Počítačový kurz Microsoft 365 - MOC MS-101: Bezpečnosť a správa zariadení v Microsoft 365

Počítačový kurz Microsoft 365
MOC MS-101: Bezpečnosť a správa zariadení v Microsoft 365

Tento kurz otvárame podľa počtu záujemcov. Bez problémov otvoríme tento kurz iba pre Vás.

Navrhnite si vlastný termín!
Dĺžka kurzu / počítačového školenia
dĺžka kurzu
5 dní
Cena kurzu / počítačového školenia
cena kurzu bez zliav
870,00 € bez DPH
1 044,00 € s DPH
Otvorených termínov kurzu / školenia
otvorených termínov:
skupinové: 0
Zľavnená cena kurzu / počítačového školenia
lastminute zľava
nie je
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
veľmi dobré
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis kurzu:

akreditované a certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Tento kurz je oficiálnym kurzom spoločnosti Microsoft pod číslom MS-101T00-A a slúži ako príprava na oficiálny Microsoft test MS-101 Microsoft 365 Mobility and Security. Test MS-101 aj spoločne s testom MS-100 slúžia na získanie oficiálnej Microsoft certifikácie Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrátor Expert.
O kurze:
Tento kurz pokrýva tri hlavné oblasti podnikovej administrácie Microsoft 365 – správa bezpečnosti v Microsoft 365, správa politík súladu v Microsoft 365 a správu zariadení v Microsoft 365. V správe bezpečnosti zistíte, aké sú rôzne možnosti vonkajších hrozieb a únikov informácií, ktorým dnes organizácie čelia. Naučíte sa ako používať nástroje Microsoft Secure Score a Azure Active Directory Identity Protection na adresovanie týchto hrozieb. Naučíte sa ako spravovať bezpečnostné služby Microsoft 365 v rátane ochrany Exchange online a použitia nástrojov ATP, Safe attachments a Safe Links. V neposlednom rade získate prehľad o rôznych možnostiach monitorovania stavu bezpečnosti. Potom prejdete z bezpečnostných služieb na prevenciu a získavanie informácií o potenciálnych hrozbách. Konkrétne ide o nástroje Security Dashboard a Advanced Threat Analytics, ktoré vám umožnia zostať o krok napred pred akýmikoľvek bezpečnostnými narušeniami. Po tom čo nastavíte všetky komponenty bezpečnosti sa pozriete na kľúčové komponenty správy politík súladu v Microsoft 365. Tieto začínajú prehľadom všetkých kľúčových aspektov kontroly údajov v rátane archivácie a retencie údajov, správy prístupov k informáciam, nástroja S/MIME, šifrovania správ v Office 365, a prevencie straty údajov (nástoj DLP). Ponoríte sa hlbšie do archivovania a retencie údajov s konkrétnym dôrazom na správu registratúrnych záznamov v SharePoint, archivovania a retencie v Exchange a tvorbu retenčných politík v nástroji Security and Compliance Center. Po tom ako ste pochopili základné aspekty kontroly údajov sa pozriete na to ako ich prakticky implementovať. Konkrétne implementácie sa budú zaoberať vytváraním etických hraníc v Exchange online, vytváranie DPL politík z šablón ako aj politík vlastných, a vytváraním DPL politík na ochranu dokumentov. Potom sa zameriate na správu kontroly údajov ako ochrana obsahu e-mailových správ, riešenie problémov s retenčnými politikami ako aj riešenie problémov s citlivými informáciami. Naučíte sa ako implementovať Azure Information Protection a Windows Information Protection. Záver druhej časti je venovaný správe vyhľadávania pomocou Security and Compliance Center, Audit logov, a nástroja Advanced eDiscovery. Záver kurzu je venovaný hĺbkovému prehľadu správy zariadení. Začnete plánovaním rôznych aspektov správy zariadení v rátane prípravy Windows 10 zariadení na spoločnú správu (koncept Co-management). Naučíte sa ako prejsť z nástroja Configuration Manager na nástroj Intune, a predstavíme vám nástroje Microsoft Store for Business a Mobile Application Management. Po tom čo absolvujete plánovanie sa presuniete na implementáciu správy zariadení, a to hlavne stratégie nasadenia Windows 10. Naučíte sa ako implementovať Windows autopilot, Windows Analytics, a Mobile device Managment (MDM). Pomocou MDM sa naučíte registrovať rôzne zariadenia, a konfigurovať politiky súladu pre konkrétne zariadenia.
Profil účastníka:
Tento kurz je určený pre osoby ktoré ašpirujú na pozíciu Microsoft 365 administrátora a majú ukončenú niektorú so základných Microsoft 365 certifikačných ciest. Účastníci kurzu by mali mať skúsenosti s administráciou firemných prostredí, sieťovaním a mali by mať aspoň základný prehľad o infraštruktúrnych službách ako DNS a Active Directory. Odporúčame aspoň 1-ročné skúsenosti so správou prostredia Microsoft Windows Server, znalosť skriptovacieho jazyka PowerShell je výhodou, nie však nutnosťou. Pri tomto kurze sa odporúča mať taktiež skúsenosti so správou niektorej zo služieb Microsoft 365.
materiály, ktoré sú súčasťou kurzu: Oficiálna elektronická príručka ku kurzu od spoločnosti Microsoft v cene 440,- EUR je zahrnutá v cene kurzu.
používaná verzia software: Praktické cvičenia sa robia v on-line prostredí Microsoft Azure a Microsoft 365.
Bezplatné opakovanie kurzu
Tento kurz môžete bezplatne opakovať, ak by ste kurz nezvládli na prvý raz.
Certifikovaný akreditovaný kurz
Sme akreditované školiace stredisko, certifikát získavate ihneď po kurze.
Všetko je v cene kurzu
Nemusíte si k nám nič nosiť, v cene kurzu sú materiály aj občerstvenie.

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Otvorené, garantované a zlacnené termíny kurzu:

Tento kurz otvárame podľa počtu záujemcov. Bez problémov otvoríme tento kurz iba pre Vás. Navrhnite si preto vlastný termín!
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

Nevyhovuje Vám žiadny termín ani miesto?

Sme tu pre Vás aj mimo bežných otvorených termínov či už pre jednotlivca alebo pre firemné skupiny. Vieme Vám ponúknuť individuálny kurz alebo pripraviť skupinový termín podľa Vašej potreby. Vyberte si, ako Vám môžme pomôcť s termínom pre počítačový kurz Microsoft 365 - MOC MS-101: Bezpečnosť a správa zariadení v Microsoft 365.

Aktivujte si strážneho psa - posielanie nových termínov priamo na Váš e-mail

Strážny pes

Aktivovať stráženie

Otvoríme nový skupinový termín, ktorý Vám bude vyhovovať

Vlastný termín

Vyžiadať vlastný termín

Ponúkneme Vám uzatvorený termín pre väčšiu skupinu u nás alebo u Vás vo firme

Firemný termín

Mám záujem

Učebná osnova počítačového školenia
Microsoft 365 - MOC MS-101: Bezpečnosť a správa zariadení v Microsoft 365

Modul 1: Úvod do bezpečnostných metrík Microsoft 365

 • Vektory ohrozenia a úniky údajov
 • Bezpečnostné riešenia v Microsoft 365
 • Úvod do nástroja Security Score
 • Úvod do Azure Active Directory Identity Protection

Modul 2: Správa bezpečnostných služieb v Microsoft 365

 • Úvod ochrany Exchange online
 • Úvod do nástroja Advanced Threat Protection
 • Správa Safe Attachements
 • Správa Safe Links
 • Monitorovanie a tvorba reportov

Modul 3: Praktické cvičenie – Správa bezpečnostných služieb v Microsoft 365

 • Úvod do praktického cvičenia 
 • Správa bezpečnostných služieb v Microsoft 365

Modul 4: Bezpečnostný koncept Threat Intelligence v Microsoft 365

 • Predstavenie bezpečnostného konceptu Threat Intelligence v Microsoft 365
 • Použitie nástroja Security Dashboard
 • Konfigurácia platformy Advanced Threat Analytics
 • Implementácia bezpečnosti vlastných cloudových aplikácií

Modul 5: Praktické cvičenie – Implementácia výstražných oznámení

 • Príprava politík pre výstrahy

Modul 6: Úvod do kontroly údajov v Microsoft 365

 • Úvod do archivácie v Microsoft 365
 • Úvod do retencie informácií v Microsoft 365
 • Predstavenie funkcionality na správu bezpečnosti informácií (Information Rights Management – IRM)
 • Predstavenie rozšírenia Secure Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME)
 • Úvod do šifrovania správ v Office 365
 • Predstavenie funkcionality na prevenciu straty údajov (Data Loss Prevention)

Modul 7: Praktické cvičenie – Implementácia šifrovania správ a IRM

 • Konfigurácia šifrovania správ v Office 365

Modul 8: Archivovanie a retencia v Office 365

 • Deklarácia záznamov na mieste nástrojom In Place record Management v  SharePoint
 • Archivácia a retencia v Exchange
 • Retenčné politiky v SCC

Modul 9: Praktické cvičenie – Implementácia archivácie a retencie

 • Implementácia archivácie a retencie

Modul 10: Implementácia kontroly údajov v Microsoft 365 Intelligence

 • Plánovanie potrieb organizácie v oblasti bezpečnosti a politík súladu
 • Vytváranie etických hraníc v Exchange Online
 • Vytvorenie jednoduchej DLP politiky použitím šablóny
 • Vytvorenie vlastnej DPL politiky
 • Vytvorenie DPL politiky na ochranu dokumentov
 • Práca s nápoveďou politík Policy tips

Modul 11: Praktické cvičenie - Implementácia DPL Politík

 • Implementácia DPL politík

Modul 12: Správa kontroly údajov v Microsoft 365

 • Správa retencie v E-mailoch
 • Riešenie problémov s kontrolou údajov
 • Implementácia Azure Information Protection (AIP)
 • Implementácia pokročilých funkcií v AIP
 • Implementácia Windows Information Protection (WIP)

Modul 13: Praktické cvičenie – Implementácia AIP a WIP

 • Implementácia AIP a WIP

Modul 14: Správa vyhľadávania a prieskumu

 • Vyhľadávanie obsahu v nástroji Security and Compliance Center
 • Prieskum logov auditu
 • Správa Advanced eDiscovery

Modul 15: Praktické cvičenie - Správa vyhľadávania a prieskumu

 • Správa vyhľadávania a prieskumu

Modul 16: Plánovanie správy zariadení

 • Predstavenie konceptu spoločnej správy (Co-management)
 • Príprava Windows 10 zariadení pre spoločnú správu
 • Prechod z nástroja Configuriation Manager na nástroj Intune
 • Predstavenie nástroja Microsoft Store for Business
 • Plánovanie správy mobilných aplikácií

Modul 17: Praktické cvičenie - Implementácia Microsoft Store for Business

 • Implementácia Microsoft Store for Business

Modul 18: Plánovanie stratégie nasadenia Windows 10

 • Scenáre nasadenia Windows 10
 • Implementácia a správa funkcie Windows Autopilot
 • Plánovanie stratégie aktivovania predplatného Windows 10
 • Riešenie chýb pri Windows 10 upgrade
 • Predstavenie Windows Analytics

Modul 19: Implementácia správy mobilných zariadení

 • Plánovanie správy mobilných zariadení
 • Nasadenie správy mobilných zariadení
 • Registrácia zariadenia do MDM
 • Správa politík súladu v zariadení

Modul 20: Praktické cvičenie – Správa zariadení v Intune

 • Správa zariadení v Intune

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Absolvent kurzu získa zručnosti v nasledovných oblastiach: • Bezpečnostné metriky v Microsoft 365 • Bezpečnostné služby v Microsoft 365 • Threat Intelligence v Microsoft 365 • Kontrola údajov v Microsoft 365 • Archivácia a retencia v Microsoft 365 • Kontrola údajov v Microsoft 365 Intelligence • Vyhľadávanie a prieskum • Správa zariadení • Stratégie nasadenia Windows 10 • Správa mobilných zariadení

Naši lektori tohto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 12. rok ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu Microsoft 365 - MOC MS-101: Bezpečnosť a správa zariadení v Microsoft 365 a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu Microsoft 365 - MOC MS-101: Bezpečnosť a správa zariadení v Microsoft 365, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.