Modern Desktop - MOC MD-101: Správa moderného desktopu s Windows 10

Modern Desktop
MOC MD-101: Správa moderného desktopu s Windows 10

Tento kurz otvárame podľa počtu záujemcov. Bez problémov otvoríme tento kurz iba pre Vás.

Navrhnite si vlastný termín!
Dĺžka kurzu / počítačového školenia
dĺžka kurzu
5 dní
Cena kurzu / počítačového školenia
cena kurzu bez zliav
870,00 € bez DPH
1 044,00 € s DPH
Otvorených termínov kurzu / školenia
otvorených termínov:
skupinové: 0
Zľavnená cena kurzu / počítačového školenia
lastminute zľava
nie je
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
veľmi dobré
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis kurzu:

akreditované a certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Tento kurz je oficiálnym kurzom spoločnosti Microsoft pod číslom MD-101T00-A a slúži ako príprava na oficiálny Microsoft test MD-101: Managing Modern Desktop.

O kurze:
V rámci tohto kurzu sa účastníci naučia, ako plánovať a implementovať stratégiu nasadzovania operačných systémov použitím moderných metód nasadenia, ako aj implementáciu stratégie aktualizovania operačného systému. Účastníci budú oboznámení s kľúčovými časťami modernej správy a stratégiami spoločnej správy napr. začlenením technológie Microsoft Intune do organizácie. Účastníci sa naučia rôzne metódy nasadenia a správy ako štandardných, tak aj webových aplikácií bežiacich v prehliadačoch. Budú oboznámení s kľúčovými konceptami bezpečnosti pri modernej správe ako sú autentifikácia, identity, prístupové práva a politiky súladu. Predstavené budú technológie ako Azure Active Directory, Azure Information Protection a Windows Defenter Advanced Threat Protection, ako aj s ich využitím pri ochrane zariadení a údajov.

Profil účastníka:
Správca moderného desktopu (Modern Desktop Administrator - MDA) nasadzuje, konfiguruje, zabezpečuje, spravuje a monitoruje zariadenia a klientske aplikácie v podnikovom prostredí. Jeho kompetencie zahŕňajú správu identít (používateľov, skupín a počítačov), prístupové práva, politiky, aktualizácie operačných systémov a aplikácie. MDA spolupracuje so správcom Microsoft 365 pri návrhu a implementácii stratégie pre zariadenia tak, aby vyhovovali biznis požiadavkám v modernej organizácii.
MDA musí poznať Microsoft 365 a musí mať dostatočnú zručnosť a veľa skúseností z oblasti nasadzovania, konfigurácie a údržby ako Windows 10, tak aj iných zariadení, ktoré nepoužívajú Windows 10. Rola MDA sa zameriava viac na cloudové služby ako na správu lokálnych podnikových (on-premises) technológií.
materiály, ktoré sú súčasťou kurzu: Oficiálna elektronická príručka ku kurzu od spoločnosti Microsoft a on-line prístup k labom na 180 dní v cene 440,- EUR sú zahrnuté v cene kurzu.
používaná verzia software: Školenie prebieha na aktuálnom vydaní operačného systému Windows 10
Bezplatné opakovanie kurzu
Tento kurz môžete bezplatne opakovať, ak by ste kurz nezvládli na prvý raz.
Certifikovaný akreditovaný kurz
Sme akreditované školiace stredisko, certifikát získavate ihneď po kurze.
Všetko je v cene kurzu
Nemusíte si k nám nič nosiť, v cene kurzu sú materiály aj občerstvenie.

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Otvorené, garantované a zlacnené termíny kurzu:

Tento kurz otvárame podľa počtu záujemcov. Bez problémov otvoríme tento kurz iba pre Vás. Navrhnite si preto vlastný termín!
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

Nevyhovuje Vám žiadny termín ani miesto?

Sme tu pre Vás aj mimo bežných otvorených termínov či už pre jednotlivca alebo pre firemné skupiny. Vieme Vám ponúknuť individuálny kurz alebo pripraviť skupinový termín podľa Vašej potreby. Vyberte si, ako Vám môžme pomôcť s termínom pre modern Desktop - MOC MD-101: Správa moderného desktopu s Windows 10.

Aktivujte si strážneho psa - posielanie nových termínov priamo na Váš e-mail

Strážny pes

Aktivovať stráženie

Otvoríme nový skupinový termín, ktorý Vám bude vyhovovať

Vlastný termín

Vyžiadať vlastný termín

Ponúkneme Vám uzatvorený termín pre väčšiu skupinu u nás alebo u Vás vo firme

Firemný termín

Mám záujem

Učebná osnova počítačového školenia
Modern Desktop - MOC MD-101: Správa moderného desktopu s Windows 10

Modul 1: Plánovanie stratégie nasadenia operačného systému

Tento modul vysvetľuje, ako plánovať a implementovať stratégiu nasadenia. Účastníci sa naučia o podpore desktopu počas jeho životného cyklu. Modul okrem toho pokrýva vyhodnotenie existujúcej infraštruktúry, ako aj nástroje používané na prípravu stratégie nasadenia. Záver modulu je venovaný nástrojom a stratégiám používaným v procese samotného nasadzovania desktopu.

 • Lekcie:
  •  Pracovné stanice v organizáciách
  • Vyhodnocovanie pripravenosti pracovných staníc
  • Nástroje na nasadenie operačných systémov a stratégie nasadzovania
 • Praktické cvičenie: Plánovanie nasadenia Windows 10

Modul 2: Nasadzovanie Windows 10

Tento modul pokrýva nové moderné metódy nasadzovania Windows 10 používané v scenároch, ako sú upgrade a migrácia na Windows 10, ako aj nasadzovanie nových zariadení a obnova existujúcich zariadení. Účastníci sa naučia používať alternatívne metódy nasadenia OS a získajú prehľad, aby si vedeli zvoliť správnu metódu nasadenia.

 • Lekcie:
  • Upgrade na Windows 10
  • Nasadzovanie nových zariadení
  • Migrácia zariadení
  • Metódy dynamického nasadenia operačného systému a aplikácií
 • Praktické cvičenie: Nasadzovanie Windows 10
  • Cvičenie 1: Vytvorenie a nasadenie provisioning package
  • Cvičenie 2: Migrácia používateľských nastavení pomocou USMT
  • Cvičenie 3: Nasadzovanie Windows 10 pomocou funkcie Autopilot

Modul 3: Správa aktualizácií pre Windows 10

Tento modul pokrýva správu aktualizácií pre Windows, v module sú vysvetlené servisné možnosti Windows 10. Účastníci sa naučia rôzne metódy nasadzovania aktualizácií a ako konfigurovať aktualizačné GPO politiky. Záverom sa účastníci naučia, ako monitorovať aktualizácie pomocou Windows Analytics.

 • Lekcie:
  • Aktualizácia Windows 10
  • Windows Update for Business
  • Služba Desktop Analytics
 • Praktické cvičenie: Správa aktualizácií pre Windows 10

Modul 4: Správa zariadení

V tomto module sa účastníci dozvedia výhody používania spoločnej správy, aké sú predpoklady, ktoré musia byť dodržané a ako sa na ne pripraviť. Modul pokrýva Azure AD Join, predstaví Microsoft Intune a účastníci sa naučia, ako konfigurovať politiky na registráciu zariadení. Záver modulu je venovaný inventáru zariadení v Intune a reportom s použitím Intune konzoly, Power BI a Microsoft Graph.

 • Lekcie:
  • Možnosti správy zariadení
  • Registrovanie zariadení do Intune a inventarizácia
 • Praktické cvičenie: Správa zariadení
  • Cvičenie 1: Inštalácia MDM Migration Analysis Tool (MMAT)
  • Cvičenie 2: Povolenie správy zariadení v Intune
  • Cvičenie 3: Pridávanie zariadení do Intune
  • Cvičenie 4: Vytváranie reportov inventáru zariadení

Modul 5: Konfigurácia profilov

Tento modul rozoberá podrobnejšie profily zariadení v Intune vrátane typov profilov a rozdielmi medzi vstavanými a vlastnými profilmi. Účastníci sa naučia priraďovať profily skupinám v Azure AD a monitorovať zariadenia a profily v Intune. Modul končí prehľadom použitia Windows Analytics na sledovanie stavu a súladu.

 • Lekcie:
  • Konfigurácia profilov zariadení
  • Správa používateľských profilov
  • Monitorovanie zariadení
 • Praktické cvičenie: Konfigurácia profilov
  • Cvičenie 1: Vytváranie a nasadzovanie profilov zariadení
  • Cvičenie 2: Konfigurácia používateľských profilov
  • Cvičenie 3: Monitorovanie aktivity zariadení a používateľov pomocou Intune

Modul 6: Správa aplikácií

V tomto module sa účastníci naučia spravovať lokálne (on-premises) a cloudové aplikácie. Modul pokrýva správu Office 365 ProPlus nasadenia v Intune, ako aj správu aplikácií na nezaregistrovaných zariadeniach. Záver modulu je venovaný enterprise módu vo webových prehliadačoch Internet Explorer a Edge a sledovaniu inštalovaných aplikácií, licencií a pridelených aplikácií pomocou Intune.

 • Lekcie:
  • Implementácia správy mobilných aplikácií (Mobile Application Management – MAM)
  • Nasadzovanie a aktualizácia aplikácií
  • Správa a údržba aplikácií
 • Praktické cvičenie: Správa aplikácií
  • Cvičenie 1: Nasadzovanie aplikácií pomocou Intune
  • Cvičenie 2: Konfigurácia a nasadzovanie Office 365 ProPlus pomocou Intune
  • Cvičenie 3: Konfigurácia politík správy mobilných aplikácií v Intune

Modul 7: Správa identít v Azure Active Directory

V tomto module budú účastníci oboznámení s konceptom domény v cloude - s Azure Active Directory. Účastníci sa naučia podobnosti a rozdiely medzi Azure AD a ADDS a ako ich navzájom synchronizovať. Získajú prehľad o správe identít v Azure AD a naučia sa o ochrane identity pomocou Windows Hello for Business, ako aj Azure AD Identity Protection a multi-faktorovej autentifikácie.

 • Lekcie:
  • Prehľad Azure AD
  • Správa identít v Azure AD
  • Ochrana identít v Azure AD
 • Praktické cvičenie: Správa identít v Azure Active Directory
  • Cvičenie 1: Pripojenie Active Directory do Azure AD
  • Cvičenie 2: Vytváranie používateľov a skupín v Azure AD
  • Cvičenie 3: Konfigurácia Self-service password reset pre používateľov v Azure AD

Modul 8: Správa autentifikácie a súladu zariadení

V tomto module sa účastníci oboznámia so správou bezpečnosti zariadení. Modul pokrýva bezpečný prístup k podnikovým prostriedkom a predstaví koncepty ako Always On VPN a vzdialený prístup vo Windows 10. Účastníci sa naučia, ako vytvoriť a nasadiť politiky súladu a ako ich použiť na vytvorenie podmieneného prístupu. Modul končí monitorovaním zariadení registrovaných v Intune.

 • Lekcie:
  • Správa autentifikácie zariadení
  • Umožnenie prístupu do organizácie
  • Implementácia politík súladu pre zariadenia
 • Praktické cvičenie: Správa autentifikácie a súladu zariadení
  • Cvičenie 1: Vytváranie politík súladu a podmienok získania prístupu

Modul 9: Správa bezpečnosti

V tomto module sa účastníci naučia, ako ochrániť údaje. Hlavné témy zahŕňajú ochranu informácií vo Windows a Azure a rôzne šifrovacie technológie podporované vo Windows 10. Tento modul okrem toho pokrýva aj kľúčové schopnosti nástroja Windows Defender Advanced Threat Protection a ako ich implementovať na zariadeniach v organizácii. Záver modulu je venovaný používaniu nástrojov Windows Defender a používaniu funkcií ako antivírus, firewall a Credential Guard.

 • Lekcie:
  • Implementácia ochrany dát na zariadeniach
  • Správa Windows Defender Advanced Threat Protection
  • Správa Windows Defender vo Windows 10
 • Praktické cvičenie: Správa bezpečnosti
  • Cvičenie 1: Ochrana údajov a zariadení
  • Cvičenie 2: Konfigurácia WIP politiky v Intune
  • Cvičenie 3: Konfigurácia Windows Defender pomocou Intune

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Po skončení kurzu bude absolvent schopný:
• Plánovať, vyvíjať a implementovať stratégiu nasadenia, upgradovať a aktualizovať operačné systémy
• Vedieť využívať metódy spoločnej správy a rozumieť jej výhodám
• Plánovať a implementovať registráciu zariadení a ich konfiguráciu
• Spravovať a nasadzovať aplikácie, plánovať stratégiu spravovania mobilných aplikácií
• Spravovať používateľov a autentifikáciu pomocou Azure AD a Active Directory
• Vysvetliť a implementovať metódy na ochranu zariadení a údajov

Naši lektori tohto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 12. rok ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu Modern Desktop - MOC MD-101: Správa moderného desktopu s Windows 10 a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu Modern Desktop - MOC MD-101: Správa moderného desktopu s Windows 10, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.