Technický pracovník - Kurzy pre technického pracovníka

Práca Technický pracovník, poradenstvo pre pracovné ponuky Technický pracovník

Práca Technický pracovník, poradenstvo pre pracovné ponuky Technický pracovník
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: linux, excel, sharepoint, outlook, teams, powerpoint
Čo robí Technický pracovník ?

Technický pracovník je zodpovedný za údržbu, opravy a technickú podporu zariadení a systémov v organizácii. Hlavnou úlohou technického pracovníka je zabezpečiť, aby všetky technické zariadenia a systémy fungovali efektívne a spoľahlivo. Technický pracovník úzko spolupracuje s ďalšími technickými odborníkmi a oddeleniami na riešení technických problémov a implementácii zlepšení.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Technický pracovník

 • Údržba a opravy: Pravidelná údržba a opravy technických zariadení a systémov na zabezpečenie ich spoľahlivého fungovania.
 • Technická podpora: Poskytovanie technickej podpory zamestnancom a zákazníkom pri riešení technických problémov a otázok.
 • Inštalácia zariadení: Inštalácia a konfigurácia nových zariadení a systémov podľa špecifikácií a požiadaviek.
 • Testovanie a diagnostika: Vykonávanie testovania a diagnostiky zariadení na identifikáciu a riešenie problémov.
 • Správa náhradných dielov: Sledovanie a správa zásob náhradných dielov a spotrebného materiálu na zabezpečenie plynulej prevádzky.
 • Dokumentácia: Vytváranie a aktualizácia technickej dokumentácie, postupov a manuálov na podporu údržby a opráv.
 • Bezpečnosť pri práci: Dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov a postupov pri práci s technickými zariadeniami.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Technický pracovník

 • Softvér na správu údržby: CMMS (Computerized Maintenance Management System) ako napr. Maximo, eMaint. Tieto nástroje umožňujú efektívne plánovanie a sledovanie údržby.
 • Technické diagnostické nástroje: Používanie softvérov na diagnostiku a testovanie technických zariadení.
 • Nástroje na správu dokumentov: Microsoft Excel, Google Sheets, SharePoint. Tieto nástroje umožňujú správu a zdieľanie technickej dokumentácie a postupov.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams, MS PowerPoint. Efektívna komunikácia s technickým tímom a ďalšími oddeleniami je kľúčová pre úspešné zvládnutie úloh.
 • Základné IT znalosti: Znalosť operačných systémov (Windows, Linux), základná sieťová infraštruktúra a schopnosť riešiť bežné technické problémy.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Technický pracovník

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave