ABAP programátor - Kurzy pre ABAP programátora

Práca ABAP programátor, poradenstvo pre pracovné ponuky ABAP programátor

Práca ABAP programátor, poradenstvo pre pracovné ponuky ABAP programátor
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: abap, sap, sql, git
Čo robí ABAP programátor ?

ABAP programátor je špecialista zameraný na vývoj a údržbu aplikácií v prostredí SAP pomocou programovacieho jazyka ABAP (Advanced Business Application Programming). Táto pozícia zahŕňa tvorbu a úpravu kódu, integráciu s inými systémami, a zabezpečenie, že SAP aplikácie fungujú efektívne a spoľahlivo. ABAP programátor spolupracuje s obchodnými analytikmi a ďalšími členmi IT tímu na vytváraní riešení, ktoré podporujú obchodné procesy a ciele organizácie. Táto rola vyžaduje hlboké technické znalosti, schopnosť riešiť komplexné problémy a dobré komunikačné zručnosti. S neustálym rozvojom SAP technológií a aplikácií je úloha ABAP programátora nevyhnutná pre efektívne riadenie podnikových procesov.

História pracovnej pozície: Pracovná pozícia ABAP programátora vznikla v 90. rokoch 20. storočia, keď SAP začal široko využívať svoj proprietárny programovací jazyk ABAP na vývoj podnikových aplikácií. S rastom popularity SAP systémov sa zvýšila aj potreba špecialistov schopných vyvíjať a udržiavať tieto systémy. ABAP programátori sa stali kľúčovými pre firmy, ktoré využívajú SAP na riadenie svojich obchodných procesov a potrebujú prispôsobené riešenia na mieru.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu ABAP programátor

 • Vývoj aplikácií v ABAP: Tvorba nových modulov a aplikácií v prostredí SAP pomocou jazyka ABAP.
 • Údržba a podpora: Úprava a optimalizácia existujúcich SAP aplikácií a poskytovanie technickej podpory.
 • Integrácia systémov: Práca na integrácii SAP systémov s inými aplikáciami a databázami.
 • Testovanie a ladenie: Vykonávanie testov na zistenie a opravu chýb, zabezpečenie kvality a výkonu aplikácií.
 • Spolupráca s tímami: Spolupráca s obchodnými analytikmi, konzultantmi a ďalšími členmi tímu na návrhu a implementácii IT riešení.
 • Dokumentácia: Tvorba a údržba technickej dokumentácie k vyvinutým aplikáciám a riešeniam.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať ABAP programátor

 • Programovací jazyk ABAP: Znalosť jazyka ABAP na vývoj a údržbu SAP aplikácií.
 • SAP moduly: Skúsenosti s rôznymi SAP modulmi (napr. FI, CO, SD, MM) a ich integráciou.
 • Databázové systémy: Skúsenosti s SQL a databázami používanými v SAP prostredí.
 • Vývojové prostredie: Používanie nástrojov ako SAP NetWeaver a SAP HANA na vývoj a správu aplikácií.
 • Verzovací systém: Používanie nástrojov ako Git na správu verzií kódu.
 • Testovacie nástroje: Používanie nástrojov na testovanie a ladenie aplikácií, ako sú SAP Solution Manager a ABAP Unit.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu ABAP programátor

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave