhnutností na prípravu školenia, aby dopadlo čo najlepšie, bez rizika, že na niečo zabudnete 😉

Odporúčania, podmienky a pokyny pre realizáciu externých školení zo strany IT LEARNING SLOVAKIA – čo musí zabezpečiť objednávateľ na mieste, kde sa bude realizovať kurz

Pracovisko pre lektora

Miesto, odkiaľ bude lektor prednášať, má byť v prednej časti s priamym výhľadom na účastníkov kurzu – lektor ich vidí priamo pred sebou a účastníci kurzu vidia lektora. Miesto na lektorskom pracovisku musí byť dostatočne priestranné pre vlastný notebook a poznámky.

Pracovisko a priestor pre účastníkov

Miesto, odkiaľ budú účastníci kurzu sledovať výuku, musí byť dostatočne priestranné a komfortné pre prácu na počítači alebo notebooku, položenie si poznámok a príručky ku kurzu s možnosťou zapisovania. Každý účastník má mať na hodinu začiatku kurzu pripravený aj samostatný počítač. Nie je vhodné, aby viac účastníkov sedelo pri jednom počítači. Každý účastník má mať vlastné pracovisko.
Ak zabezpečuje notebooky na školenie IT Learning, lektor ich pripraví v deň kurzu. V takomto prípade je nevyhnutné, aby na mieste bola pre notebooky pripravená elektrická sieť a dostatočný počet zásuviek, prípadne káble na internet či dostupná wifi sieť (ak školenie internet vyžaduje). 

Miestnosť, kde sa bude školenie realizovať

Pripraviť priestor na školenie je dôležité už pred samotným kurzom, nie v deň kurzu, zvlášť ak príprava či upratovanie samotnej miestnosti vyžaduje dlhší čas ako zopár minút. Akékoľvek zbytočné zdržanie kráti čas, ktorý sa mal venovať výuke.
Miestnosť má byť komfortná a dostatočne veľká pre dohodnutý počet účastníkov. V priestore by sa malo dať bežne prechádzať aj po usadení účastníkov, aby lektor mohol ich prácu priebežne kontrolovať a v prípade potreby aj individuálne konzultovať.
Každý účastník by mal mať pohodlný výhľad na projekčné plátno, prípadne zariadenie, na ktorom sa bude zobrazovať  obrazovka lektorovho počítača. Ak je realizácia školenia dohodnutá počas horúcich či studených mesiacov, je nutná klimatizácia pre zabezpečenie tepelnej pohody účastníkov.
Od okolia a od iných pracovísk oddelená samostatná miestnosť vytvára predpoklady na sústredenie sa na tému a nerušenie účastníkov kurzov.

Projektor, plátno a tabuľa

Lektor svoju plochu a prácu premieta z počítača cez projektor alebo dostatočne veľký a viditeľný televízor pre všetkých účastníkov, preto je potrebné zabezpečiť dataprojektor alebo televízor. Pripojenie k projektoru musí byť možné priamo z lektorského pracoviska a zároveň je pre nás dôležitá informácia o možnostiach pripojenia sa naň (VGA/HDMI/iné).
K úspešnému priebehu väčšiny našich školení využívame tabuľu alebo flipchart s príslušnými písacími potrebami – potrebujeme ich pre názornejší výklad lektora a písanie poznámok k výkladu.

V prípade, že projektor nemáte k dispozícii, vieme vám ho na základe objednávky zapožičať, no je potrebné zaistiť priestor na jeho umiestnenie a premietaciu plochu. Vzdialenosť od premietacej steny/plátna musí byť približne 2,5 – 3 metre. Ak je premietacia stena biela, plátno nebude potrebné. Pripomíname, že k projektoru je potrebný pevný podstavec a elektrická zásuvka/predlžovačka.

Pripravené softvérové a hardvérové vybavenie na počítačoch

Vaše počítače pripravené v hodinu začatia kurzu by mali mať dostatočné parametre (ideálne rovnaké) vzhľadom na tému školenia a zároveň rovnaké programové vybavenie. Naši lektori sú profesionáli vo svojom obore, no nie sú nutne technici a riešenie rôznych technických problémov spojených s vašimi počítačmi oberá všetkých o čas.
Počítače/notebooky zapožičané od nás lektor, prípadne náš technik v dostatočnom predstihu pripraví a na mieste zapojí. Pri tomto zapájaní odporúčame prítomnosť a súčinnosť technika organizácie kvôli prípadnému riešeniu problémov s pripojením na el. sieť/internet.    

Elektrina, internet a bezpečnosť

Internet nie je bezvýhradne nutný pre všetky naše školenia, ale pripojenie počítačov na elektrickú sieť určite áno. Stolové počítače pripojené na el. sieť štandardne bývajú, ale pre notebooky, či už vaše, alebo zapožičané od nás, sú potrebné prípojné body, resp. predlžovačky. V prípade, že si to školenie vyžaduje, predpokladáme zabezpečenie internetového pripojenia počítačov, vrátane lektorského, na internet.

Firemná politika niektorých spoločností alebo bezpečnostné pravidlá nedovoľujú, aby lektor napr. cez USB nakopíroval do počítačov účastníkom materiály ku školeniu. Pokiaľ je to tak aj v prípade vašej organizácie, je dôležité nás o tom informovať, aby sme mohli materiály pre účastníkov v počítačoch zabezpečiť po konzultácií s vašim technikom dohodnutým spôsobom.  

Drobné občerstvenie pre účastníkov

Vzhľadom na dĺžku školenia je dobrým zvykom pripraviť pre účastníkov drobné občerstvenie, ako napr. vodu, kávu, čaj, prípadne niečo malé na zahryznutie. Lektor potrebuje nevyhnutne aspoň vodu. Iné občerstvenie ho asi tiež poteší, podobne aj zabezpečenie obeda, prípadne informácia, kde je možné počas plánovanej prestávky v pokoji obedovať.  V prípade, že nie je možné pre lektora obed zabezpečiť a zároveň nie je čase prestávky nikde v okolí možnosť kultivovaného stravovania, vopred nás, prosím, informujte.  

Ďakujeme, že ste si všetky odporúčania prečítali a budeme tak môcť vytvoriť spoločne predpoklady na úspešný priebeh kurzu

Ak máte akékoľvek otázky, potreby na prenájom techniky alebo technické otázky ku softvéru, pokojne nás kontaktujte. Pred kurzom vieme kontaktovať vášho technika s naším lektorom na spoločné doladenie technických detailov.
Chceme urobiť všetko preto, aby boli všetci účastníci spokojní a aby školenie začalo včas bez zbytočných komplikácii.

Možno máte pocit, že vaše priestory a podmienky nevyhovujú alebo niektoré z uvedených podmienok a odporúčaní sa vám nepodarí splniť.  V Bratislave máme vlastné učebne s kapacitou do 22 účastníkov, ktoré sú vám plne k dispozícii a vaše školenie môže prebehnúť v uzavretom podnikovom kruhu u nás. Veľká časť menších a stredných spoločností túto možnosť využíva, ak nemá vlastné vyhovujúce priestory na vzdelávanie alebo by účastníci boli v priestoroch podniku vyrušovaní požiadavkami bežnej práce. Informujte sa a využite ju aj vy!

Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave