Modern Desktop - MOC MD-100: Inštalácia, konfigurácia, ochrana a údržba Windows 10

Modern Desktop
MOC MD-100: Inštalácia, konfigurácia, ochrana a údržba Windows 10

Tento kurz otvárame podľa počtu záujemcov. Bez problémov otvoríme tento kurz iba pre Vás.

Navrhnite si vlastný termín!
Dĺžka kurzu / počítačového školenia
dĺžka kurzu
5 dní
Cena kurzu / počítačového školenia
cena kurzu bez zliav
870,00 € bez DPH
1 044,00 € s DPH
Otvorených termínov kurzu / školenia
otvorených termínov:
skupinové: 0
Zľavnená cena kurzu / počítačového školenia
lastminute zľava
nie je
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
veľmi dobré
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis kurzu:

akreditované a certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Tento kurz je oficiálnym kurzom spoločnosti Microsoft pod číslom MD-100T00-A a slúži ako príprava na oficiálny Microsoft test MD-100 Windows 10.

O kurze:
V rámci tohto kurzu sa účastníci naučia inštalovať, konfigurovať a vykonávať technickú podporu desktopov s operačným systémom Windows 10 v korporátnom prostredí. Účastníci sa naučia inštalovať, prispôsobovať a aktualizovať operačný systém Windows 10. Naučia sa, ako spravovať úložisko, súborový systém a pripojené externé zariadenia a konfigurovať sieťovú konektivitu. Okrem toho sa naučia, ako zabezpečiť Windows a ako ochrániť údaje uložené na zariadení. V neposlednom rade sa naučia, ako vykonávať správu a údržbu Windows 10 a ako riešiť technické problémy a podporu.

Profil účastníka:
Tento kurz je určený pre IT profesionálov, ktorí vykonávajú inštaláciu, konfiguráciu, všeobecnú lokálnu správu a údržbu základných služieb vo Windows 10. Potenciálni účastníci môžu mať skúsenosti z oblasti firemnej infraštruktúry, ale aj z oblasti služieb integrovaných v cloude.
Potenciálni účastníci by mali mať základné znalosti počítačových sietí, mali by ovládať základné hardvérové koncepty, mali by mať základný prehľad o fungovaní operačného systému a jeho aplikácií, aj skúsenosti s používaním niektorého z operačných systémov Microsoft Windows.
materiály, ktoré sú súčasťou kurzu: Oficiálna elektronická príručka ku kurzu od spoločnosti Microsoft a on-line prístup k labom na 180 dní v cene 440,- EUR sú zahrnuté v cene kurzu.
používaná verzia software: Školenie prebieha na aktuálnom vydaní operačného systému Windows 10
Bezplatné opakovanie kurzu
Tento kurz môžete bezplatne opakovať, ak by ste kurz nezvládli na prvý raz.
Certifikovaný akreditovaný kurz
Sme akreditované školiace stredisko, certifikát získavate ihneď po kurze.
Všetko je v cene kurzu
Nemusíte si k nám nič nosiť, v cene kurzu sú materiály aj občerstvenie.

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Otvorené, garantované a zlacnené termíny kurzu:

Tento kurz otvárame podľa počtu záujemcov. Bez problémov otvoríme tento kurz iba pre Vás. Navrhnite si preto vlastný termín!
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

Nevyhovuje Vám žiadny termín ani miesto?

Sme tu pre Vás aj mimo bežných otvorených termínov či už pre jednotlivca alebo pre firemné skupiny. Vieme Vám ponúknuť individuálny kurz alebo pripraviť skupinový termín podľa Vašej potreby. Vyberte si, ako Vám môžme pomôcť s termínom pre modern Desktop - MOC MD-100: Inštalácia, konfigurácia, ochrana a údržba Windows 10.

Aktivujte si strážneho psa - posielanie nových termínov priamo na Váš e-mail

Strážny pes

Aktivovať stráženie

Otvoríme nový skupinový termín, ktorý Vám bude vyhovovať

Vlastný termín

Vyžiadať vlastný termín

Ponúkneme Vám uzatvorený termín pre väčšiu skupinu u nás alebo u Vás vo firme

Firemný termín

Mám záujem

Učebná osnova počítačového školenia
Modern Desktop - MOC MD-100: Inštalácia, konfigurácia, ochrana a údržba Windows 10

Modul 1: Inštalácia Windows 10

Tento modul pokrýva inštaláciu operačného systému Windows 10. Účastníci sa oboznámia s rôznymi edíciami Windows 10, požiadavkami edícií, ako aj s ich vybavením. Tento modul pokrýva komplexne celú oblasť inštalácie a to nielen inštaláciu štandardnú, ale aj aj metódy migrácie a upgrade. Okrem toho sa účastníci naučia používať štandardné nástroje používané v procese nasadzovania OS.

 • Lekcie:
  • Úvod do Windows 10
  • Edície a požiadavky Windows 10
  • Metódy inštalácie
  • Upgrade a migrácia na Windows 10
  • Metódy nasadenia
 • Praktické cvičenie: Inštalácia Windows 10
  • Cvičenie 1: In-place Upgrade z Windows 7 na Windows 10
  • Cvičenie 2: Migrácia používateľských nastavení pomocou nástroja USMT
  • Cvičenie 3: Konfigurácia a správa Hyper-V

Modul 2: Po-inštalačná konfigurácia a prispôsobenie

Tento modul pokrýva štandardné po-inštalačné úlohy vo Windows 10. Účastníci sa naučia, ako prispôsobiť používateľské prostredie, ako používať Ovládací panel a aplikáciu Nastavenia, ako aj Windows PowerShell na konfiguráciu základných nastavení OS. Okrem toho modul vysvetľuje, ako fungujú ovládače zariadení, ako vykonávať konfiguráciu a správu samotných periférnych zariadení, ako sú napr. tlačiarne.

 • Lekcie:
  • Konfigurácia a prispôsobenie ponuky Štart
  • Všeobecné možnosti konfigurácie
  • Pokročilé možnosti konfigurácie
  • Správa ovládačov a periférnych zariadení
 • Praktické cvičenie: Po-inštalačná konfigurácia a prispôsobenie
  • Cvičenie 1: Synchronizácia nastavení medzi zariadeniami
  • Cvičenie 2: Používanie Group policy objektov
  • Cvičenie 3: Konfigurácia Windows pomocou Windows PowerShell
  • Cvičenie 4: Používanie aplikácie Nastavenia a Ovládacieho panela
  • Cvičenie 5: Nastavenie lokálnych a sieťových tlačiarní

Modul 3: Aktualizácia Windows 10

V tomto module sa účastníci naučia, ako udržiavať Windows 10 aktualizovaný. Účastníci sa oboznámia s novým servisným modelom a ako sa aplikuje v rôznych scenároch. Naučia sa rôzne metódy aktualizovania Windows a aplikácií, ako aj správu aktualizácií s použitím nástrojov, ako sú politiky skupiny (GPO) a nástroj Windows Update for Business.

 • Lekcie:
  • Windows Servicing Model
  • Aktualizácia Windows

Modul 4: Konfigurácia siete

V tomto module sa účastníci naučia základné sieťové koncepty. Modul pokrýva IPv4 a IPv6 a základné sieťové protokoly, ako je DNS. Účastníci sa naučia, ako konfigurovať sieťové nastavenia vo Windows, ako aj bezdrôtové technológie. Záver modulu je venovaný metódam vzdialenej správy a prístupu k Windows.

 • Lekcie:
  • Konfigurácia konektivity v IP sieťach
  • Implementácia prekladu názvov
  • Implementácia konektivity v bezdrôtových sieťach
  • Prehľad možností vzdialeného prístupu
  • Vzdialená správa
 • Praktické cvičenie: Konfigurácia siete
  • Cvičenie 1: Overovanie a testovanie nastavení IPv4
  • Cvičenie 2: Konfigurácia a testovanie prekladu názvov

Modul 5: Konfigurácia úložiska

Tento modul pokrýva konfiguráciu a správu úložiska vo Windows 10. Účastníci sa oboznámia s lokálnymi, cloudovými a virtuálnymi úložiskami. Tento modul pokrýva aj konfiguráciu lokálneho úložiska s použitím technológie ukladacích priestorov (Storage Spaces).

 • Lekcie:
  • Správa úložiska
  • Správa diskov a zväzkov
  • Správa Storage Spaces
 • Praktické cvičenie: Konfigurácia úložiska
  • Cvičenie 1: Správa úložiska
  • Cvičenie 2: Kompresia priečinkov
  • Cvičenie 3: Zapnutie diskových kvót
  • Cvičenie 4: Vytvorenie Storage Space

Modul 6: Správa aplikácií vo Windows 10

V tomto module sa účastníci oboznámia so správou aplikácií vo Windows 10. Modul pokrýva rôzne typy aplikácií a podporované metódy inštalácie. Účastníci sa naučia, ako inštalovať aplikácie manuálne, s použitím automatizačných metód a ako nasadzovať aplikácie pomocou obchodu Microsoft Store. Záver modulu je venovaný prehliadačom Internet Explorer a Edge a ich porovnaniu.

 • Lekcie:
  • Poskytovanie aplikácií používateľom
  • Správa aplikácií UWA (Universal Windows Apps)
  • Webové prehliadače vo Windows 10

Modul 7: Konfigurácia autorizácie a autentifikácie

Tento modul je úvodom do nástrojov a funkcií na autorizáciu prístupu ku klientom s Windows 10. Účastníci sa oboznámia s rôznymi metódami prihlasovania sa, s použitím UAC a s typmi používateľských účtov na obmedzenie toho, čo môže alebo nemôže používateľ po prihlásení robiť.

 • Lekcie:
  • Autentifikácia
  • Konfigurácia Kontroly používateľských kont - UAC (User Account Control)
  • Implementácia registrácie zariadenia do Azure Active Directory
 • Praktické cvičenie: Konfigurácia autorizácie a autentifikácie
  • Cvičenie 1: Pripojenie do domény
  • Cvičenie 2: Vytváranie bezpečnostných politík
  • Cvičenie 3: Konfigurácia UAC

Modul 8: Konfigurácia prístupu k dátam

V tomto module sa účastníci oboznámia s prístupovými právami s ohľadom na rôzne súborové systémy (file systems). Účastníci sa naučia, ako konfigurovať prístupové práva k súborom, priečinkom a k zdieľaným priečinkom. Záver modulu je venovaný konfigurácii nastavení pomocou lokálnych a skupinových politík (Group Policy - GPO).

 • Lekcie:
  • Prehľad súborových systémov
  • Konfigurácia a správa prístupu k súborom
  • Konfigurácia a správa zdieľaných priečinkov
  • Správa súborov používateľov
 • Praktické cvičenie: Konfigurácia prístupu k dátam
  • Cvičenie 1: Konfigurácia a správa prístupových práv a zdieľaných priečinkov
  • Cvičenie 2: Využívanie podmienok na ovládanie prístupu a efektívnych prístupových práv
  • Cvičenie 3: Synchronizácia súborov pomocou OneDrive
  • Cvičenie 4: Pracovné priečinky (Work Folders)

Modul 9: Konfigurácia ochrany pred hrozbami (Threat Protection)

Tento modul uvedie študentov do problematiky ochrany zariadení proti externým hrozbám. Účastníci sa oboznámia s rôznymi typmi štandardných hrozieb, naučia sa ako používať nástroje na šifrovanie, Windows Firewall a IPSec na ochranu proti hrozbám. Na záver sa naučia, ako konfigurovať a používať nástroje Windows Defender a AppLocker.

 • Lekcie:
  • Malware a ochrana pred hrozbami
  • Windows Defender
  • Konfigurácia Connection Security Rules
  • Pokročilé metódy ochrany pred hrozbami
 • Praktické cvičenie: Konfigurácia ochrany pred hrozbami
  • Cvičenie 1: Konfigurácia Windows Defender
  • Cvičenie 2: Vytváranie pravidiel vo Windows Firewall
  • Cvičenie 3: Vytváranie Connection Security Rules
  • Cvičenie 4: Používanie funkcie BitLocker
  • Cvičenie 5: Konfigurácia a testovanie funkcie AppLocker

Modul 10: Podpora prostredí Windows 10

Tento modul pokrýva architektúru Windows 10 a štandardné prostredia, kde je nasadený. Účastníci sa naučia používať rôzne nástroje na údržbu Windows. Modul okrem toho rozoberá rôzne metodológie na efektívne riešenie problémov a proaktívnu správu a optimalizáciu Windows 10.

 • Lekcie:
  • Architektúra systému Windows
  • Nástroje na podporu a diagnostiku problémov
  • Monitorovanie a riešenie problémov s výkonom
 • Praktické cvičenie: Podpora prostredí Windows 10
  • Cvičenie 1: Monitorovanie udalostí
  • Cvičenie 2: Monitorovanie spoľahlivosti a výkonu

Modul 11: Riešenie problémov so súbormi a aplikáciami

Tento modul pomôže účastníkom s plánovaním zálohovania a obnovovania súborov. Účastníci sa naučia, ako plánovať a konfigurovať ochranné stratégie a ako používať rôzne metódy obnovenia súborov a systému. Modul okrem toho obsahuje metódy na riešenie problémov s aplikáciami, kompatibilitou a riešenie problémov s prehliadačom.

 • Lekcie:
  • Obnova súborov vo Windows 10
  • Riešenie problémov s aplikáciami
 • Praktické cvičenie: Riešenie problémov so súbormi a aplikáciami
  • Cvičenie 1: Používanie File History na obnovu súborov
  • Cvičenie 2: Riešenie problémov s desktopovými aplikáciami
  • Cvičenie 3: Riešenie problémov s kompatibilitou aplikácií

Modul 12: Riešenie problémov s operačným systémom

V tomto module sa účastníci naučia, ako riešiť problémy spojené so štartom systému a službami operačného systému. Tento modul preberá rôzne metódy štartovania a obnovy systému a vysvetľuje, ako riešiť problémy s rôznymi službami Windows.

 • Lekcie:
  • Riešenie problémov so spúšťaním operačného systému Windows
  • Riešenie problémov so službami operačného systému
 • Praktické cvičenie: Riešenie problémov s operačným systémom
  • Cvičenie 1: Obnova pomocou nástroja Resetovať tento počítač
  • Cvičenie 2: Obnova pomocou bodu obnovy

Modul 13: Riešenie problémov s hardvérom a ovládačmi

V tomto module sa účastníci oboznámia s môžnosťami riešenia hardvérových problémov. Účastníci sa naučia, ako spravovať ovládače a ako riešiť problémy so zariadeniami, ako postupovať pri riešení problémov so systémovým hardvérom a periférnymi zariadeniami ako sú USB disky a tlačiarne vrátane diagnostiky a vyriešenia problémov.

 • Lekcie:
  • Riešenie problémov so zlyhaním ovládačov zariadení
  • Prehľad riešení problémov s hardvérom
  • Riešenie problémov s fyzickým zlyhaním hardvéru
 • Praktické cvičenie: Riešenie problémov s hardvérom a ovládačmi
  • Cvičenie 1: Obnova pomocou funkcie Driver Rollback

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Po skončení kurzu bude absolvent schopný:
• Inštalovať a prispôsobovať Windows 10.
• Konfigurovať aktualizácie pre Windows 10.
• Konfigurovať externé zariadenia a ich ovládače pre Windows
• Konfigurovať úložisko pre Windows
• Konfigurovať sieť a nastavenia vzdialenej správy vo Windows
• Konfigurovať a spravovať prehliadače a iné aplikácie vo Windows
• Konfigurovať prístupy používateľských účtov a autentifikáciu účtov
• Konfigurovať prístupové práva k súborom
• Vysvetliť metódy zabezpečenia Windows 10, obvyklé hrozby ako aj metódy na zmiernenie ich dopadov
• Riešiť problémy s inštaláciou Windows alebo aplikácií
• Riešiť problémy s hardvérom a ovládačmi
• Riešiť problémy so súbormi a vykonávať obnovu súborov

Naši lektori tohto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 12. rok ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu Modern Desktop - MOC MD-100: Inštalácia, konfigurácia, ochrana a údržba Windows 10 a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu Modern Desktop - MOC MD-100: Inštalácia, konfigurácia, ochrana a údržba Windows 10, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.