Projektový manažér (manažment) - Kurzy pre projektového manažéra

Práca Projektový manažér (manažment), poradenstvo pre pracovné ponuky Projektový manažér (manažment)

Práca Projektový manažér (manažment), poradenstvo pre pracovné ponuky Projektový manažér (manažment)
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: project, excel, sharepoint, outlook, teams, powerpoint
Čo robí Projektový manažér (manažment) ?

Projektový manažér je zodpovedný za plánovanie, riadenie a koordináciu projektov od ich začiatku až po úspešné dokončenie. Hlavnou úlohou projektového manažéra je zabezpečiť, aby projekty boli realizované včas, v rámci rozpočtu a v súlade s požiadavkami klienta alebo organizácie. Projektový manažér vedie tím projektových pracovníkov, spolupracuje s klientmi, dodávateľmi a internými oddeleniami na dosiahnutí stanovených cieľov.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Projektový manažér (manažment)

 • Plánovanie projektov: Definovanie projektových cieľov, rozsahu, rozpočtu a harmonogramu, vytváranie projektových plánov a časových harmonogramov.
 • Riadenie projektového tímu: Vedenie, motivácia a koordinácia tímu projektových pracovníkov na zabezpečenie úspešnej realizácie projektu.
 • Riadenie rozpočtu: Sledovanie a kontrola nákladov, riadenie zdrojov a zabezpečenie, aby projekty boli realizované v rámci stanoveného rozpočtu.
 • Komunikácia s klientmi a zainteresovanými stranami: Udržiavanie pravidelnej komunikácie s klientmi, dodávateľmi a internými oddeleniami, poskytovanie aktualizácií o stave projektu.
 • Rizikový manažment: Identifikácia, analýza a riadenie rizík, implementácia opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov na projekt.
 • Monitorovanie a kontrola projektov: Sledovanie priebehu projektov, zabezpečenie dodržiavania harmonogramu a kvalitatívnych štandardov, riešenie problémov a odchýlok.
 • Dokumentácia a reportovanie: Vytváranie a udržiavanie projektovej dokumentácie, príprava správ a prezentácií o stave a výsledkoch projektu.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Projektový manažér (manažment)

 • Projektové riadiace nástroje: Microsoft Project, Trello, Asana. Používanie týchto nástrojov umožňuje efektívne plánovanie, sledovanie a riadenie projektov.
 • Softvér na analýzu dát: Microsoft Excel, Tableau. Tieto nástroje umožňujú analýzu a vizualizáciu dát na podporu rozhodovania.
 • Nástroje na správu dokumentov: SharePoint, Google Drive. Tieto nástroje umožňujú efektívnu správu a zdieľanie projektovej dokumentácie a súborov.
 • Komunikačné a prezentačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams, PowerPoint. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu a prezentáciu projektových plánov a stavov.
 • CRM systémy: Salesforce, HubSpot. Používanie týchto systémov umožňuje správu vzťahov s klientmi a sledovanie projektových aktivít.
 • Nástroje na riadenie rizík: RiskWatch, Active Risk Manager. Tieto nástroje pomáhajú pri identifikácii a riadení rizík v projekte.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Projektový manažér (manažment)

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave