Technical writer - Kurzy pre Technical writer

Práca Technical writer, poradenstvo pre pracovné ponuky Technical writer

Práca Technical writer, poradenstvo pre pracovné ponuky Technical writer
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, illustrator, 365, powerpoint, analytics
Čo robí Technical writer ?

Technical writer je zodpovedný za tvorbu technickej dokumentácie, ktorá jasne a presne opisuje technické procesy, produkty a služby. Hlavnou úlohou technical writera je zabezpečiť, aby technická dokumentácia bola ľahko zrozumiteľná a použiteľná pre cieľovú skupinu, vrátane používateľských príručiek, manuálov a technických špecifikácií.

Ako toto povolanie vzniklo

Povolanie technical writera vzniklo s rozvojom technológií a rastúcou potrebou jasnej a zrozumiteľnej technickej dokumentácie. Ako sa technické produkty a služby stávali čoraz zložitejšími, vznikla potreba odborníkov, ktorí by dokázali efektívne komunikovať technické informácie používateľom a technickým tímom. Technical writeri kombinujú jazykové zručnosti s technickým porozumením na tvorbu dokumentácie, ktorá podporuje používanie a údržbu technických produktov.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Technical writer

 • Tvorba dokumentácie: Písanie a úprava technických dokumentov vrátane používateľských príručiek, inštalačných manuálov a technických špecifikácií.
 • Spolupráca s tímami: Úzka spolupráca s vývojármi, inžiniermi a produktovými manažérmi na získavanie potrebných informácií.
 • Revízia a aktualizácia: Pravidelné revidovanie a aktualizácia existujúcej dokumentácie, aby zodpovedala aktuálnemu stavu produktov a služieb.
 • Tvorba vizuálnych materiálov: Vytváranie grafov, diagramov a iných vizuálnych prvkov na lepšie pochopenie technických konceptov.
 • Štandardizácia dokumentácie: Zabezpečenie, aby všetky dokumenty spĺňali firemné štandardy a boli konzistentné.
 • Správa dokumentov: Organizácia a správa technickej dokumentácie v digitálnej knižnici alebo systéme na správu dokumentov.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Technical writer

 • Nástroje na tvorbu dokumentov: Microsoft Word, Google Docs. Tieto nástroje umožňujú efektívnu tvorbu a úpravu textov.
 • Nástroje na tvorbu grafiky: Adobe Illustrator, Visio. Používanie týchto nástrojov umožňuje tvorbu vizuálnych prvkov a diagramov.
 • CMS systémy: Confluence, SharePoint. Tieto systémy umožňujú správu a zdieľanie dokumentácie.
 • Nástroje na správu verzií: Git, SVN. Používanie týchto nástrojov umožňuje sledovanie zmien v dokumentácii.
 • Analytické nástroje: Google Analytics. Tento nástroj umožňuje sledovanie používania dokumentácie a získavanie spätnej väzby.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Technical writer

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave