Kurz Webdesignér a programátor web stránok špecialista - frontend developer a backend programátor a vyvojár

Kurz Webdesignér a programátor web stránok špecialista
frontend developer a backend programátor a vyvojár

Balík toto je balík 11 kurzov
cena kurzov Kurz Webdesignér a programátor web stránok špecialista - frontend developer a backend programátor a vyvojár
cena kurzov v balíku
pri kúpe kurzov
samostatne je
1 556,00 €
1 867,20 € s DPH
zľava kurzu Kurz Webdesignér a programátor web stránok špecialista - frontend developer a backend programátor a vyvojár
týmto balíkom kurzov
ušetríte oproti kúpe
kurzov samostatne až
507,00 €
608,40 € s DPH
cena balíka po zľave
konečná cena balíka
všetkých kurzov
po zľave je
1 049,00 €
1 258,80 € s DPH
Dĺžka balíka kurzov
dĺžka balíka kurzov
24 dní
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
priemerne 97,03 %
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis kurzu:

akreditované a certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Bezplatné opakovanie kurzu
Každý termín môžete bezplatne opakovať, ak by ste kurz nezvládli na prvý raz.
Certifikovaný akreditovaný kurz
Sme akreditované školiace stredisko, certifikát získavate ihneď po kurze.
Všetko je v cene kurzu
Nemusíte si k nám nič nosiť, v cene kurzu sú materiály aj občerstvenie.

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Učebná osnova balíka
Webdesignér a programátor web stránok špecialista - frontend developer a backend programátor a vyvojár

Tento kurz je balíkom 11 kurzov, jeho osnova sa preto skladá z čiastkových osnov jednotlivých kurzov.

PHP I. - základy programovania a tvorba dynamických skriptov

 • Tvorba webstránok
  • trendy
  • potreba skriptovacích jazykov
  • kde sa nachádza HTML a kde PHP
  • lokálne a serverové jazyky
  • čo všetko sa na webe dnes dá spraviť
  • prečo web programovať a čo sú to redakčné systémy ako napr. Wordpress
 • Fronend a backend development alebo akú pozíciu zohráva PHP pri vývoji
  • kto je to návštevník a čo užívateľ vidí a čo nie
  • kto programuje užívateľskú časť
  • kto programuje serverovú časť
  • frameworky alebo keď sa programátorom nechce robiť
 • Serverové skriptovacie jazyky
  • porovnanie
  • PHP, Ruby, Asp, Python a iné
 • Webhosting a podpora servera
  • čo je to doména
  • čo je to webhosting
  • registrácia nového webhostingu a pripájanie sa na FTP server
  • podpora PHP jazyka
  • dovolené koncovky súborov pre PHP jazyk
  • podpora databáz
 • Inštalácia lokálneho servera
  • ako sa inštaluje lokálny server
  • WAMP, XAMP alebo MAMP
  • nastavenie a praktická inštalácia
  • koreňový adresár
  • kde ukladám svoje stránky
 • Vkladanie PHP do HTML jazyka
  • ako vkladám do hotovej stránky PHP skript
  • Short tag alebo skrátený zápis
  • prvá PHP skúška alebo “Ahoj Svet”
  • PHP súbor alebo PHP skript
  • viac blokov v jednom súbore
  • ukončovanie PHP skriptu
  • rozdiel medzi skriptom a PHP stránkou
 • Základné funkcie a kódová syntax či konštrukcie PHP jazyka
  • funkcia echo
  • funkcia print
  • ukončovanie riadkov
  • bloky a zátvorky
  • poznámky v kóde
  • výpis textu
  • vkladanie HTML značiek do PHP kódu
  •  jednoduchý príklad s výpisom dátumu a času
  • prvá aplikácia, prvý skript
 • Premenné a konštanty
  • premenné
  • definícia premenných
  • typy premenných
  • matematické funkcie nad premennými
  • algoritmizácia s premennými
  • konštanty
  • polia
  • ukazovatele
  • objekty
  • práca s premennými
 • Podmienky
  • čo je to podmienka
  • rozhodovanie – základ programovania
  • podmienka if
  • časť else
  •  else IF
  • switch
  • príklady na prácu s podmienkami
 • Cykly
  • čo sú to cykly
  • použitie
  • využitie
  • cyklus FOR, While a Foreach
 • Funkcie
  • používanie funkcií
  • vracanie hodnôt
  • parametre funkcií
  • práca s funkciami
 • Direktívy
  • premenné zo servera
  • superpolia alebo direktíva GET, POST a SERVER
  • GET – vracanie hodnôt s URL adresy alebo parametre nad spusteným skriptom
 • Skladba URL adresy
  • parametre
  • Rewrite mód
 • Vkladanie obsahu alebo na čo slúži include
  • ako sa vkladá obsah z iného súboru
  • Include a require a ich rozdiel
 • Tvorba komplexnej web stránky za použitia PHP
  • tvorba HTML šablóny
  • 3 spôsoby písania webstránky alebo komplexnej aplikácie
   • includovanie obsahu
   • rozdelenie na hlavičku a pätu
   • rewrite mód
  • tvorba webstránky s menu
  • vkladanie obsahu
  • úprava obsahu a titulkov
  • tvoríme aplikáciu
 • HTML formuláre
  • ako sa tvoria formuláre
  • typy formulárových polí: text, číslo, oblasť textu,  farba, dátum, výberové pole, radio button a checkbox
  • hotové možnosti: predpísaný text a overovanie hodnoty
  • atribúty akcia a metóda
  • tvorba jednoduchých formulárov
 • Spracúvanie formuláre v PHP
  • spolupráca HTML a PHP cez značku name
  • spracovanie formuláru
  • spôsoby odoslania formulára:
   • na tú istú stránku
   • odoslanie formuláru na stránku skriptu a rozhodovanie
   • odoslanie na web stránku
   • presmerovanie cez funkciu header
  • ochrana dát alebo overovanie na strane skriptu
 • Práca so súbormi
  • čo sú to súbory
  • textové súbory a binárne súbory
  • práca so súbormi na odkladanie a čítanie dát
  • otváranie súborov a módy
  • vkladanie riadkov do súborov
  • čítanie po riadkoch
  • tvorba praktických príkladov spolu so súbormi
 • Databáza nad súbormi
  • pojem záznam a riadky a stĺpec
  • tvorba dátových súborov
  • vkladanie dát cez formulár
  • čítanie dát cez while cyklus
  • databázová aplikácia obchod a produkty a užívatelia
 • Praktická tvorba alebo príklady, ktoré spravíme na kurze
  • galéria obrázkov
  • webstránka s menu a podstránkami
  • kniha návštev alebo jednoduchá databáza na súbore
  • anketa
  • počítadlo návštevníkov
 • Prenos súborov na webhosting a sfunkčnenie webstránky
 • Diskusia

PHP II. pre mierne pokročilých - úvod do objektového programovania

 • Úvodná diskusia
 • Nastavenie Apache servera a PHP jazyka
  • najčastejšie problémy v praxi
  • na čom “bežia” moje web stránky
  • čo môžem nastaviť a čo je pevné
  • nastavenia Apache prakticky: stránky typu 404 a errordocument, port, vykonávané dokumenty a procesy server, listovanie adresára, prístup do adresára a zakázanie prístupu, httpd.conf alebo .htaccess
  • základné Nastavenie PHP
  • ako môžem meniť nastavanie servera – PHP.ini alebo ini_set
 • Tvorba nových funkcií a bezpečnosť cez require
  • tvorba nových funkcií
  • parametre funkcií
  • výroba nových funkcií
  • Return alebo vracanie hodnôt
  • Include vs. require
 • Superglobálne premenné SESSION a COOKIE
  • čo je to SESSION
  • kde je uložené
  • ako sa prehliadač kontaktuje so serverom
  • registrácia SESSION premenných
  • vkladanie a čítanie dát do SESSION
  • registrácia PHP SESSION ID a kradnutie hodnoty
  • Cookie premenné
  • bezpečnosť COOKIE premennej
  • registrácia cez set_cookie
  • platnosť SESSION a COOKIE premennej
  • tvorba praktického príkladu
 • Práca s Emailom
  • posielanie emailu cez funkciu mail
  • posielanie emailu s hlavičkou
  • nastavanie emailu
  • posielanie prílohy
 • Serverové premenné
  • SERVER a jeho premenné
  • čo vieme o návštevníkovi
 • Tvorba praktickej aplikácie – programujeme štatistiku návštevnosti
 • Pokročilá práca so súbormi
  • tvorba adresárov
  • čítanie celého súboru
  • mazanie súborov
  • bezpečnosť súborov
 • HTTP hlavička
  • funkcia HEADER aj jej možnosti
  • názov skriptu
  • ako funguje HTTP hlavička a prehliadač
 • Dynamické generovanie dokumentov Obrázky, Word, Excel
  • ako fungujú dynamické dokumenty
  • princíp Word dokumentov
  • princíp Excel dokumentu
  • generovanie obsahu a tvorba dokumentov s dynamickými dátami
  • tvorba obrázkov alebo GD2 knižnica
  • jednoduchý príklad na obrázky alebo ako vytvoriť capcha obrázok
 • Bezpečnosť PHP skriptov
  • čitateľnosť
  • prípony
  • chybové hlášky
  • postupy hackerov
  • ako sa brániť
  • logovanie a sledovanie udalostí
  • Inlcudovanie za podmienky
  • vykonávanie za podmienok
  • adresáre pre skripty, pre súbory, obrázky a pre obsah
 • Zabezpečenie formulárov alebo XSS útok v praxi
  • základné zabezpečenie
  • čo je to XSS útok
  • ako sa brániť
 • Hashovanie a heslovanie – MD5
 • Úvod objektového programovania
  • čo je to objekt
  • rozdiel medzi objektom a funkciou
  • tvorba nového objektu
  • použitie objektu
  • rozdiel medzi funkciou a objektom
  • používanie a praktické cvičenia
 • Objekty v praxi – tvoríme PDF dokument
  • zakladáme objekt PDF
  • používame objekt PDF
  • vkladáme dáta
  • referenčná príručka a príkazy pre PDF knižnicu
  • exportujeme PDF
 • Úvod do problematiky SQL databáz
  • čo je to SQL databáza
  • MySQL a pripojenie pomocou objektu
  • objektové pripojenie cez MySQL
  • čítame dáta na obrazovku
 • Diskusia

Tvorba webstránok III. - JavaScript, CSS3, AJAX a jQuery

Úvod do moderných a pokročilých webových technológií

 • Trendy a novinky v oblasti
 • HTML, XML, XHTML, HTML5 a DHTML
 • Skriptovacie jazyky JS , PHP, ASP
 • WEB2, AJAX, jQuery
 • Ukážky hotových riešení: LightBox a iné
 • Ako tvoriť moderný web, dostupné a možné technológie
 • Technológie, ukážky, postupy a výhody moderných prvkov

 • Hra na schovávačku alebo keď webstránka má v sebe viac, než je vidieť

Kaskádové štýly CSS, CSS2 a CSS3

 • Čo je to CSS
 • Jednotky pre zápis štýlov
 • Interpretácia prepojenie s HTML
 • Priamy zápis CSS štýlov do HTML
 • Triedy a identifikátory
 • Subtriedy a podvlastnosti
 • Externý štýlopis
 • IE hacks – špeciálny zápis pre prehliadače Internet Explorer

 • Jadrá prehliadačov a priraďovanie vlastností podľa prehliadača

Pokročilé CSS vlastnosti

 • Práca s textom
 • Práca s pozíciami
 • Výplň, grafika a orámovanie
 • Attribute selectors
 • Definícia farieb HLS, HLSA, RGBA
 • Priehľadnosť - opacity
 • Box model
 • Ostatné moduly: web font, media queries

Práca s pozíciami odstavcov

 • Absolútna pozícia
 • Relatívna pozícia
 • Fixná pozícia
 • Iné možnosti umiestnenia + vlastnosti margin

Praktické CSS príklady

 • Grafický design - 2 stĺpce pomocou tagu DIV
 • Galéria obrázkov
 • Jednoduché CSS vertikálne menu
 • Horizontálne menu jednoduché, zložené a stromové

JavaScript - úvod do skriptovacieho jazyka

 • Kedy sa využívajú lokálne skriptovacie jazyky
 • Zápis a interpretácia JavaScriptu
 • Výhody, nevýhody
 • Základné eventuality v jazyku JavaScript
 • Nanášanie eventualít
 • Prvé príkazy funkcia alert()
 • Príkazy document.write
 • Zmena štýlov cez JavaScript
 • Ovládanie častí stránok pomocou skriptu
 • Jednoduché menu cez čistý JavaScript
 • Tvorba vlastných funkcií

Prepojenie HTML, CSS, JavaScript - selektory

 • ID selektor
 • Názov prvku a trieda
 • Selektor document.getElementById
 • Vlastnosti style a value
 • innerHTML a className

Úvod do jQuery

 • Keď všetko sa dá ľahšie
 • Neprogramuj - rob
 • Princíp a použitie jQuery do webstránky
 • Jednoduché selektory
 • Jednoduché príkazy
 • Ovládanie jQuery pomocou JavaScriptových eventualít
 • Tvorba animovaného menu
 • Otváracie okná na web stránkach
 • Animácie a prechody
 • Funkcia load alebo ako funguje AJAX

Praktické príklady a hotové riešenia, ktoré programujeme a tvoríme priamo na kurze

 • Viacstĺpcová moderná webstránka a využívanie absolútnych pozícií
 • Animované menu cez CSS3
 • Animované menu cez JavaScript a jQuery
 • Záložkový systém na web stránke
 • Ošetrovanie formulárových prvkov
 • Fotogaléria pomocou LightBox
 • Online kontrola údajov na stránke

Tvorba webstránok I. - HTML, CSS základy, praktické CSS + úvod do JavaScript a PHP

Úvod do problematiky tvorby www stránok

 • HTML 4.01, XHTML, HTML5, www a web server
 • Trendy vo výrobe webových stránok
 • HTTP, HTTPS, FTP - protokoly v praxi
 • Editory na tvorbu webových stránok - porovnanie
 • Princíp tvorby webových stránok: HTML, CSS a skriptovacie jazyky
 • Práca s programom na tvorbu a editovanie: Notepad2
 • Čo všetko môžeme vkladať do webovej stránky

Práca so súbormi

 • Uloženie stránky
 • Otvorenie stránky
 • Optimalizácia
 • utf-8 alebo ako na jazykovú sadu a jazyk web stánky

Základné princípy značkovacieho jazyka HTML

 • Základné príkazy a vkladanie HTML kódu do stránky
 • Ako sa vytvára webová stránka
  • hlavička stránky
  • telo stránky
  • kódovanie stránky
  • nastavenie dokumentu
 • Párové a nepárové značky
 • Formátovanie textu a odstavcov, B I U STRONG EM a BR
 • Nadpisy H1 - H6
 • Práca s odstavcami - P
 • Práca s oddielmi - DIV
 • Obrázky - IMG
  • vkladanie obrázkov
  • typy používaných obrázkov
  • používanie obrázkov ako pozadia
  • popisovanie obrázkov
 • Hypertextové odkazy - A
  • textové odkazy
  • obrázkové odkazy
  • odkaz na e-mail
  • odkaz na stránku mimo našej domény
  • absolútna cesta odkazu
  • relatívna cesta
  • odkazy na iné súbory - na stiahnutie
   • PDF
   • dokumenty Microsoft Word a Microsoft Excel
   • obrázky
   • iné
 • Zoznam UL OL LI
  • číslovaný
  • odrážkový
  • využívame zoznam na tvorbu navigačného menu
 • Tabuľky TABLE TR TH TD
  • zápis
  • používanie
  • tvorba záhlavia, riadkov, buniek
 • Rámce a iframe - IFRAME
 • Iné HTML tagy
 • HTML parametre, ktoré sa nepoužívajú
 • HTML tagy, ktoré sa nepoužívajú
 • validátor web stránok alebo automatická kontrola správnosti web stránky

Moderné princípy web stránok a príkazy jazyka HTML5

 • rozdiely medzi verziami HTML
 • prístupnosť
 • sémantické elementy a správna štruktúra web stránky

 

Základy a princípy jazyka CSS

 • história CSS jazyka a verzie CSS 1, 2 a CSS 3
 • Tvorba moderných webových stránok, využívanie CSS na zadávanie štýlu
  • oddelenie grafiky od textu
  • merné jednotky - percentá, PX, EM a REM
  • vkladanie CSS štýlu
   • selektory v CSS jazyku
   • priamy štýlopis
   • CSS zápis priamo v HTML súbore
   • CSS zošit
   • nanášanie cez identifikátor
   • nanášanie štýlu cez triedu - class
 • textové efekty
  • farba písma
  • práca s fontom
  • štýly písma
  • ostatné CSS príkazy
 • grafické efekty
 • práca s pozadím - farba, obrázok a farebný prechod
 • práca obrázkami na pozadí
 • práca so zarovnávaním
 • box model a vlastnosti veľkosti, odsadenia a obrysy objektov
 • šírka a výška HTML elementov
 • preberanie referenčnej CSS príručky
 • nanášanie CSS jazyka priamo na elementy a atribút STYLE
 • Tvoríme svoju prvú hotovú webovú stránku
  • nastavujeme menu
  • tvoríme štruktúru
  • vytvárame obsah
  • nastavujeme vzhľad cez CSS štýl
  • vytvárame a vkladáme grafiku
  • kopírujeme stránku a linkujeme menu
  • editujeme obsah podstránok
 • FTP a domény, publikujeme webovú stránku
  • aký webhosting budeme potrebovať
  • akú doménu si zvolíme
  • registrujeme si bezplatný webhosting a stránku kopírujeme na webový server

Vlastnosti stránky a jej nastavovanie

 • Ako tvoriť grafický design
 • Práca s rámcami, princíp, využitie (výhody - nevýhody), ukážka
 • Hypertextové odkazy, tvorba odkazov
 • Spájanie stránok pomocou hypertextových odkazov

Tretí deň kurzu: 

Ďalšie príklady na HTML a CSS, ďalšie CSS príklady pre efektívnu tvorbu webových stránok:

 • CSS selektory
  • nanášanie CSS jazyka NIE priamo
  • selektor - názov HTML tagu
  • selektor - názov triedy
  • selektor - identifikátora
  • selektor - rodič a potomok 
 • Tvorba stĺcov v obsahu - CSS Float
  • ako sa tvoria stĺpce v HTML
  • zastaralé technológie - HTML tabuľky
  • univerzálny DIV odiel
  • vlastnosť FLOAT a jej nastavenie
  • zrušenie obtekania a vlastnosť CLEAR
 • Tvoríme ďalší príklad a novú hotovú webovú stránku
  • nastavujeme menu, tentokrát vyžívame zoznam
  • tvoríme novú grafiku
  • nanášanie vlastností cez identifikátor
  • nanášanie štýlu cez triedu - class
  • tvoríme viacstĺpcový design stránky
  • ukladáme 2 odstavce vedľa seba - vlastnosť float
  • pracujeme s relatívnymi pozíciami
  • upravujeme obsah
  • dokončujeme webovú stránku

CSS3 a grafické efekty, ktoré nám nesmú chýbať:

 • zaoblenie rohov
 • tiene písma a tiene objektov
 • efekt animácie a prechody

JavaScript a PHP začiatočník:

 • Trendy a noviny v oblasti tvorby webových stránok, možnosti programovacích jazykov PHP, ASP, .NET, Java, JavaScript - diskusia
 • Serverové a lokálne skriptovacie jazyky - princíp a rozdiel
 • Čo je to JavaScript
  • princíp funkčnosti
  • základné vlastnosti jazyka
  • syntax a zápis
 • Zápis jednoduchých eventualít do HTML kódu
  • základné typy eventualít
  • onclick
  • onmouseover
 • PHP
  • kde všade sa dá PHP využiť
  • serverový jazyk a jeho princípy
  • inštalácia a princíp funkčnosti Apache servera
  • čo je to PHP
  • princíp vkladania skriptov HTML do stránok
  • základné funkcie PHP, rozdiel medzi PHP a HTML
  • jednoduchá aplikácia na výpis textu na obrazovku a príkaz echo
 • Princíp tvorby modernej dynamickej stránky s použitím skriptovacieho jazyka PHP
  • rozdelenie webovej stránky na design a text
  • príkaz include
  • direktíva $_GET
  • rewrite mód a zloženie adresy

 

Odborná diskusia s lektorom

 • Trendy vo vývoji HTML a CSS jazyka
 • responzívny webdesign a mobilné aplikácie, CSS grid
 • Aké webové stránky sa ľuďom páčia
 • Aký typ grafiky si zvoliť
 • Webhosting, ceny, služby, prieskum trhu
 • Domény, registrácia, možnosti
 • Diskusia s účastníkmi

MySQL a SQL jazyk I. - inštalácia, správa, úvod do databáz a SQL programovanie

 • Úvod do databáz a SQL
  •  čo je to databáza
  •  čo je to databázový server
  •  čo je to SQL
  •  rozdiely medzi platformami alebo ako sa vo svete SQL a databázových riešení vyznať
 • Základné pojmy v prostredí databáz a SQL servera
  • databáza
  • relačná databáza
  • databázový server
  • tabuľka
  • pole
  • záznam
  • relácia
  • funkcia
  • dotaz
 • Úvod do databáz MySQL
  • možnosti inštalácie
  • inštalácia
  • základné nastavenie
  • spustenie MySQL servera
  • prihlásenie na MySQL server lokálne
  •  prihlasovanie sa na sieťový server
 • Databázové schémy
  •  ako sa tvorí návrh
  •  spôsob kreslenia návrhov
  •  ako sa vo svete databáz premýšľa
  •  odkladanie dát a správne triedenie
  •  databázové štruktúry a schémy
  •  plošná schéma
  •  relačná schéma
 • Úvod do jazyka SQL
  • čo je to SQL
  • databázové platformy SQL a ich rozdiely
  • základná syntax jazyka SQL
  • všeobecné príkazy pre prácu s MySQL serverom
  •  rozdelenie SQL príkazov
 • Dátové typy
  •  Čo sú to dátové typy
  •  rozdelenie dátových typov
  •  preberanie a prehľad dátových typov
 • SQL konzola
  •  Práca s konzolou
  •  logovanie záznamov
  •  práca s oknom
  •  opakovanie príkazu
  •  vkladanie príkazov
  • delimiter
 • Vytváranie dátovej štruktúry
  • vytváranie databáz, príkaz CREATE DATABASE a USE
  • vytváranie tabuliek, príkaz CREATE TABLE
 • Modifikácia dátovej štruktúry
  • úprava databáz, príkaz ALTER DATABASE
  • mazanie databáz, príkaz DROP DATABASE
  • úprava tabuliek, príkaz ALTER TABLE
  • mazanie tabuliek, príkaz DROP TABLE
 • Modifikácia dát v tabuľkách
  • vkladanie dát do tabuliek - príkaz INSERT
  • úprava dát v tabuľkách - príkaz UPDATE
  • mazanie dát z tabuliek - príkazy DELETE, TRUNCATE
 • Výber dát z tabuliek
  • úvod do práce s príkazom SELECT
  • horizontálne a vertikálne filtrovanie záznamov
  • zoraďovanie výberu - ORDER
  • výber unikátnych záznamov
  • výber určitého počtu záznamov LIMIT
 • Import dát
 • SQL transakcia
 • Zálohovanie dát
 • Webový prístup cez PhpMyAdmin
  • spustenie programu
  • práca s programom
   • prehľad obrazovky
   • výber tabuliek
   • výber databáz
   • práca s dátami
  • pracovné prostredie
  •  tvorba nových databáz
  •  tvorba nových tabuliek
  • práca s dátami
  • import
  •  export
  •  SQL príkazy
 • Heidi SQL – inštalácia a používanie
 • Tvorba praktických príkladov
 • Diskusia

MySQL a SQL II. - pokročilé SQL, relačné databázy a Workbench

 • Opakovanie a diskusia
 • Čo sú to dátové relácie
 • Dôvody používania relačných vzťahov
 • Vytváranie relačnej dátovej štruktúry
  • typy relácií
  • 1:1, 1:N, M:N
  • vytváranie relačných tabuliek
  • spôsob prepájania a logika tvorby tabuliek
  • práca s indexami
  • kľuče
  • práca s unikátnymi indexami
 • praktické príklady a cvičenia relácií
 • Nové tabuľky na základe dát
  •  Pohľadové tabuľky – VIEW
  •  čo sú to pohľady
  •  správa pohľadov
  •  zobrazenie dotazu nad pohľadom
  •  mazanie pohľadov
  •  Nové tabuľky na základe SELECTov
 • Výber z viacerých tabuliek naraz
  • príkaz JOIN
  • spôsoby vnorených dotazov
  • SELECT z viacerých tabuliek za použitia WHERE filtrovania
  • INNER
  • LEFT
  • RIGHT
  • optimalizácia dotazu
  • úvod do technológií ladenia dátovej štruktúry
  • práca s indexami
 • Praktické príklady
  •  knižnica
  •  e-shop
 • MySQL WorkBench
  •  Inštalácia
  •  spustenie
  •  tvorba sedenia a pripájanie sa k databázovým serverom
  • úvod do práce s programom
  • základné funkcie, pravidlá a prostriedky
  • práca s tabuľkami a dátami
  • administrácia servera
  • úvod do modelovania dát
  • tvorba diagramov a dátovej štruktúry podľa návrhu
  • reverzné inžinierstvo
  • ako dostať nákres do SQL jazyka
  • návrh databáz
  • tvorba tabuliek bez nutnosti programovania
  • práca s programom
 • Pokročilý výber dát z tabuliek
  • agregačné funkcie a výpočty v tabuľkách
  • základné matematické operácie, SUM, AVG, COUNT, MIN, MAX
  • dátumové funkcie
  • textové funkcie
  • šifrovacie a hashovacie funkcie
 • Mysql Dump  - záloha a obnova cez príkazový riadok
  • zálohovanie databáz
   • export dát
   • import dát
 • Praktické príklady
  • banka
  • predajňa
  • iné – podľa požiadaviek účastníkov

 

Pokročilé webstránky - HTML5 a CSS3

Čo je to HTML5

 •  Rozdiely oproti HTML4.01, xHTML, DHTML ...
 •  Nezmyslel s menom xHTML a zlé návyky
 •  HTML obsah, forma a grafika
 •  Zásuvné moduly
 •  Prístupnosť
 •  Čo sa môže v štandarde zmeniť
 •  Budúcnosť  webových stránok alebo aplikácií
 •  Validácia kódu
 •  Kontrola kódu – dostupné nástroje v prehliadači
 • Prosím zoznámte sa
  •  Definícia
  • Znaková sada
  •  Nové elementy
  •  Odstránené elementy
  • … Alebo HTML dinosauri
 • Nové elementy a selektory
  • Správna konštrukcia web stánky
  • Kontajner webu
  • Header, footer, section, article, aside a nav
  • Selektory
  • Podpora prehliadačov
  • Príklady
 • Kreslíme po ploche – Canvas
  •  Čo je to plátno
  •  Súradnice
  •  Podpora prehliadačov
  •  JavaScript a canvas
   • Základné príkazy
   • Obsluha
   • Transformácie
   • Ovládanie
 • Multimédiá v HTML5
  •  Prečo Apple na svojich iOS zariadeniach bojkotuje Flash ?
  •  Je Flash na ústupe alebo sa multimédiá majú robiť výslovne práve pomocou Flashu ?
  •  Bezpečnosť multimédií
  •  Podpora multimédií v HTML
  •  Audio
  •  Video
  •  Podpora prehliadačov
  •  Kodeky
  •  Ovládanie
  •  Multimédiá a JavaScript príkazy
 • Geolikácia v HTM5
  •  Čo vlastne viem o návštevníkovi
  •  Informácie od servera napr. od PHP
  •  Poloha
  •  Podpora zo strany prehliadačov
  •  Využitie v praxi
  •  Ochrana súkromia
 • Formuláre v HTML5
  •  Čo o formulároch vieme
  •  Potreba nových prvkov
  •  Pôvodné HTML formulárové prvky
  •  Nové HTML elementy
  •  jQuery a virtualizácia HTML5 elementov
  •  Podpora prehliadačov
  •  Kontrola prvkov
  •  Atribúty placeholder, autocomplete, pattern, min, max a autofocus
  •  Datalist a praktické využitie
  •  Validácia formulárov jednoduchšie
  •  Praktické príklady
 • Úložisko na strane klienta – webstorage a websql
  •  Session na stránke servera napr. v PHP
  •  Cookie – výhody a nevýhody
  •  Podpora prehliadačov
  •  Ukladanie dát do lokálneho úložiska
  •  Výber dát a ich platnosť
  •  Web sql
  •  JSON polia v HTML5
 • Praktické príklady a diskusia
 • Odporučené zdroje čerpania informácií

 

CSS3 - pripraviť sa, odložiť Photoshop, štart!

 • História CSS, CSS2 a CSS3
 • Podpora prehliadačov
 • Trendy v CSS
 • Tabuľky, odstavce, konštruktory
 • Referenčná príručka CSS3
 • Ukážky a príklady na úvod
 • Kombinácia HTM5+CSS3 =dokonalý web
 • Príkazy a nové možnosti v CSS
  • Selektory
  • Box Model
  • Pozadia a orámovanie
  • Textové efekty
  • 2D/3D Transformácie
  • Animácie a prechody
  • Fonty, webfonty, vlastné fonty
 • Praktické využitie
 • Responzívny design v CSS
  •  Potreba
  •  Mobilné verzie web stránok
  •  Ukážky
  •  Google a mobilné verzie webstránok
  •  Hlavné menu
  •  Rámce stránky
  •  Verzia pre počítače, tablet a telefóny = už iba jeden web
  •  m.domena.sk – správne riešenie ?
  •  Čo vieme spraviť cez CSS a čo nie
  •  Praktické príklady

Pokročilé webstránky - jQuery a JavaScript pokročilý

 • Pohľad na modernú webstránku
  • Dnes využívané technológie
  • HTML5 a podpora JavaScriptu
  • Vývoj jazyka JavaScript
  • Podpora prehliadačov
  • Čo všetko vieme spraviť dnes na webe
 • Píš menej, urob viac – jQuery
  • Čo je to knižnica jQuery
  • Ako sa v jQuery programuje
  • Čo budeme potrebovať
  • Nástroje na ladenie skriptov
  • Dostupnosť a verzie
  • Výhody a nevýhody
  • Čo sa robí cez jQuery a čo cez CSS a HTML5
 • Pripájame do stránky jQuery
  • Aktuálna verzia
  • Podpora IE
  • Čo je to plná verzia a čo jQuery min
  • Prvý príklad
 • Predstavme si dôležité možnosti a funkcionality
  •  Funkcie
  •  Prístup k objektom
  •  Animácie
  •  Interaktivita
  •  Hotové riešenia
   • Kalendáre
   • Tabuľky
   • Záložkové systémy
   • Obrázkové galérie
   • Iné ...
 • Začíname programovať v JavaScripte za pomoci jQuery
  •  Elementy, selektory a atribúty
  •  Objektový model dokumentu – DOM
  •  Vlastné selektory a pozičné selektory
  •  Vyberáme a pristupujeme na objekty cez
   • Názov
   • Atribút
   • Triedu
  •  Prvé príkazy: .html, .text, .css, .hide, .show, .toggle, .addClass
  •  Syntax „jazyka“
  •  Ostatné selektory: všetko, tagy v tagoch, podľa obsahu, podľa potomkov, podľa atribútov, pod, .hide, .showxy
  •  Tagy podľa hodnoty atribútu a iné
  •  Pozičné selektory v praxi – tabuľky a zoznamy
  •  Pracujeme s DOM
   • Zabudnime na onclick = “moja funkcia();“ – máme niečo lepšie
   • Skrývame a odkrývame na jeden klik
   • CSS ešte efektívnejšie
  •  jQuery plugin – kontrolujeme formuláre na 1 riadok
  •  jQuery – kontrolujeme formuláre na 5 riadkov
  • JavaScript - kontrolujeme formuláre na 10 riadkov
 • Nový selektor - Hľadáme texty :contains
 • jQuery a udalosti
  •  Čo sú to udalosti
  •  Priame nanášanie udalostí – eventuality
  •  Prepojenie eventualít a jQuery
  •  Obsluha udalostí
  •  Obsluhujeme selecty a sledujeme hodnoty
  •  Zväzujeme udalosti .bind
   • Zisťujeme pozíciu kurzora
   • Zisťujeme informácie o objektoch
   • .mouseenter vs. .mouseover
   • Ostatné udalosti: mousedown, mouseup, mouseleave
   • Nanášame na objekt viac udalostí
   • pageX a pageY
  • Obsluhujeme klávesnicu
   • Sledujeme stlačené znaky
   • Kontrolujeme vstupy
   • Focusin, focusout
 • Efekty za pár sekúnd
  • Neprogramujme – používajme
  • Css vlastnosti display a opacity
  • Show, hide, toogle, fadein, fadeout a vlastnosti duration
  • Slideup, slidedown, slidetoogle
  • Programujeme fotogalériu
 • Pokročilé grafické efekty a animácie
  • .animate a jej vlastnosti
 • jQuery a vstavané AJAX funkcie
  •  Z čoho sa Ajax skladá
  •  Využívanie $.ajax
  •  Čítame externý obsah bez nutnosti refreshu celého prehliadača
  •  Jednoduchý príklad – hodiny
  •  Tvoríme záložkový AJAX systém
  •  Spracúvame hodnoty z formulára cez Ajax
  •  Rozdiel medzi požiadavkami POST a GET
 • Programujeme praktické príklady
 • Diskusia

Tvorba webstránok II. - webdesign, grafika na webstránkach a CSS pokročilý

Zopakovanie HTML tagov, ktoré budeme potrebovať

 • práca s textom
 • práca s odstavcami
 • oddiely a časti webstránky
 • obrázky a pozadia
 • odkazy
 • Grafika na webstránkach
  • na čo sa používajú obrázky
  • kedy sa používajú pozadia
  • rozdelenie grafických formátov
   • jpg
   • png8 a png24
   • gif
   • animácie
  • použite grafických formátov
  • ako nájdem vhodnú grafiku
  • drobné úpravy nad grafikou
   • zmena veľkosti
   • zmena farebnosti
   • odstránenie pozadia
 • ​Vektorová grafika na web stránkach alebo budúcnosť webdesignu
  • SVG formát
  • volanie cez príkazy obrázka
  • príkaz SVG
  • nastavenie
 • Zopakovanie CSS jazyka
  • CSS I., CSS II. a CSS III.
  • selektory
  • syntax
  • farby
  • zápis CSS štýlu
   • priamo
   • knižnica v HTML súbore
   • externý súbor
   • výhody / nevýhody
 • Pokročilé CSS funkcie a možnosti
  • práca s textom
  • fonty a písma
  • vlastné písma
  • CSS Box Model - padding, margin a floatovanie
  • orámovanie Border a Outline CSS
  • vlastnosť border-box
  • vlastnosť display
  • pozície v CSS - absolútna, relatívna a fixná
  • pozičné príkazy left, top, right a bottom a ich vzťah ku pozícii
  • "NulaNula" alebo odkiaľ sa počítajú pozície
  • animácie a prechody
  • tieň objektu
  • zarovnanie objektov
  • zaobľovanie rohov a tvorba kruhov
 • Tvoríme HTML a CSS šablóny
  • návrh grafiky
  • návrh menu
  • tvorba menu
  • pozadia, ikony a obrázky
  • príprava obsahu
  • externý štýlopis
  • ako na grafiku - čo viem urobiť v CSS-ku
  • tvorba šablóny
 • nástroje pre vývojára alebo DEVELOPERS TOOLS v prehliadači
 • Prekresľujeme z príkladov
  • základom je aby po kurze účastníci vedeli kopírovať vizuálne vzhľad z predlohy a vedeli to vytvoriť a zapísať do HTML a CSS kódu, preto sú súčasťou kurzu aj nasledujúce cvičenia:
   • prekresľovanie rôznej grafiky do HTML a CSS
   • kontrola a vyhodnocovanie
   • zapracovanie šablóny do webstránky
 • Záverečná diskusia a priestor na otázky

Tvorba webstránok IV. - JavaScript a JSON

Čistý JavaScript

 • Úvod do jazyka
 • História
 • Podpora prehliadačov
 • Knižnice a frameworky
 • Čo vlastne JavaScript vie
 • Čo s JavaScriptom neurobíme

Začíname programovať

 • Spôsob spúšťania skriptu a jeho eventuality
  • skript
  • eventuality
  • funkcie
  • externé súbory

Syntax jazyka

 • Spôsob zápisu a syntax
 • Premenné a spôsob zápisu
 • Typy premenných
 • Konštanty
 • Polia
 • Objekty
 • Zápis premenných do textu, resp. do stránky
 • Tvorba funkcií a vkladanie parametrov
 • Vlastnosť this a jej využitie
 • Výstup funkcií - return
 • Rozdelenie premenných na privátne, lokálne a automaticky globálne

HTML Objekty v JavaScripte alebo DOM model

 • Čo je to DOM
 • Hľadanie elementov alebo práca so selektormi
 • Nanášanie vlastností
 • Zmena atribútov
 • Príklad blikajúcej žiarovky
 • Príklad odkrývania častí webstránky

Nástroje prehliadača

 • Konzola
 • Chyby v JS a ich ladenie

Výpis na obrazovku

 • Document.write
 • InnerHTML
 • Rozdiely
 • Alert
 • Messagebox a return

Podmienky

 • Podmienka IF
 • Operátory
 • Praktické príklady
 • AND a OR alebo keď jedna podmienka nestačí
 • Negatívna časť podmienky - časť ELSE
 • ELSE IF
 • Podmienka SWITCH
 • Praktické príklady

Cykly

 • Problematika cyklov
 • Využívanie cyklov
 • Cyklus for
  • syntax
  • vyžitie
  • praktický príklad
 • Cyklus While
  • syntax
  • vyžitie
  • praktický príklad
 • Cyklus Foreach
  • syntax
  • vyžitie
  • praktický príklad
 • Zastavenie cyklov - break
 • Riadiaca premenná

Časovač v JavaScript

 • Funkcie na spúšľanie časovača
 • Nastavenie času a funkcie
 • Zastavovanie
 • Príklad s hodinami

Formuláre

 • JavaScript a formuláre
 • Komunikácia cez vlastnosti name a id
 • Čítanie hodnôt
 • Zápis do formulárových prvkov
 • Validácia formulára

JSON

 • Čo je to JSON
 • Spôsob zápisu
 • Čítanie dát
 • Tvorba zoznamov
 • Čítanie z databázových súborov

Praktické príklady

 • Nasadzovanie JavaScriptu
 • Riešenie otázok účastníkov kurzu
 • Zhrnutie vedomostí na praktických príkladoch
  • menu
  • hodiny
  • záložky
  • otváracie okná priamo v stránke
  • galéria obrázkov, alebo keď si lightbox programujeme sami
  • práca s formulármi
  • iné

Pokročilé webstránky - Responzívny webdizajn a tvorba šablón pre CMS systémy

 • Ako na responzívny web design, čo musím vedieť
  • zopakovanie úvodu do tvorby web stránok
  • čo je web stránka a čo je web aplikácia
  • HTML 4.01 - aké príkazy nám dnes ostali
  • HTML5
  • CSS 1 a 2 - zopakovanie základných selektorov
  • selektory jazyka CSS3
  • jazyk CSS dnes
  • rýchle prebehnutie referenčnej príručky a prebehnutie CSS vlastnosti, ktoré sa bežne využívajú
  • BOX model v roku 2015
  • správanie sa prehliadačov pri počítaní box modelu
  • veľkosť písma a prístupnosť
  • Skrolovacie web stránky, microsites a parallax efekty
 • CSS3 vlastnosti ktoré sú dnes bežné, alebo ide to aj bez Photoshopu
  •  spracovanie grafického návrhu
  •  tiene
  •  orámovania
  •  farebné prechody
  •  práca s pozadiami
  •  symbolika
  •  písma
  •  animácie a transformácie
  •  ostatné
 • Mobile first - alebo zalamovanie web stránok dnes
  • float vs. display vs. tabuľky
  • pozície v CSS jazyku a spoľahlivosť rozmerov
  • počítanie pozícií
  • percentá a pixely
 • Praktický príklad a tvorba bežnej šablóny
  • prekresľovanie z grafického návrhu
  • premýšľanie systémom Mobile first
  • stĺpce, dáta, obrázky - začíname premýšľať v troch dimenziách: mobil, tablet a počítač
  • kontrola a vyhodnocovanie
 • Responzívny web dizajn
  • penetrácia mobilných zariadení
  • obrazovky mobilov dnes
  • základne princípy
  • návrh obsahu
  • spôsoby zobrazenia a rozlíšenia pre:
   • počítač
   • notebook
   • mobil
   • malý tablet
   • veľký tablet
   • rozdiely pri zobrazení
  • meta značka viewport
  • CSS pixel
 • Mobilné vezie web stránok alebo neresponzívne riešenie
  • výhody a nevýhody
  • operačné systémy a podpora
  • využívanie funkcií telefónu - fotoaparát, akcelerom            eter, GPS a ostatné
 • MEDIA knižnice alebo keď "@" zmení celý web
  • čo sú to media knižnice
  • keď ide JavaScript bokom
  • príkazy @media
  • podpora prehliadačov
 • tvorba HTML5 šablón so zameraním sa na prispôsobivosť
  • kontajner a jeho veľkosť dnes
  • HTML5 príkazy a prvky nav, header, section, article a footer
  • stĺpce a rámce
  • dovolené HTML značky pri responzívnom dizajne
  • princíp obrázkov a ich štýl zobrazenia na stránke
  • tvoríme prvú jednoduchú šablónu spolu s lektorom
  • skrývame menu
  • píšeme jednoduchý JavaScript na otváranie a zatváranie menu
  • skúšame stránku ukladať na pripravené web hostingy a testujeme web
  • zopakovanie na základe otázok účastníkov
  • praktické cvičenia a zadanie pre účastníkov
 • Responzívny web hotový, ako ďalej?
  • úprava CSS na 3 krát ???
  • CSS frameworky
  • diskusia

Ďalšie praktické cvičenia na kurze:

 • vyhodnocovanie responzivity a krátky test
 • dodanie obrázkov, kde budú účastníci vyhodnocovať či sa dá a do akej miery bude návrh web stránky responzívny
 • prerábanie jednoduchej šablóny na responzívnu
 • lektor dodá grafické zadanie - obrázok s popisom veľkosti
 • prekresľovanie šablóny
 • kontrola lektora počas vypracúvania
 • účastníci budú prekresľovať aspoň 2-4 grafické návrhy, ktoré budú vopred pripravené
 • kontrola a vyhodnocovanie

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Naši lektori tohoto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť

Ing. Martin Klaučo
Ing. Martin Klaučo
Hodnotenie lektora 97,83% spokojnosť

Martin je lektor s maximálnym nasadením, je trpezlivý s bohatými prezentačnými skúsenosťami. Venuje programovaniu webov v PHP a zároveň sa špecializuje ma Office, najviac sa však venuje Excelu a analýzam dát v Exceli. V praxi sa okrem programovania intenzívne venuje vyučovaniu na STU, kde sa sústreďuje na výučbu technických predmetov.
Mgr. Radoslav Lovecký
Mgr. Radoslav Lovecký
Hodnotenie lektora 95,00% spokojnosť

Rado je dlhoročným certifikovaným lektorom so zameraním na Oracle databázy a SQL. Tieto kurzy sú zároveň jeho doménou, ale prednáša aj vyššiu úroveň Excelu, štatistické funkcie a nestratí sa ani v ostatných programoch Microsoft Office.
Ondrej Krumlovský
Ondrej Krumlovský
Hodnotenie lektora 98,75% spokojnosť

Ondrej je frontendový programátor s bohatou praxou. Spolupracoval aj na významných medzinárodných projektoch, kde získal cenné skúsenosti. Jeho vášňou sú digitálne médiá a grafika, ktorej sa tiež profesionálne venuje.
Peter Hecht
Peter Hecht
Hodnotenie lektora 98,09% spokojnosť

Peťo je lektorom od vzniku spoločnosti a hlavným zameraním je programovanie web stránok, grafika a internetový marketing. Má na svedomí vzhľad našich web stránok a je zároveň marketingovým riaditeľom. Okrem iného navrhuje, programuje, kreslí a konzultuje témy ohľadom online marketingu aj pre iné spoločnosti a nebojí sa na kurzoch podeliť sa o praktické skúsenosti a know-how.
Peter Bačinský
Peter Bačinský
Hodnotenie lektora 98,18% spokojnosť

Peter je profesionálny programátor v PHP. Spolupracoval na viacerých medzinárodných projektoch. Taktiež sa podieľa na vývoji open-source PHP knižníc. Nie je mu cudzie ani front-end kódovanie.
Ing. Ľudovít Mydla
Ing. Ľudovít Mydla
Hodnotenie lektora 97,96% spokojnosť

Ľudo je programátor s niekoľkoročnou praxou v rôznych oblastiach informatiky. Najviac ho ale baví robiť webstránky, čo aj prednáša na kurzoch.

Posledné komentáre účastníkov, ktorí už absolvovali tento kurz

Kurz Webdesignér a programátor web stránok špecialista - frontend developer a backend programátor a vyvojár od roku 2008 u nás absolvovalo už približne 53 účastníkov. Hodnotenia a reakcie sa zobrazujú iba z vyplnených hodnotení od roku 2014.
zobrazených komentárov: 50 z celkového počtu 290 priemerné hodnotenie: 98,40%
Michaela P.
18.10.2017

hodnotenie lektora:
100%
Peter Bačinský
lektor kurzu Peter Bačinský
lektor kurzu
Peter M.
18.10.2017

hodnotenie lektora:
100%
Peter Bačinský
lektor kurzu Peter Bačinský
lektor kurzu
Matej S.
15.10.2017

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu
Absolvoval/a: Tvorba webstránok II. - webdesign, grafika na webstránkach a CSS pokročilý
Vyborny kurz, napriek tomu ze uz som poznatky mal. Vyborny lektor, nestratil som pozornost pri uceni.
Šimon L.
13.10.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu
Rastislav P.
13.10.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu
Terézia J.
09.10.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu
Absolvoval/a: Tvorba webstránok II. - webdesign, grafika na webstránkach a CSS pokročilý
Výborný kurz, ktorý nadväzoval na Tvorba webstránok I. Zopakovali sme si základy a naučili sa tvoriť stránky ešte pokročilejšie. Lektor vynikajúci. Veľmi trpezlivý, ochotný všetko vysvetliť, s ideálnym tempom výučby.
Terézia J.
05.10.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu
Absolvoval/a: Tvorba webstránok I. - HTML, CSS základy, praktické CSS + úvod do JavaScript a PHP
Kurz maximálne prevýšil moje očakávania. Lektor bol veľmi trpezlivý, ochotne odpovedal na všetky otázky a výborne vysvetlil každú preberanú časť, čo sme si mohli následne vyskúšať na rôznych praktických úlohách. Vynikajúce a maximálna spokojnosť. Kurz maximálne prevýšil moje očakávania. Výborný kurz aj materiály, potešilo aj občerstvenie. Celkový dojem mám výborný.
Jozef Ch.
04.10.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu
Tomáš F.
04.10.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu
Absolvoval/a: Tvorba webstránok I. - HTML, CSS základy, praktické CSS + úvod do JavaScript a PHP
Bolo vidno, že to ovláda veľmi dobre a poradil nám keď sme sa zasekli. Navrhol veľakrát aj viacero možností ako riešenie. Tempo dobré, ochota výborná :)
Šimon L.
03.10.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu
Absolvoval/a: Tvorba webstránok I. - HTML, CSS základy, praktické CSS + úvod do JavaScript a PHP
Celkovo kurz hodnotím veľmi kladne. Počas kurzu bola vysvetlená teória spolu s príkladami, ktoré sme ihneď za pochodu aplikovali do praxe. Kurz je dobre štylizovaný a zrozumiteľný aj pre obyčajného laika.
Zuzana K.
03.10.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu
Absolvoval/a: Tvorba webstránok I. - HTML, CSS základy, praktické CSS + úvod do JavaScript a PHP
Páčilo sa mi, ako pekne, metodicky sme sa venovali tvorbe web stránok od úplných základov a postupne sme zvyšovali náročnosť. Lektor vedel prispôsobiť tempo aj slovník vysvetľovania, čo veľmi pozitívne hodnotím.
Petra M.
03.10.2017

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu
Zdeno Z.
03.10.2017

hodnotenie lektora:
100%
Peter Bačinský
lektor kurzu Peter Bačinský
lektor kurzu
Zuzana K.
03.10.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu
Absolvoval/a: Tvorba webstránok II. - webdesign, grafika na webstránkach a CSS pokročilý
Kurz sa mi páčil, školiteľ pekne postupne ukazoval jednotlivé kroky a súvislosti potrebné pri tvorbe web stránok. Lektor bol nielen dobrý odborník, ale aj dobrý pedagóg, nakoľko vedel svoje vedomosti náležite odovzdať a poskytol nám aj dobré rady.
Mario N.
25.09.2017

hodnotenie lektora:
100%
Peter Bačinský
lektor kurzu Peter Bačinský
lektor kurzu
Absolvoval/a: MySQL a SQL jazyk I. - inštalácia, správa, úvod do databáz a SQL programovanie
Velmi dobry kurz. Vyvazene mnozstvo informacii, clovek sa neciti zahlteny a po kazdom dni ma pocit, ze sa vela naucil. Jasne vysvetluje, ked je problem zastavi vyuku, poradi, popripade usmerni.
Mario N.
12.09.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu
Juraj Š.
12.09.2017

hodnotenie lektora:
100%
Peter Bačinský
lektor kurzu Peter Bačinský
lektor kurzu
Mario N.
12.09.2017

hodnotenie lektora:
85%
Peter Bačinský
lektor kurzu Peter Bačinský
lektor kurzu
Ondrej U.
18.08.2017

hodnotenie lektora:
100%
Peter Bačinský
lektor kurzu Peter Bačinský
lektor kurzu
Vladimíra B.
08.08.2017

hodnotenie lektora:
100%
Peter Bačinský
lektor kurzu Peter Bačinský
lektor kurzu
Peter F.
05.08.2017

hodnotenie lektora:
95%
Peter Bačinský
lektor kurzu Peter Bačinský
lektor kurzu
Dominik P.
03.08.2017

hodnotenie lektora:
85%
Peter Bačinský
lektor kurzu Peter Bačinský
lektor kurzu
Absolvoval/a: Tvorba webstránok I. - HTML, CSS základy, praktické CSS + úvod do JavaScript a PHP
Rozumiem, že je nemožné naučiť ľudí kódiť počas pár dní, ale myslím, že veľa ľudí v miestnosti dostalo dobrý základ, ktorý si môžu odniesť domov a pokračovať v samovýuke v praxi. :-)
Lukáš K.
03.08.2017

hodnotenie lektora:
100%
Peter Bačinský
lektor kurzu Peter Bačinský
lektor kurzu
Alica Š.
03.08.2017

hodnotenie lektora:
100%
Peter Bačinský
lektor kurzu Peter Bačinský
lektor kurzu
Iva F.
02.08.2017

hodnotenie lektora:
100%
Peter Bačinský
lektor kurzu Peter Bačinský
lektor kurzu
Mário G.
02.08.2017

hodnotenie lektora:
95%
Peter Bačinský
lektor kurzu Peter Bačinský
lektor kurzu
Linda S.
31.07.2017

hodnotenie lektora:
90%
Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu
Zuzana K.
27.07.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu
Absolvoval/a: Tvorba webstránok I. - HTML, CSS základy, praktické CSS + úvod do JavaScript a PHP
Veľmi príjemné, len škoda, že som mala len 3 dňový kurz pre začiatočníkov ale už mi to časovo nevyšlo. Veľmi milý, príjemný a hlavne sympatický pán Ing. Ľudovít Mydla.
Stanislav N.
26.07.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu
Michal K.
26.07.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu
Jana K.
25.07.2017

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu
Darina S.
25.07.2017

hodnotenie lektora:
100%
Peter Bačinský
lektor kurzu Peter Bačinský
lektor kurzu
Absolvoval/a: MySQL a SQL II. - pokročilé SQL, relačné databázy a Workbench
Kurz som absolvovala ako nadstavbu k MySQL 1 a bol skvelou možnosťou zlepšiť a rozšíriť základné znalosti. Vďaka talentu školiteľa vysvetliť danú problematiku jednoducho a zrozumiteľne, na príkladoch z praxe, som získala dostatočný prehľad a vedomosti na to, aby som sa mohla začať venovať databázam na profesionálnej úrovni. S rovnakým lektorom by som rada absolvovala aj ine kurzy, cením si jeho ochotu a profesionálne skusenosti.
Martin M.
03.07.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu
Michal M.
29.06.2017

hodnotenie lektora:
100%
Peter Bačinský
lektor kurzu Peter Bačinský
lektor kurzu
Martin M.
29.06.2017

hodnotenie lektora:
100%
Peter Bačinský
lektor kurzu Peter Bačinský
lektor kurzu
Alojz S.
28.06.2017

hodnotenie lektora:
100%
Peter Bačinský
lektor kurzu Peter Bačinský
lektor kurzu
Vladimíra G.
28.06.2017

hodnotenie lektora:
100%
Peter Bačinský
lektor kurzu Peter Bačinský
lektor kurzu
Marián H.
12.06.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu
Rastislav M.
11.06.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu
Absolvoval/a: Tvorba webstránok I. - HTML, CSS základy, praktické CSS + úvod do JavaScript a PHP
Prednášajúci bol veľmi kompetentný, odborník.Veľká spokojnosť.
Ján T.
10.06.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu
Absolvoval/a: Tvorba webstránok I. - HTML, CSS základy, praktické CSS + úvod do JavaScript a PHP
Výborne zorganizované, každý dostal blok a pero na zapisovanie, od prednášajúceho k téme dňa "ťaháky" s komentármi, kde sme si dopisovali podľa potreby vlastné. Samozrejmosťou boli rýchle a 100%-ne fungujúce počítače. Prednášajúci mal vynikajúci prehľad v problematike, vďaka svojej dlhoročnej praxi s navrhovaním stránok (dokonca aj pre banky) vedel zodpovedať aj ťažké otázky - a to sme ho nešetrili, nevedel len jednu... Kurz odporúčam pre záujemcov o zvládnutie programovania ľahších web-stránok (prvý a druhý deň) a tiež ako nevyhnutný základ, ak sa chce človek "od nuly" naučiť navrhovať pokročilejšie stránky (tretí deň - úvod do php, js atď.).
Katarína N.
09.06.2017

hodnotenie lektora:
85%
Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu
Alexander J.
05.06.2017

hodnotenie lektora:
100%
Peter Bačinský
lektor kurzu Peter Bačinský
lektor kurzu
Lyudmila P.
04.06.2017

hodnotenie lektora:
100%
Peter Bačinský
lektor kurzu Peter Bačinský
lektor kurzu
Absolvoval/a: PHP I. - základy programovania a tvorba dynamických skriptov
Som veľmi rada, že som absolvovala tento kurz, a hlavne s takým dobrým učiteľom, ktorý sa veľmi snažil nám vysvetliť maximálne možné informácie. Kurz bol veľmi intenzívny, ale to bolo dobré pre mňa. Ďakujem.
Lyudmila P.
04.06.2017

hodnotenie lektora:
100%
Peter Bačinský
lektor kurzu Peter Bačinský
lektor kurzu
Absolvoval/a: PHP II. pre mierne pokročilých - úvod do objektového programovania
Som veľmi rada, že som absolvovala tento kurz, a hlavne s takým dobrým učiteľom, ktorý sa veľmi snažil nám vysvetliť maximálne možné informácie. Kurz bol veľmi intenzívny, ale to bolo dobré pre mňa.
Tímea V.
03.06.2017

hodnotenie lektora:
100%
Peter Bačinský
lektor kurzu Peter Bačinský
lektor kurzu
Absolvoval/a: PHP I. - základy programovania a tvorba dynamických skriptov
Som clovek maximalista, ktory vzdy a vsade hlada sposoby na vylepsenie. V tomto duchu pisem, ze kurzy PHP1 a PHP2 s p. Bacinskym boli perfektne. Lektor je profesionalnym senior programatorom, ktory ma vynikajuci time-management a prirodzeny drive naucit veci na 120%. Prezradil nam take insighty zo sveta programatorov, ktore sami o seba maju hodnotu kurzu. Urcite vrelo odporucam.
Tímea V.
03.06.2017

hodnotenie lektora:
100%
Peter Bačinský
lektor kurzu Peter Bačinský
lektor kurzu
Absolvoval/a: PHP II. pre mierne pokročilých - úvod do objektového programovania
Kurz bol vyborny na kazdej stranke. Lektor bol vyborny - skuseny senior programator.
Juraj M.
25.05.2017

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu Ing. Ľudovít Mydla
lektor kurzu
Absolvoval/a: Tvorba webstránok IV. - JavaScript a JSON
Veľmi dobre vypracovaná koncepcia. Výuka v podobe prezentácie a k nej aj patričné komentáre. Ku každej kapitole bola aj ukážka na príkladoch. Lektor mal pre nás pripravené úlohy, ktoré sme mali vyriešiť. Odborná znalosť lektora na vysokej úrovni.
Ferdinand K.
03.05.2017

hodnotenie lektora:
100%
Vladislav Ladický
lektor kurzu Vladislav Ladický
lektor kurzu
Ferdinand K.
03.05.2017

hodnotenie lektora:
100%
Vladislav Ladický
lektor kurzu Vladislav Ladický
lektor kurzu
Jozef H.
28.04.2017

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu Mgr. Radoslav Lovecký
lektor kurzu


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 9 rokov ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu Webdesignér a programátor web stránok špecialista - frontend developer a backend programátor a vyvojár a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu Webdesignér a programátor web stránok špecialista - frontend developer a backend programátor a vyvojár, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.