Key account manager - Kurzy pre key account managera - KAM

Práca Key account manager, poradenstvo pre pracovné ponuky Key account manager

Práca Key account manager, poradenstvo pre pracovné ponuky Key account manager
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: excel, 365, outlook, teams, powerpoint, softskills
Čo robí Key account manager ?

Key Account Manager (skrátene nazývaný aj KAM) je zodpovedný za správu a rozvoj vzťahov s kľúčovými zákazníkmi organizácie. Hlavnou úlohou KAM je zabezpečiť vysokú úroveň spokojnosti zákazníkov, identifikovať ich potreby a vytvárať riešenia, ktoré podporujú dlhodobý obchodný rast a lojalitu zákazníkov. KAM úzko spolupracuje s internými tímami a externými partnermi na dosiahnutie obchodných cieľov a zvýšenie predaja.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Key account manager

 • Správa vzťahov so zákazníkmi: Budovanie a udržiavanie silných vzťahov s kľúčovými zákazníkmi, pravidelná komunikácia a poskytovanie podpory.
 • Identifikácia potrieb zákazníkov: Porozumenie obchodným cieľom a potrebám zákazníkov, návrh riešení na mieru.
 • Rozvoj obchodných príležitostí: Identifikácia a rozvoj nových obchodných príležitostí u existujúcich zákazníkov na zvýšenie predaja a zisku.
 • Plánovanie a realizácia obchodných stratégií: Vytváranie a implementácia obchodných stratégií na dosiahnutie stanovených cieľov.
 • Monitorovanie výkonnosti: Sledovanie výkonnosti a spokojnosti zákazníkov, identifikácia príležitostí na zlepšenie služieb.
 • Spolupráca s internými tímami: Koordinácia s predajným, marketingovým a produktovým tímom na zabezpečenie bezproblémového poskytovania služieb zákazníkom.
 • Príprava správ a prezentácií: Tvorba pravidelných správ a prezentácií o výkonnosti a rozvoji vzťahov s kľúčovými zákazníkmi.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Key account manager

 • CRM systémy: Salesforce, HubSpot. Používanie týchto systémov umožňuje efektívnu správu vzťahov so zákazníkmi a sledovanie obchodných aktivít.
 • Analytické nástroje: Microsoft Excel, Tableau. Tieto nástroje umožňujú analýzu obchodných dát a výkonnosti zákazníkov.
 • Nástroje na správu úloh a projektov: Trello, Asana. Tieto nástroje pomáhajú pri organizácii a sledovaní obchodných projektov a úloh.
 • Nástroje na správu dokumentov: Google Drive, Microsoft OneDrive. Tieto nástroje umožňujú efektívne zdieľanie a správu dokumentov.
 • Komunikačné a prezentačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams, PowerPoint. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu a prezentáciu obchodných stratégií a výsledkov.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Key account manager

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave