Webmaster - Práca webmastera

Práca Webmaster, poradenstvo pre pracovné ponuky Webmaster

Práca Webmaster, poradenstvo pre pracovné ponuky Webmaster
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: html, php, javascript, wordpress, analytics, seo
Čo robí Webmaster ?

Webmaster je odborník zodpovedný za správu, údržbu a optimalizáciu webových stránok. Táto pozícia je kľúčová pre zabezpečenie plynulého chodu webových stránok, ich bezpečnosti, výkonu a dostupnosti. Webmaster sa stará o technickú stránku webových projektov, spolupracuje s vývojármi a dizajnérmi na zlepšení užívateľského zážitku a zabezpečuje, že stránky sú optimalizované pre vyhľadávače (SEO).

Ako toto povolanie vzniklo

Povolanie webmastera vzniklo s rozvojom internetu a potrebou pravidelnej údržby a správy webových stránok. Ako sa webové technológie a internetový obchod rozvíjali, firmy si uvedomili, že spoľahlivé a bezpečné webové stránky sú kľúčové pre úspešné podnikanie. Webmasteri kombinujú technické zručnosti s analytickým myslením na správu a optimalizáciu webových stránok, aby zabezpečili ich bezproblémový chod a ochranu pred kybernetickými hrozbami.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Webmaster

Hlavné Pracovné Povinnosti a Náplň Práce:
 • Inštalácia, konfigurácia a údržba webových serverov a hostingových služieb.
 • Monitorovanie výkonnosti webových stránok a riešenie technických problémov s cieľom zabezpečiť maximálnu dostupnosť a rýchlosť načítania stránok.
 • Aktualizácia obsahu webových stránok a zaisťovanie ich aktuálnosti a správnosti.
 • Implementácia bezpečnostných opatrení na ochranu webových stránok pred hackermi, malware a ďalšími kybernetickými hrozbami.
 • Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače (SEO) s cieľom zvýšiť organickú návštevnosť.
 • Analýza návštevnosti webových stránok a užívateľského správania pomocou analytických nástrojov.
 • Spolupráca s vývojármi, dizajnérmi a obsahovými špecialistami na zlepšení funkčnosti a dizajnu webových stránok.
 • Testovanie a implementácia nových funkcií a technológií na webových stránkach.
 • Dokumentácia konfigurácií, zásad a postupov pre budúce referencie a školenie nových členov tímu.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Webmaster

Webmaster musí disponovať širokou škálou IT zručností a znalostí, vrátane:
 • Webové Technológie: Znalosť HTML, CSS, JavaScript a ich frameworkov (napr. Bootstrap, jQuery, React).
 • Webové Servery: Skúsenosti so správou a konfiguráciou webových serverov (Apache, Nginx, IIS).
 • Správa CMS: Schopnosť pracovať s rôznymi systémami na správu obsahu (CMS) ako WordPress, Joomla, Drupal.
 • Databázy: Znalosť databázových systémov a jazykov (MySQL, PostgreSQL, SQL).
 • SEO a Marketing: Znalosť SEO techník, nástrojov (napr. Google Analytics, Google Search Console) a marketingových stratégií.
 • Bezpečnosť: Implementácia bezpečnostných opatrení na ochranu webových stránok, ako sú SSL certifikáty, ochrana pred DDoS útokmi, a pravidelné zálohovanie.
 • Optimalizácia Výkonnosti: Techniky optimalizácie výkonnosti webových stránok, vrátane kompresie súborov, cachingu a CDN.
 • Skriptovanie a Automatizácia: Znalosť skriptovacích jazykov (napr. PHP, Python, Bash) na automatizáciu úloh.
 • Version Control: Skúsenosti s nástrojmi na verzionovanie kódu (Git, SVN).
 • Grafický Dizajn: Základné znalosti grafických nástrojov (Adobe Photoshop, Illustrator) na úpravu a tvorbu grafiky pre web.
Webmaster musí byť neustále informovaný o najnovších trendoch a technológiách v oblasti webového vývoja a správy, aby mohol efektívne reagovať na nové výzvy a zlepšiť kvalitu a bezpečnosť webových stránok. Naša ponuka kurzov zahŕňa špecifické programy, ktoré vám pomôžu získať a rozvinúť tieto kritické IT zručnosti, aby ste boli pripravení na kariéru webmastera.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Webmaster

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave