Recruiter, špecialista výberov (náborár) - Kurzy pre recruitera, špeciaistu výberov

Práca Recruiter, špecialista výberov (náborár), poradenstvo pre pracovné ponuky Recruiter, špecialista výberov (náborár)

Práca Recruiter, špecialista výberov (náborár), poradenstvo pre pracovné ponuky Recruiter, špecialista výberov (náborár)
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: 365, outlook, teams, excel
Čo robí Recruiter, špecialista výberov (náborár) ?

Recruiter, špecialista výberov, náborár je zodpovedný za nábor nových zamestnancov pre organizáciu. Hlavnou úlohou recruitera je identifikovať, osloviť a vybrať najlepších kandidátov na voľné pozície, čím podporuje rast a rozvoj organizácie. Recruiter spolupracuje s manažérmi a vedúcimi tímov na určení požiadaviek na kandidátov a zabezpečuje, aby bol výberový proces efektívny a profesionálny.

Ako toto povolanie vzniklo

Povolanie recruitera vzniklo s rastom organizácií a zvyšujúcou sa potrebou efektívneho a profesionálneho náboru zamestnancov. Ako sa trh práce stával konkurenčnejším, vznikla potreba špecialistov, ktorí by dokázali identifikovať a prilákať najlepších kandidátov na voľné pracovné pozície. Recruiteri – náborári kombinujú komunikačné zručnosti s analytickým myslením na zabezpečenie, aby organizácie mali prístup k talentovaným a kvalifikovaným zamestnancom.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Recruiter, špecialista výberov (náborár)

  • Nábor a výber: Vyhľadávanie, oslovenie a výber kandidátov na voľné pracovné pozície.
  • Tvorba inzerátov: Príprava a publikovanie pracovných inzerátov na rôznych platformách.
  • Vedenie pohovorov: Organizácia a vedenie pohovorov s kandidátmi, hodnotenie ich schopností a kompetencií.
  • Koordinácia s manažérmi: Úzka spolupráca s manažérmi a vedúcimi tímov na určení požiadaviek na kandidátov a výberu najlepších uchádzačov.
  • Budovanie vzťahov: Udržiavanie a budovanie vzťahov s kandidátmi a pracovnými agentúrami.
  • Správa databázy kandidátov: Udržiavanie a aktualizácia databázy kandidátov a sledovanie ich pokroku vo výberovom procese.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Recruiter, špecialista výberov (náborár)

  • Náborové softvéry: LinkedIn Recruiter, Taleo, iCIMS. Používanie týchto nástrojov umožňuje efektívny nábor a správu kandidátov.
  • Nástroje na správu dokumentov: Google Drive, Microsoft OneDrive. Tieto nástroje umožňujú efektívnu správu a zdieľanie náborových dokumentov.
  • CRM systémy: Salesforce, HubSpot. Používanie týchto systémov umožňuje správu vzťahov s kandidátmi a sledovanie náborových aktivít.
  • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu s kandidátmi a internými tímami.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Recruiter, špecialista výberov (náborár)

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave