Media buyer (nákupca médií) - Kurzy pre nákupcu médií / media buyera

Práca Media buyer (nákupca médií), poradenstvo pre pracovné ponuky Media buyer (nákupca médií)

Práca Media buyer (nákupca médií), poradenstvo pre pracovné ponuky Media buyer (nákupca médií)
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: analytics, 365, outlook, teams, powerpoint
Čo robí Media buyer (nákupca médií) ?

Media buyer (nákupca médií) je zodpovedný za nákup reklamného priestoru v rôznych médiách vrátane televízie, rozhlasu, tlače, digitálnych médií a vonkajšej reklamy. Hlavnou úlohou media buyera je zabezpečiť, aby reklamy boli umiestnené efektívne a v súlade s marketingovou stratégiou organizácie, čím sa maximalizuje návratnosť investícií do reklamy.

Ako toto povolanie vzniklo

Povolanie nákupcu médií (media buyera) vzniklo s rozvojom reklamy a potreby efektívneho riadenia nákupu reklamného priestoru. Ako sa reklamné kampane stávali komplexnejšími a firmy investovali viac prostriedkov do rôznych médií, vznikla potreba špecialistov, ktorí by dokázali efektívne nakupovať a optimalizovať reklamný priestor. Media buyeri kombinujú vyjednávacie zručnosti s analytickým myslením na zabezpečenie, aby reklamy boli umiestnené efektívne a prinášali maximálny návrat investícií.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Media buyer (nákupca médií)

 • Nákup reklamného priestoru: Vyjednávanie a nákup reklamného priestoru v rôznych médiách na základe marketingových cieľov a rozpočtu.
 • Spolupráca s médiami: Budovanie a udržiavanie vzťahov s médiami a reklamnými agentúrami na zabezpečenie najlepších podmienok a cien.
 • Analýza výkonnosti: Monitorovanie a analýza výkonnosti reklamných kampaní a optimalizácia nákupu médií na základe výsledkov.
 • Príprava rozpočtov: Plánovanie a správa rozpočtov na nákup médií, sledovanie výdavkov a zabezpečenie efektívneho využitia finančných prostriedkov.
 • Koordinácia kampaní: Úzka spolupráca s marketingovým tímom na zabezpečenie konzistentného a efektívneho umiestnenia reklám.
 • Správa dát: Zhromažďovanie a analýza dát o sledovanosti a efektivite reklám na podporu budúcich nákupných rozhodnutí.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Media buyer (nákupca médií)

 • Mediálne plánovacie nástroje: MediaOcean, STRATA. Používanie týchto nástrojov umožňuje efektívne plánovanie a nákup mediálneho priestoru.
 • Analytické nástroje: Google Analytics, Nielsen. Tieto nástroje umožňujú sledovanie výkonnosti reklamných kampaní a analýzu dát.
 • CRM systémy: Salesforce, HubSpot. Používanie týchto systémov umožňuje správu vzťahov s médiami a sledovanie marketingových aktivít.
 • Nástroje na správu dokumentov: Google Drive, Microsoft OneDrive. Tieto nástroje umožňujú efektívnu správu a zdieľanie dokumentov.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu s médiami a internými tímami.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Media buyer (nákupca médií)

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave