Servisný inžinier (Informačné technológie) - Kurzy pre servisného inžiniera (informačné technológie)

Práca Servisný inžinier (Informačné technológie), poradenstvo pre pracovné ponuky Servisný inžinier (Informačné technológie)

Práca Servisný inžinier (Informačné technológie), poradenstvo pre pracovné ponuky Servisný inžinier (Informačné technológie)
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: windows, linux, 365, outlook, teams
Čo robí Servisný inžinier (Informačné technológie) ?

Servisný inžinier v oblasti informačných technológií je zodpovedný za inštaláciu, údržbu a opravu IT systémov a zariadení. Hlavnou úlohou servisného inžiniera je zabezpečiť, aby všetky IT infraštruktúry fungovali správne a efektívne, čím podporujú obchodné procesy a spokojnosť používateľov. Servisný inžinier spolupracuje s IT tímom a externými dodávateľmi na riešení technických problémov a implementácii nových technológií.

Ako toto povolanie vzniklo

Povolanie servisného inžiniera v oblasti informačných technológií vzniklo s rastúcim využívaním technológie v podnikaní a každodennom živote. Ako sa IT infraštruktúra stala nevyhnutnou súčasťou organizácií, vznikla potreba odborníkov, ktorí by dokázali inštalovať, udržiavať a opravovať tieto systémy. Servisní inžinieri kombinujú technické zručnosti s analytickým myslením na zabezpečenie spoľahlivosti a efektivity IT infraštruktúry.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Servisný inžinier (Informačné technológie)

 • Inštalácia IT systémov: Inštalácia a konfigurácia hardvéru a softvéru podľa špecifikácií a požiadaviek projektu.
 • Údržba a opravy: Pravidelná údržba IT systémov a zariadení, identifikácia a oprava technických problémov.
 • Technická podpora: Poskytovanie technickej podpory používateľom a riešenie ich IT problémov.
 • Monitorovanie systémov: Sledovanie výkonu IT infraštruktúry a identifikácia príležitostí na zlepšenie.
 • Implementácia nových technológií: Spolupráca s IT tímom a externými dodávateľmi na implementácii nových technológií a riešení.
 • Dokumentácia: Vytváranie a udržiavanie technickej dokumentácie a postupov.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Servisný inžinier (Informačné technológie)

 • Operačné systémy: Windows, Linux, macOS. Používanie týchto systémov umožňuje správu a údržbu IT infraštruktúry.
 • Siete a bezpečnosť: Znalosti sieťových protokolov a bezpečnostných opatrení na ochranu IT systémov.
 • Diagnostické nástroje: Wireshark, Nagios. Tieto nástroje umožňujú monitorovanie a diagnostiku technických problémov.
 • Nástroje na správu dokumentov: Google Drive, Microsoft OneDrive. Tieto nástroje umožňujú správu a zdieľanie dokumentácie.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu v rámci tímu a s používateľmi.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Servisný inžinier (Informačné technológie)

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave