.NET programátor - Kurzy pre .NET programátora

Práca .NET programátor, poradenstvo pre pracovné ponuky .NET programátor

Práca .NET programátor, poradenstvo pre pracovné ponuky .NET programátor
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: c#, sql, aspnet
Čo robí .NET programátor ?

.NET programátor je špecialista zameraný na vývoj a údržbu aplikácií pomocou technológie .NET od spoločnosti Microsoft. Táto pozícia zahŕňa návrh, kódovanie, testovanie a nasadzovanie aplikácií, ktoré môžu byť webové, desktopové alebo mobilné. .NET programátor musí mať silné znalosti programovacích jazykov ako C# a VB.NET, ako aj schopnosť pracovať s rôznymi vývojovými nástrojmi a platformami. Okrem technických zručností je dôležité mať analytické myslenie a schopnosť riešiť komplexné problémy. S neustálym rozvojom technológií a rastúcimi požiadavkami na softvérové riešenia je úloha .NET programátora stále viac žiadaná. Táto pozícia vyžaduje, aby programátor bol neustále informovaný o najnovších trendoch a technológiách v oblasti vývoja aplikácií.

História pracovnej pozície: Pracovná pozícia .NET programátora sa začala formovať začiatkom 21. storočia, keď spoločnosť Microsoft uviedla na trh framework .NET. S rastúcou popularitou tejto technológie a jej širokým využitím v podnikových aplikáciách sa potreba špecialistov na vývoj v .NET výrazne zvýšila. .NET programátori sa stali kľúčovými pre firmy, ktoré chceli využiť robustnosť a flexibilitu .NET frameworku na tvorbu škálovateľných a spoľahlivých riešení.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu .NET programátor

 • Vývoj aplikácií: Návrh a implementácia aplikácií pomocou .NET frameworku, vrátane tvorby používateľského rozhrania a backendových služieb.
 • Testovanie a ladenie: Vykonávanie testov na zistenie a opravu chýb, zabezpečenie kvality a výkonu aplikácií.
 • Nasadzovanie aplikácií: Príprava a nasadenie aplikácií do produkčného prostredia.
 • Údržba a aktualizácia: Pravidelná údržba a aktualizácia existujúcich aplikácií, pridávanie nových funkcií a optimalizácia kódu.
 • Spolupráca v tíme: Spolupráca s ďalšími vývojármi, dizajnérmi a manažérmi na úspešnej realizácii projektov.
 • Dokumentácia: Tvorba a údržba technickej dokumentácie k vyvinutým aplikáciám.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať .NET programátor

 • Programovacie jazyky: Znalosť C# a VB.NET na vývoj aplikácií v .NET frameworku.
 • Vývojové prostredie: Používanie Visual Studio na vývoj a testovanie aplikácií.
 • Webové technológie: Skúsenosti s ASP.NET, HTML, CSS a JavaScript na tvorbu webových aplikácií.
 • Databázové systémy: Skúsenosti s SQL Server a Entity Framework na prácu s databázami.
 • API a webové služby: Znalosť tvorby a integrácie RESTful a SOAP API.
 • Verzovací systém: Používanie Git na správu verzií kódu.
 • Testovacie nástroje: Používanie nástrojov ako NUnit a MSTest na automatizované testovanie aplikácií.
 • Kurzy IT Learning: C# - základy, ASP.NET - vývoj webových aplikácií, SQL Server - administrácia a programovanie.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu .NET programátor

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave