Media planner (plánovač médií) - Kurzy pre media plannera / plánovača médií

Práca Media planner (plánovač médií), poradenstvo pre pracovné ponuky Media planner (plánovač médií)

Práca Media planner (plánovač médií), poradenstvo pre pracovné ponuky Media planner (plánovač médií)
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: analytics, 365, outlook, teams, powerpoint
Čo robí Media planner (plánovač médií) ?

Media planner (plánovač médií) je zodpovedný za tvorbu a implementáciu mediálnych stratégií, ktoré zabezpečujú efektívne umiestnenie reklám naprieč rôznymi médiami. Hlavnou úlohou media plannera je analyzovať cieľové publikum, identifikovať najvhodnejšie médiá a vytvoriť mediálne plány, ktoré maximalizujú dosah a účinnosť reklám.

Ako táto pracovná pozícia vznikla

Pracovná pozícia plánovača médií (media planner) vznikla s rastom komplexnosti reklamného trhu a potrebou efektívneho plánovania umiestnenia reklám. Ako sa reklamné kanály rozširovali a stávali sa rôznorodejšími, vznikla potreba špecialistov, ktorí by dokázali analyzovať trh, identifikovať najefektívnejšie médiá a vytvárať komplexné mediálne plány. Media planneri kombinujú analytické a strategické myslenie na optimalizáciu umiestnenia reklám a maximalizáciu ich účinnosti.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Media planner (plánovač médií)

 • Tvorba mediálnych stratégií: Vývoj mediálnych stratégií na základe marketingových cieľov a analýzy cieľového publika.
 • Analýza médií: Identifikácia a hodnotenie rôznych médií, aby sa zabezpečilo najefektívnejšie umiestnenie reklám.
 • Príprava mediálnych plánov: Tvorba detailných mediálnych plánov vrátane rozpočtov, harmonogramov a cieľových médií.
 • Monitorovanie výkonnosti: Sledovanie a hodnotenie výkonnosti mediálnych kampaní a poskytovanie odporúčaní na optimalizáciu.
 • Spolupráca s tímom: Úzka spolupráca s marketingovým, kreatívnym a media buying tímom na zabezpečenie konzistentnej a efektívnej realizácie mediálnych kampaní.
 • Správa dát: Zhromažďovanie a analýza dát o efektivite médií a sledovanosť, ktoré podporujú budúce mediálne plány.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Media planner (plánovač médií)

 • Mediálne plánovacie nástroje: MediaOcean, STRATA. Používanie týchto nástrojov umožňuje efektívne plánovanie a správu mediálnych kampaní.
 • Analytické nástroje: Google Analytics, Nielsen. Tieto nástroje umožňujú sledovanie a analýzu výkonnosti mediálnych kampaní.
 • CRM systémy: Salesforce, HubSpot. Používanie týchto systémov umožňuje správu vzťahov so zákazníkmi a sledovanie marketingových aktivít.
 • Nástroje na správu dokumentov: Google Drive, Microsoft OneDrive. Tieto nástroje umožňujú efektívnu správu a zdieľanie dokumentov.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams, MS PowerPoint. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu s tímom a externými partnermi.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Media planner (plánovač médií)

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave