Kurz Python programátor - od základov programovania až po dátovú analýzu

Kurz Python programátor
od základov programovania až po dátovú analýzu

Balík toto je balík 4 kurzov
cena kurzov Kurz Python programátor - od základov programovania až po dátovú analýzu
cena kurzov v balíku
pri kúpe kurzov
samostatne je
795,00 €
954,00 € s DPH
zľava kurzu Kurz Python programátor - od základov programovania až po dátovú analýzu
týmto balíkom kurzov
ušetríte oproti kúpe
kurzov samostatne až
45,00 €
54,00 € s DPH
cena balíka po zľave
konečná cena balíka
všetkých kurzov
po zľave je
750,00 €
900,00 € s DPH
Dĺžka balíka kurzov
dĺžka balíka kurzov
8 dní
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
priemerne 98,58 %
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis kurzu:

certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Tento komplexný balík kurzov je špeciálne navrhnutý pre tých, ktorí sa chcú stať Python programátormi na úrovni junior. Obsahuje štyri postupne usporiadané kurzy, ktoré pokrývajú všetko od základov programovania, až po pokročilé techniky v dátovej analýze. Tento balík je ideálny pre začiatočníkov, ako aj pre tých, ktorí už majú nejaké predchádzajúce znalosti a skúsenosti s programovaním v iných jazykoch a chcú prehĺbiť svoje zručnosti v Python. Balík obsahuje kurzy Python I. pre Začiatočníkov - Základy Programovania, kde sa študenti naučia základy Pythonu, jeho jednoduchú syntax a efektívne techniky programovania, ktoré sú základom pre všetky ďalšie štúdia. Kurz Python II. - Objektové Programovanie pre Mierne Pokročilých: Po zvládnutí základov sa študenti pustia do objektovo orientovaného programovania, naučia sa pracovať so súborovým systémom a textovými súbormi. Kurz Python III - Štandardná Knižnica a Bežné Úlohy Programátora: Kurz rozširuje znalosti o štandardnej knižnici Pythonu a zameriava sa na riešenie praktických programátorských úloh, ktoré sa stretávajú v každodennej práci. Posledná časť balíka je kurz Python Dátová Analýza I. - Dátový Analytik Junior: Tento kurz zameraný na dátovú analýzu vychováva z účastníkov odborníkov na zber, čistenie, analýzu a vizualizáciu dát, s použitím špecializovaných knižníc, ako Pandas a NumPy.

Tento balík kurzov je ideálny pre jednotlivcov, ktorí majú ambíciu stať sa programátormi v Pythone a poskytne im na to potrebné vedomosti a zručnosti.
Bezplatné opakovanie kurzu
Každý termín môžete bezplatne opakovať, ak by ste kurz nezvládli na prvý raz.
Certifikovaný akreditovaný kurz
Sme certifikované školiace stredisko, certifikát získavate ihneď po kurze.
Všetko je v cene kurzu
Nemusíte si k nám nič nosiť, v cene kurzu sú materiály aj občerstvenie.

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Plánované garantované termíny začiatkov balíka kurzov:

začína modulom: Python I.

denný kurz
20.05.
od pondelka v Bratislave
Ing. Ján Bodnár Ing. Ján Bodnár
viac
750,00 €
900,00 € s DPH
začína modulom: Python I.

denný kurz
20.05.
od pondelka živý online kurz
Ing. Ján Bodnár Ing. Ján Bodnár
viac
750,00 €
900,00 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
začína modulom: Python I.

denný kurz
20.06.
od štvrtka v Bratislave
Ing. Ján Bodnár Ing. Ján Bodnár
viac
750,00 €
900,00 € s DPH
začína modulom: Python I.

denný kurz
20.06.
od štvrtka živý online kurz
Ing. Ján Bodnár Ing. Ján Bodnár
viac
750,00 €
900,00 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
začína modulom: Python I.

denný kurz
05.08.
od pondelka v Bratislave
Ing. Ján Bodnár Ing. Ján Bodnár
viac
750,00 €
900,00 € s DPH
začína modulom: Python I.

denný kurz
05.08.
od pondelka živý online kurz
Ing. Ján Bodnár Ing. Ján Bodnár
viac
750,00 €
900,00 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
začína modulom: Python I.

denný kurz
30.09.
od pondelka v Bratislave
Ing. Ján Bodnár Ing. Ján Bodnár
viac
750,00 €
900,00 € s DPH
začína modulom: Python I.

denný kurz
30.09.
od pondelka živý online kurz
Ing. Ján Bodnár Ing. Ján Bodnár
viac
750,00 €
900,00 € s DPH
Poznámka: Online skupinový živý kurz - tento termín budeme realizovať online, ako živý kurz, to znamená, že nemusíte nikam fyzicky chodiť. Učivo v kurze vás naučíme do vašej pracovne, obývačky alebo firmy. Realizovať sa bude v malej skupine v našej virtuálnej učebni, kde naživo uvidíte a budete počuť lektora, uvidíte jeho prezentáciu a on taktiež uvidí vašu prácu a pracovnú plochu. Pri výuke môžete aj vy používať mikrofón a kameru. Pripojenie je jednoduché a nebudete pre výuku potrebovať žiadny špeciálny software, postačí internetový prehliadač.
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

Učebná osnova balíka
Balík Python programátor - od základov programovania až po dátovú analýzu

Tento kurz je balíkom 4 kurzov, jeho osnova sa preto skladá z čiastkových osnov jednotlivých kurzov.

Python I. - pre začiatočníkov, základy programovania

Syntax jazyka Python

 • Zaujímavosti a jedinečnosti jazyka Python
 • Obecná štruktúra programu
 • Bloky kódy – sady
 • Identifikátory a ich zápis

Údajové typy a odkazy na objekty

 • Rozdelenie údajových typov
 • Premenné v jazyku Python
 • Dynamické typovanie
 • Meniteľné a nemeniteľné typy
 • Celé čísla a ich neobmedzenosť vo veľkosti
 • Reálne čísla
 • Textové reťazce
 • Uvoľnenie objektov z pamäte

Operátory

 • Priraďovacie a rozšírené priraďovacie operátory
 • Logické operátory a skrátené vyhodnocovanie
 • Aritmetické a rozšírené operátory
 • Preťažené operátory
 • Unárne operátory is a not
 • Porovnávacie operátory a reťazenie
 • Priorita operátorov
 • Operátor príslušnosti

Príkazy a riadenie toku programu

 • Príkaz binárneho vetvenia if ...
 • Príkaz viacnásobného vetvenia
 • Cyklus for ... in
 • Cyklus while ...
 • Riadenie cyklov príkazmi break a continue
 • Príkaz pass
 • Optimalizácia cyklov

Podprogramy

 • Zápis procedúr a funkcií
 • Návratové hodnoty funkcií
 • Formálne parametre

Iterovateľné objekty

 • Reťazce a polia znakov
 • tuple a list
 • Spracovanie prvkov zoznamov

Výnimky

 • Spracovávanie výnimiek
 • Generovanie vlastných výnimiek
 • Zásobník volaní
 • Odchytávanie viacerých výnimiek

Python II. - objektové programovanie pre mierne pokročilých

Reťazce

 • Porovnávanie reťazcov
 • Vyrezávanie a krokovanie reťazcov
 • Reťazcové operátory a metódy
 • Kódovanie znakov a znakové sady

Dátové typy predstavujúce kolekcie

 • N-tice a pomenované N-tice
 • Zoznamy
 • Množiny a zmrazené množiny
 • Slovníky, usporiadané slovníky a predvolené slovníky

Moduly

 • Balíčky a vlastné moduly
 • Programovanie v príkazovom riadku
 • Dátum a čas
 • Súborové formáty, kódovanie dát
 • Práca so súbormi, adresármi a procesmi
 • XML a ďalšie moduly

Objektovo orientované programovanie

 • Objektovo orientované princípy a terminológia
 • Vlastné triedy
 • Atribúty a metódy
 • Dedičnosť

Práca so súbormi

 • Zapisovanie a čítanie binárnych dát
 • Zapisovanie a analýza textových súborov
 • Regulárne výrazy
 • Práca so súbormi XML
 • Strom elementov a DOM

Python III - štandardná knižnica a bežné úlohy programátora

 • Úvod
  • inštalácie nástrojov
  • zopakovanie základov
 • Štandardná knižnica Pythonu
  • moduly csv
  • timeit
  • os
  • moduly sqlite3
  • pathlib
  • urllib
  • moduly random
  • decimal
  • secrets
 • Internacionalizácia a lokalizácia
  • pojmy I18n and L10n
  • moduly locale a gettext
  • knižnica Babel 
 • Dátum a čas
  • modul datetime a zoneinfo
  • knižnica Pendulum
 • Validácia dát 
  • typy validácií
  • moduly Cerberus a Pydantic
 • Základy funcionálneho programovania
  • lambdy, list comprehensions
  • moduly functools, itertools
  • knižnica funcy
 • Virtuálne prostredia 
  • výhody virtuálnych prostredí
  • venv modul
  • pip manažér
 • Pomocné nástroje
  • AI asistenti
  • nástroje pre linting a formátovanie
  • debugger
    

Python dátová analýza I. - dátový analytik junior

Úvod

 • dátová analýza
 • dátový analytik, dátový inžinier/vedec

Základné postupy

 • pokročilá práca s funkciami
 • selekcia dát
 • filtrovani a triedenie
 • zoskupovanie dát
 • float a Decimal typy
 • dataclass, namedtuple
 • moduly argparse a rich

Modul numpy

 • numpy array
 • základné operácie

Dátove zdroje

 • CSV, JSON, XML
 • Excel súbory s modulom openpyxl

Grafy

 • tvorba grafov pomocou Matplotlib
 • bodové, čiarové, stĺpcové, koláčové grafy
 • subgrafy

Web scraping

 • modul httpx
 • modul selectolax

Práca s databázou

 • práca s SQLite a PostgreSQL
 • základy SQL jazyka
 • sqlite3 a psycopg2 moduly

Úvod do knižnice Pandas

 • dataframes
 • načítanie a export dát
 • selekcie, sortovanie, zoskupovanie dát
   

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Naši lektori tohoto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť

Ing. Ján Bodnár
Ing. Ján Bodnár
Hodnotenie lektora 100,00% spokojnosť

Janko je vyštudovaný ekonóm, ktorý viac ako 20 rokov od skončenia univerzity programuje, robí administrátora a školí. Má za sebou množstvo projektov a skúseností, od roku 2009 tvorí na voľnej nohe. Špecializuje sa na jazyky Java a Python, skvele sa však vyzná i v tvorbe webov. V súčasnosti sa venuje najmä počítačovej bezpečnosti a odovzdávaniu svojich vedomostí na kurzoch.
Ing. Vladimír Bis
Ing. Vladimír Bis
Hodnotenie lektora 98,27% spokojnosť

Vlado je odborníkom na Microsoft Office a databázy, menovite hlavne Excel a Access. Jeho bohatá prax a aj programátorské zručnosti budú pre účastníkov kurzov veľkým prínosom. Je veľmi trpezlivý a má zmysel pre lektorovanie.

Posledné komentáre účastníkov, ktorí už absolvovali tento kurz

Kurz Python programátor - od základov programovania až po dátovú analýzu od roku 2008 u nás absolvovalo už približne 13 účastníkov. Hodnotenia a reakcie sa zobrazujú iba z vyplnených hodnotení od roku 2014.
zobrazených komentárov: 50 z celkového počtu 197 priemerné hodnotenie: 98,10%
Jan K.
25.04.2024

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Ján Bodnár
lektor kurzu Ing. Ján Bodnár
lektor kurzu
Matúš H.
24.04.2024

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Ján Bodnár
lektor kurzu Ing. Ján Bodnár
lektor kurzu
Juraj Z.
26.02.2024

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu
Erik N.
26.02.2024

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu
Tamás B.
06.12.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu
Tomáš H.
09.11.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu
Denis K.
21.10.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu
Jana N.
21.10.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu
Alena H.
26.09.2023

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu
Dávid K.
26.09.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu
Absolvoval/a: Python I. - pre začiatočníkov, základy programovania
Prínosný kurz s praktickými ukážkami a príjemnou atmosférou.
Andrej P.
13.09.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu
Kristijan K.
13.09.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu
Absolvoval/a: Python I. - pre začiatočníkov, základy programovania
pred kurzom som nemal ziadne skusenosti s programovanim v ziadnom jazyku (mam iba zaklady SQL) a po dvoch dnoch chapem ako to asi funguje a ovladam zaklady syntaxe
Erik D.
03.08.2023

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu
Attila S.
27.07.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu
Absolvoval/a: Python I. - pre začiatočníkov, základy programovania
Bol som velmi spokojný, dakujem. Cvičenie boli dobré.
Šárka J.
22.07.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu
Absolvoval/a: Python I. - pre začiatočníkov, základy programovania
Nakoľko som v minulosti mala už menšie skúsenosti s programovaním v jazyku MATLAB, uvedomujem si prakticky prínos kurzu. Kurz mi dal dôležité základy syntaxe a základných funkcií, ako aj možnosti využívania knižníc . Bez týchto základov by nebolo možné pokračovať v programovaní v Pythone. Ďakujem pekne, bolo to dobre vysvetlené na kvalitných príkladoch a dalo mi to motiváciu k ďalšiemu vzdelávaniu. Lektor išiel primeraným tempom, vedel presne čo a ako vysvetliť, čo začiatočník potrebuje a ak sme dospeli k riešeniu aj tak prešiel každé jedno a vysvetľoval na nich rozdielne syntaxy a vysvetlil ďalšie možnosti úpravy a rozšírení o ďalšie funkcie, možnosti . Určite to bolo prínosné a výborný bol ľudský prístup lektora ako aj jeho odbornosť.
Peter B.
26.05.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu
Absolvoval/a: Python I. - pre začiatočníkov, základy programovania
Kurz sa mi veľmi páčil. Bolo to také uvedenie do sveta programovania s praktickými ukážkami. Zvažujem aj pokračovanie kurzu. Pohodový, príjemný lektor, ktorý vysvetlil základy a doplnil ich praktickými cvičeniami. Bol to môj prvý kurz online a veľmi sa mi páčil.
Tibor P.
13.04.2023

hodnotenie lektora:
85%
Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu
Miroslav Z.
06.03.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu
Ladislav M.
02.03.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu
Ivan D.
01.03.2023

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu
Jana O.
01.03.2023

hodnotenie lektora:
90%
Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu
Andrej H.
10.11.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu
Absolvoval/a: Python I. - pre začiatočníkov, základy programovania
Kurz bol veľmi príjemný, vzhľadom na to že už viem programovať a PYTHON je "len" ďalší programovací jazyk, kurz bol pre mňa veľmi osviežujúci. Nemám žiadne pripomienky, presne takto som si predstavoval kurz pre začiatočníkov. Lektor bol akurátny, tempo bolo primerané. Na kurze bolo 5 ľudí, ktorí to mali ako ďalší jazyk a 3 odhadujem začiatočníci. Lektor dokázal udržať vhodné tempo aby to bolo zaujímavé pre obe skupiny. Už programujem viac ako 20 rokov, školenie sa mi veľmi páčilo, bol to príjemný úvod do jazyka python.
Richard S.
10.11.2022

hodnotenie lektora:
90%
Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu
Lukáš H.
10.11.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu Ing. Vladimír Bis
lektor kurzu
Július N.
07.10.2022

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu
Absolvoval/a: Python II. - objektové programovanie pre mierne pokročilých
skolenie bolo kvalitne, sposob kurzu bol perfektny aj v tom, ze sme nerobili priklady a nestracali cas. mohli by ste dat dalsi level python-linux-networking :)
Milan R.
30.09.2022

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu
Martin Ž.
08.08.2022

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu
Kristián H.
13.07.2022

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu
Katarína G.
13.07.2022

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu
Absolvoval/a: Python I. - pre začiatočníkov, základy programovania
Školenie fajn. Pre mňa skoro všetko nové. Prednášajúci vedel vysvetliť. Odbornosť super. Vysvetlil všetko čo bolo potrebné. Ochota super. Vytknúť niet čo.
Milan R.
06.07.2022

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu
Samuel V.
17.06.2022

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu
Absolvoval/a: Python II. - objektové programovanie pre mierne pokročilých
Vďaka tomuto kurzu som zdokonalil v Pythone a za to veľmi ďakujem. S lektorom som veľmi spokojný, pretože výborne vysvetlil dané učivo. Všetko bolo výborné.
Peter B.
31.05.2022

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu
Absolvoval/a: Python II. - objektové programovanie pre mierne pokročilých
Lektor bol skúsený, dobré príklady knižníc o ktorých som doteraz nevedel.
Marián H.
30.05.2022

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu
Absolvoval/a: Python I. - pre začiatočníkov, základy programovania
Múdry, sčítaný lektor => nadmerná spokojnosť
Vladimír B.
29.05.2022

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu
Michal D.
27.05.2022

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu
Samuel K.
22.04.2022

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu
Miroslava D.
22.04.2022

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu
Absolvoval/a: Python I. - pre začiatočníkov, základy programovania
kurz bol skvely, zaco vdacim uzasnemu lektorovi p,Sabovi, nakolko som zaciatocnik dost som ocenila jeho pristup vysvetlit prirovnanim k situaciam zo zivota ako som uviedla predtym, jeho vyklad bol skvely, nakolko pouzival priklady zo zivota aby sme si vedeli situaciu lepsie priblizit a pochopit. Ako uplnemu zaciatocnikovi v programovani mi to prislo skvele, dakujem ze nas skolil, vdaka jeho humoru a lahkosti akou vysvetloval detaily mi problematika prisla blizsia a lahsie som oprasila aj uz v mojom pripade zabudnute veci zo skoly. Este raz velke dakujem, drzim mu palce nech dalej robi to co robi, lebo vidiet ze ho to bavi a naplna. online kurz
Jakub Š.
04.04.2022

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu
Absolvoval/a: Python I. - pre začiatočníkov, základy programovania
Skvelý kurz plný nových informácii doplnený o praktické príklady z praxe. online kurz
Marián L.
30.03.2022

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu
Adam B.
24.03.2022

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu
Absolvoval/a: Python II. - objektové programovanie pre mierne pokročilých
Kurz predčil moje očakávania, bol pre mňa prínosný. Páčil sa mi rozsah aj osnova, organizácia, aj diskusia. Lektor mi odpovedal na všetky otázky a je skutočným odborníkom. S prístupom lektora som bol nadmieru spokojný, vysvetlenia boli profesionálne, ale zrozumiteľné. Na konci každej témy sme mali priestor na otázky. Celková organizácia kurzu bola bezchybná.
Matúš L.
21.03.2022

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu
Absolvoval/a: Python I. - pre začiatočníkov, základy programovania
Vynikajúci kurz so zdatným a ochotným lektorom. Množstvo ukážok z praxe a humorné vsuvky robili kurz pochopiteľnejším a zaujímavejším. Dávam 11 bodov z 10. Online kurz
Katarína B.
15.02.2022

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu
Vladimír H.
05.11.2021

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu
Ondrej Z.
02.11.2021

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu
Absolvoval/a: Python II. - objektové programovanie pre mierne pokročilých
Kurz veľmi zrozumiteľný, jasný, odborný. Školiteľ super. Super. Kvalita prenosu vynikajúca, prestávky ok, online kurz=super riešenie.
Hannah K.
20.10.2021

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu
Hugo L.
16.10.2021

hodnotenie lektora:
90%
Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu
Roman H.
12.09.2021

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu
Absolvoval/a: Python I. - pre začiatočníkov, základy programovania
vynikajuci lektor, sposob vedenia a jeho znalosti, reakcie, priklady, vysvetlovania boli odborne, usmevne a inspirativne maximalna spokojnost
Vladimír H.
10.09.2021

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu
Marián B.
09.09.2021

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu
Karol B.
02.08.2021

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu Mgr. Miroslav Sabo, PhD.
lektor kurzu


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 9 rokov ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu Balík Python programátor - od základov programovania až po dátovú analýzu a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu Balík Python programátor - od základov programovania až po dátovú analýzu, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.
Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave