Marketingový pracovník - Kurzy pre marketingového pracovníka

Práca Marketingový pracovník, poradenstvo pre pracovné ponuky Marketingový pracovník

Práca Marketingový pracovník, poradenstvo pre pracovné ponuky Marketingový pracovník
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: analytics, photoshop. illustrator, canva, 365, outlook, teams, powerpoint
Čo robí Marketingový pracovník ?

Marketingový pracovník je zodpovedný za podporu marketingových aktivít a kampaní organizácie. Hlavnou úlohou marketingového pracovníka je zabezpečiť, aby boli marketingové stratégie efektívne implementované a aby boli dosiahnuté obchodné ciele. Marketingový pracovník spolupracuje s marketingovým tímom na tvorbe, realizácii a monitorovaní marketingových kampaní.

Ako toto povolanie vzniklo

Povolanie marketingového pracovníka vzniklo s rozvojom marketingových techník a stratégií v 20. storočí. Ako sa firmy začali viac zameriavať na budovanie značky a oslovovanie zákazníkov prostredníctvom rôznych kanálov, vznikla potreba špecialistov, ktorí by dokázali efektívne implementovať a podporovať marketingové kampane. Marketingoví pracovníci kombinujú analytické a kreatívne zručnosti na dosiahnutie obchodných cieľov prostredníctvom rôznych marketingových aktivít.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Marketingový pracovník

 • Podpora marketingových kampaní: Asistencia pri plánovaní, realizácii a monitorovaní marketingových kampaní.
 • Tvorba obsahu: Vytváranie a úprava marketingových materiálov, ako sú letáky, brožúry, e-mailové kampane a sociálne médiá.
 • Analýza trhu: Sledovanie trhových trendov, konkurencie a zákazníckych preferencií na podporu marketingových stratégií.
 • Koordinácia podujatí: Organizácia a koordinácia marketingových podujatí, výstav a promo akcií.
 • Správa sociálnych médií: Publikovanie obsahu na sociálnych sieťach a interakcia so sledovateľmi.
 • Príprava správ: Tvorba pravidelných správ o výkonnosti marketingových kampaní a poskytovanie odporúčaní na zlepšenie.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Marketingový pracovník

 • Marketingové nástroje: Google Analytics, Mailchimp, Hootsuite. Tieto nástroje umožňujú sledovanie a analýzu marketingových kampaní a správu obsahu na sociálnych médiách.
 • Grafické softvéry: Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator), Canva. Tieto nástroje umožňujú tvorbu a úpravu marketingových materiálov.
 • CRM systémy: Salesforce, HubSpot. Používanie týchto systémov umožňuje správu vzťahov so zákazníkmi a sledovanie marketingových aktivít.
 • Nástroje na správu dokumentov: Google Drive, Microsoft OneDrive. Tieto nástroje umožňujú efektívnu správu a zdieľanie dokumentov.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams, Microsoft PowerPoint. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu v rámci marketingového tímu a s externými partnermi.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Marketingový pracovník

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave